In het tabblad <Accounts> kunt u een overzicht vinden van alle Accounts van de Opdrachtgever. Accounts zijn de prijsafspraken tussen uw Organisatie, de Opdrachtgever en de Kandidaat. Een Opdrachtgever moet minimaal één Account hebben om een Kandidaat bij een Opdracht te kunnen <Plaatsen>.


In het <Grid> wordt gebruik gemaakt van kleurcodes. Hieronder de betekenis van:


Wit

Inactieve Account

Blauw

Actieve Account

Groen

<Standaard Account>


Uitgebreide uitleg en stappen plannen voor het maken van Accounts kunt u hier vinden.


Hieronder een uitleg over de verschillende knoppen:


Icoon

Naam

Omschrijving

Hotkey

Toevoegen

Een Account toevoegen. Opent het <Accountscherm>.


Kopiëren

Een kopie maken van de geselecteerde Account.


Standaard account gebruiken

Een nieuwe Account toevoegen aan de hand van een Standaard account. Opent het <Standaard accounts scherm>.


Wijzigen

De geselecteerde Account wijzigen. Opent het <Accountscherm>.


Wissen

De geselecteerde Account wissen.


Filteren

De <Filterfunctie> aan of uit zetten.


Groeperen

De <Groepeerfunctie> aan of uit zetten.


Grid afdrukken

Het Grid <Afdrukken of exporteren>.


Toon alle accounts

Toont ook Accounts waar de optie Tonen uit staat in het tabblad <Algemeen> van het <Accountscherm>.


Accounts kopiëren

U kunt één of meerdere Accounts van de ene Opdrachtgever naar de andere kopiëren. Dit doet u door één of meerdere regels te selecteren. Klik vervolgens met de rechter muisknop op deze regel(s) en kies voor 'Kopieer geselecteerde regels'. Ga vervolgens naar de Opdrachtgever waar u naar de Account naartoe wilt kopiëren, klik wederom met de rechter muisknop in op het Account Grid en kies voor 'Plakken'.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks