In dit tabblad kunt u instellingen wijzigen voor de Outlook scan. Als deze optie aan staat zal Outlook periodiek gescand worden op e-mails met adressen die overeenkomen in de database en een <Contact> aanmaken bij de corresponderende Kandidaat, Opdrachtgever, Contactpersoon, etc. De tekst uit de email zal in het veld Omschrijving van het Contact komen te staan.


Het tabblad <Outlook> bevat drie sub-tabbladen:N.B.1: Als u op het tabblad <Algemeen> van het <Kandidaatscherm>, het tabblad <Algemeen> van het <Opdrachtgeverscherm> en in het <Contactpersoonscherm> (tabblad <Contactpersonen> van het <Opdrachtgeverscherm>) de optie Scan uit zet, zullen de betreffende e-mail adressen niet meegenomen worden in de Outlook scan.

N.B.2: Als een Consultant meerdere accounts in Outlook heeft, wordt standaard alleen de hoofdaccount gescand. In het <Consultant info> menu kunt u aangeven om alle accounts te scannen.

N.B.3: Indien u een 64-bit versie van Outlook gebruikt is het noodzakelijk om een toolkit te installeren om de koppeling tussen Outlook en A-PerfectMatch werkend te krijgen. Klik hier voor meer informatie.


Let op! Om de Outlook account van alle Consultants te scannen is het noodzakelijk dat A-PerfectMatch draait en een connectie heeft met Outlook. In het geval van langdurige afwezigheid van een Consultant, is het dus handig om binnenkomende e-mails automatisch door te laten sturen naar een Consultant die wél aanwezig is. Dit is in te stellen in Outlook.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer