Op het tabblad <Algemeen> bevinden zich algemene instellingen voor A-PerfectMatch.


Hieronder een uitleg van de verschillende velden en opties:


Cao

Kies de door u gehanteerde Cao. Deze instelling heeft invloed op het in het Kandidaten/Dienst gehanteerde Fase-systeem.

Cao code standaardwaarde

Wordt automatisch ingevuld bij het kiezen van een Cao.

Minimumloon per week

De standaardinstelling voor het minimumloon per week. Deze waarde wordt gebruikt door de <Agenda Automaat> bij het controleren van minimumloon.

Agendaautomaat | Datum

Indien aangevinkt zal de <Agenda Automaat> automatisch worden geactiveerd en gestart bij het inloggen van een eerste Consultant. Dit gebeurt één maal per dag. | De datum waarop de <Agenda Automaat> voor het laatst gedraaid heeft. Indien deze niet overeenkomt met de datum van vandaag zal de Agenda Automaat draaien bij het opstarten van A-PerfectMatch.

P4P

Deze optie dient aan te staan als u gebruik maakt van PayForPeople .

Btw (%)

Deze instelling bepaalt de standaardwaarde zoals deze in de <Details> tab wordt ingevuld bij het aanmaken van een <Opdrachtgever>.

G-percentage (%)

Deze instelling bepaalt de standaardwaarde zoals deze in de <Details> tab wordt ingevuld bij het aanmaken van een <Opdrachtgever>.

Betaaltermijn

Deze instelling bepaalt de standaardwaarde zoals deze in de <Details> tab wordt ingevuld bij het aanmaken van een <Opdrachtgever>.

Aanmaningstermijnen 1/2/3

De standaardinstelling voor de aanmaningstermijnen in weken. De bijbehorende rapporten zullen deze termijnen overnemen.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework