Wat zijn sjablonen?

Volgens het Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal is een sjabloon: "Uitgesneden blad waarmee men bepaalde figuren of letters gemakkelijk kan schilderen, tekenen of snijden." In het geval van A-PerfectMatch betekend dit dat u standaard documenten en e-mails kunt maken waarbij variabele gegevens automatisch worden ingevuld met gegevens uit uw database.

Het gebruik van Sjablonen zorgt voor:

  • een herkenbare briefstijl naar buiten toe, omdat iedereen binnen uw organisatie dezelfde sjablonen gebruikt;
  • een snelle manier van werken; geen typ fouten in uw correspondentie, er van uitgaand dat uw gegevens in A-PerfectMatch foutloos ingevoerd zijn.


Tip: Op de site van Actief Software kunt u een aantal voorbeeld Sjablonen downloaden. Klik hiervoor op <APM downloads> in het <Bestand> menu. Klik op de website op 'Andere downloads' (links).


Leer hier:

Locatie van de Sjablonen

In A-PerfectMatch is het menu <Sjablonen & Rapporten> te vinden. In dit menu kunt u al uw sjablonen & rapporten op de juiste locatie onderbrengen.


Let op! Het wijzigen van een rapport en/of sjabloon wordt niet automatisch opgeslagen. Na het opslaan van een rapport/sjabloon op de schijf (opslaan knop) verschijnt een melding of het bestand geopend is voor wijziging. Indien hier Ja wordt geklikt, dient hier nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd, het document gesloten te worden en bij de 2e melding om het bestand terug te uploaden , weer op Ja geklikt te worden. Ook kunt u deze sjabloon/rapport bestanden handmatig slepen in het gewenste scherm. Hier wordt gekeken naar enige wijzigingen en wordt het bestand automatisch overschreven.

Sjablonen en Outlook spellingcontrole instellingen

Door de manier waarop Outlook met spellingcontrole omgaat is het noodzakelijk een aantal instellingen aan te passen om Sjablonen te laten werken. De opties 'Spelling controleren tijdens typen' en 'Grammaticafouten markeren tijdens typen' dienen uit gezet te worden.


Deze instellingen kunt u hier vinden (Outlook 2016).


N.B.1: *In het menu <begeleidende e-mails> bevinden zich de Sjablonen voor de <begeleidende e-mails> bij E-Factuur <Rapporten> e.d.

N.B.2: Indien u gebruik maakt van een 64-bit versie van Outlook is er een toolkit nodig om deze met A-PerfectMatch te laten communiceren. Hoe u deze installeert kunt u hier vinden.Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor