Elke Consultant heeft een eigen <Agenda>. A-PerfectMatch kijkt standaard naar uw Consultantcode en Filiaal, hierdoor krijgt u uw eigen Agenda punten te zien. Daarnaast worden alleen Agenda punten van de huidige datum en de dag erna weergegeven, plus Agenda punten uit het verleden die niet als <Afgewerkt> zijn gekenmerkt (tabblad <Invoer> van het <Agendascherm>).


Linksonder in beeld is een kalender te zien waarvan standaard de huidige datum is geselecteerd. Als u een andere datum selecteert krijgt u de Agenda punten van die datum te zien. Boven deze kalender staat hoeveel agenda punten er worden weergegeven ('Aantal records'). Naast de kalender is het Omschrijving veld te zien, waar de Omschrijving van het geselecteerde Agenda punt wordt weergegeven.


N.B.: U kunt Agenda punten snel op Afgewerkt zetten door de <Ctrl> toets ingedrukt te houden en het hokje  in de kolom Afgewerkt te klikken.


Een uitleg over de knoppen op het tabblad:


Icoon

Naam

Omschrijving

Hotkey

Toevoegen

Een Agenda punt aanmaken. Opent het <Agendascherm>.

Ins

Wijzigen

Het geselecteerde Agenda punt wijzigen. Opent het <Agendascherm>.

Enter

Wissen

Het geselecteerde Agenda punt wissen.

Ctrl+Del

Herhalen

Een reeks, herhalende Agenda punten aanmaken. Opent het <Agenda punt herhalen scherm>.


Filteren

De <Filterfunctie> aan of uit zetten.


Groeperen

De <Groepeerfunctie> aan of uit zetten.


Grid afdrukken

Het Grid <Afdrukken of exporteren>.


Zoeken

De <Zoekfunctie> openen.

F3

Selecteren

Selecteer wat voor Agenda punten weergegeven dienen te worden. Opent het <Agenda selectiescherm>.

F6

Kandidaat info

Het <Kandidaatscherm> openen.


Opdrachtgever info

Het <Opdrachtgeverscherm> openen.


Opdracht info

Het <Opdrachtscherm> openen.


Exporteren naar Outlook

Alle geselecteerde Agenda punten naar uw Outlook agenda exporteren, inclusief bijbehorende contactgegevens. Als een Agenda punt is gewijzigd zal er een nieuw Agenda punt worden aangemaakt in Outlook en het oude worden verwijderd.


Importeren uit Outlook

Een afspraak vanuit Outlook importeren. Meer informatie kunt u hier vinden.


Sjablonen

Een <Sjabloon> aanmaken met de gegevens van het geselecteerde Agenda punt.


Maak contact vanuit agenda punt

Een <Contact> aanmaken met de gegevens uit het geselecteerde Agenda punt.


Verversen

Het <Grid> verversen.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework