In het tabblad <Rooster> worden de roosterdagen van de Opdracht getoond. Elke regel is een zogenaamde dagopdracht met begin- en eindtijd, eventuele pauzes en de naam van de eventueel geplaatste Kandidaat. Standaard worden alle roosterdagen tot maximaal één maand in het verleden weergegeven.


Indien er sprake is van een dagplanning kunt u hier de Opdracht gerelateerde dagen aanmaken. U kunt deze gegevens gebruiken bij <Geschikte Kandidaten>, <Planbord Kandidaten> en <Planbord Opdrachten>.


Een uitleg over de verschillende knoppen:


Icoon

Naam

Omschrijving

Hotkey

Toevoegen

Een roosterdag toevoegen. Opent het <Roosterscherm>.


Wijzigen

De geselecteerde roosterdag wijzigen. Opent het <Roosterscherm>.


Wissen

De geselecteerde roosterdag wissen.


Periode toevoegen

Een serie roosterdagen toevoegen. Opent het <Periode toevoegen scherm>.


Kopiëren

De geselecteerde roosterdag kopiëren. Opent het <Roosterscherm>.


Leeg plaatsing

De geplaatste Kandidaat van de geselecteerde roosterdag wissen.


Kandidaat info

Opent het <Kandidaatscherm> voor de kandidaat geplaatst/gekoppeld aan de betreffende rooster.


Plaatsing info

Het <Plaatsingscherm> voor de geselecteerde Kandidaat openen.


Filteren

De <Filterfunctie> aan of uit zetten.


Groeperen

De <Groepeerfunctie> aan of uit zetten.


Grid afdrukken

Het Grid <Afdrukken of exporteren>.


Import uit Excel

Rooster diensten importeren vanuit Excel. Opent het <Import> scherm.


Toon alle records

Toont ook roosterdagen die ouder zijn dan één maand.N.B.: Het is mogelijk om meerdere regels in het <Grid> te selecteren.


Rechtermuisknop menu

Door met de rechtermuisknop op een regel te klikken kunt u een menu openen. De verschillende menu items worden hieronder uitgelegd:


Kopieer geselecteerde records

De geselecteerde regels naar het klembord kopiëren.

Plakken

Regels vanuit het klembord plakken. Kan ook bij een andere Opdracht.

Koppel plaatsing aan geselecteerde records

Een geplaatste Kandidaat op de geselecteerde roosterdag in roosteren.

Verander status van geselecteerde records

De status van de geselecteerde roosterdag veranderen.

Meldingen

U krijgt een melding bij:

  • Als een Kandidaat die als Ziek is gekenmerkt wordt ingepland (optie Ziek op het tabblad <Algemeen> in het <Kandidaatscherm>).
  • Als een Kandidaat die niet als Beschikbaar is gekenmerkt wordt ingepland (optie Beschikbaar op het tabblad <Algemeen> in het <Kandidaatscherm>. Deze melding kan worden in- of uitgeschakeld op het tabblad <Opties> van <Instellingen> in <Tabel onderhoud>).
  • Als een Kandidaat dubbel wordt ingepland.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy