Via het <Planbord kandidaten> kunt u Kandidaten bij Opdrachten inplannen. Het scherm is onderverdeeld in een aantal secties:


  • Aan de linkerkant vindt u een lijst met Kandidaten en hun Woonplaats. Alle Kandidaten die niet op Passief of Prospect staan (tabblad <Algemeen> van het <Kandidaatscherm>) worden hier weergegeven.
  • Rechts van deze lijst wordt het <Planbord> van de komende 30 dagen getoond. Hier is af te lezen op welke dagen een Kandidaat ingepland wil worden, kán worden en wanneer deze ingepland is.
  • Links onderin bevindt zich een kalender. Met deze kalender kan de weergegeven periode van het Planbord aangepast worden: de eerste dag van het Planbord is de dag die geselecteerd is op deze kalender.
  • Rechts van de kalender bevinden zich de <Informatie tabbladen>. Als u een dag op het Planbord selecteert wordt hier informatie omtrent de Kandidaat en diens rooster getoond. Hier kan een Kandidaat ook eventueel worden ingepland.


Verder zijn er, boven het Planbord, nog een aantal knoppen te vinden:


Icoon

Naam

Omschrijving

Hotkey

Kandidaat info

Het <Kandidaatscherm> openen.


Afdrukken

Het Grid <Afdrukken of exporteren>.


Selecteren

Selecteer wat voor Kandidaten weergegeven dienen te worden. Opent het <Planbord selectiescherm>.

F6

Bellen

Telefoonnummer(s) van de geselecteerde Kandidaat weergeven (en eventueel <Bellen>).


E-mailen

De geselecteerde Kandida(a)t(en) e-mailen.


Zet geselecteerde kandidaten in de mailing tabel

De geselecteerde Kandida(a)t(en) in de tijdelijk <Mailing tabel> zetten.


Sjablonen

Sjablonen versturen vanuit de betreffende Kandidaat.


Toon op de kaart

Toont de locatie van de kandidaat en de opdracht op de kaart.


Verversen

Het <Grid> verversen.Rechts van de knoppen bevindt zich een <Zoekveld> om de Kandidaten te doorzoeken.

Kolomknop

In de linker bovenhoek bevindt zich de Kolomknop. Klik op deze knop om een lijst te openen met de verschillende kolomkoppen die beschikbaar zijn in het Planbord. Met het plaatsen van vinkjes kunt u de verschillende kolommen tonen of verbergen. U heeft de keuze uit de volgende kolommen:

  • Code
  • Kandidaat
  • Woonplaats
  • Postcode

Het Planbord

Het Planbord toont per regel één Kandidaat met rechts daarvan de planning voor 30 dagen (dit aantal is aan te passen met het <Planbord selectiescherm> ). De dagen worden kenmerkt met kleurcodes en, indien van toepassing, symbolen. Hieronder eerst de kleurcodes van de dagen:


Wit

Doordeweekse dag

Geel

Zaterdag en Zondag

Oranje

Wettelijke feestdagen

N.B.: De kleur van feestdagen is aan te passen op <Page 2> van het tabblad <Opties> van <Instellingen> in <Tabel onderhoud>.


Indien een Kandidaat op een bepaalde dag, bijvoorbeeld, kan worden ingepland, wordt dit weergeven met een symbool. Hieronder per symbool een beschrijving van de betekenis en de mogelijke acties:

Match met dagrooster en Functie

Groen vlak met een M.

Markering voor geschikte dagopdrachten, waarbij de opdrachtdag exact matcht met het Rooster en een gewenste Functie van de Kandidaat. Via het tabblad <Geschikte opdrachten> van de Informatie tabbladen kunt u de Kandidaat direct inplannen. De match is het resultaat van de overeenkomsten bij:


<Kandidaatscherm>


<Opdrachtscherm>

<Rooster>

=

<Rooster>

en

Functie bij <Gewenst>

=

Functie bij <Algemeen>

Match met Functie

Wit vlak met een asterisk.

Markering voor geschikte dagopdrachten, waarbij de opdrachtdag alléén exact matcht met een gewenste Functie van de Kandidaat. Via het <Geschikte opdrachten> Informatie tabblad kunt u de Kandidaat direct inplannen. De match is het resultaat van de overeenkomsten bij:


<Kandidaatscherm>


<Opdrachtscherm>

Functie bij <Gewenst>

=

Functie bij <Algemeen>

Beschikbaar

Wit vlak met een gekleurde B en een tweede symbool.

Markering voor dagen waarop de Kandidaat heeft aangegeven beschikbaar te zijn. Op het <Rooster wensen> Informatie tabblad is de gewenste Dienst te zien. De kleur en het tweede symbool (in dit voorbeeld de cijfers) geven de gewenste Dienst weer. Instellingen omtrent Diensten kunt u beheren in <Roosterdiensten> van <Tabel onderhoud>. Beschikbare Diensten kunnen worden opgegeven bij:

 

Niet beschikbaar

Wit vlak met twee rode symbolen.

Markering voor dagen waarop de Kandidaat heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn. Op het <Beschikbaarheid> Informatie tabblad is te zien welke periode de Kandidaat niet beschikbaar is en wat de reden is. De symbolen (in dit voorbeeld XX) zijn afhankelijk van de opgegeven reden. Instellingen omtrent Beschikbaarheidsredenen kunt u beheren in <Beschikbaarheid reden> van <Tabel onderhoud>. Periodes waarin de Kandidaat niet beschikbaar is kunt u beheren bij:


Ziek

Wit vlak met een zode Z.

Markering voor dagen waarop de Kandidaat als ziek is aangegeven. Periodes waarin de Kandidaat ziek is kunt u beheren bij:


Ingepland

Wit vlak met een blauwe I en een tweede symbool.

Markering voor dagen waarop de Kandidaat is ingepland bij een Opdracht. Op het <Ingepland> Informatie tabblad is te zien bij welke Opdracht de Kandidaat is ingepland en wat de werktijden zijn. Ingeplande dagen kunnen worden teruggevonden bij:N.B.1: Bij het beëindigen van een Plaatsing worden alle ingeplande dagen, die na de einddatum vallen, verwijderd. Deze instelling is eventueel aan te passen in het tabblad <Opties> van <Instellingen> in <Tabel onderhoud>.

N.B.2: Als bij een Kandidaat een periode wordt aangemaakt waarop deze niet beschikbaar is, zullen diens ingeplande dagen in deze periode in de roosters worden verwijderd.

Informatie tabbladen

Onderin het scherm bevinden zich een viertal tabbladen. Als u een dag op het Planbord selecteert, wordt hier informatie omtrent de Kandidaat en diens rooster getoond. Elk tabblad heeft achter diens naam een getal tussen haakjes. Dit getal geeft het aantal regels aan dat op dit tabblad staat. Hieronder wordt een korte uitleg per tabblad gegeven.

Geschikte opdrachten

Indien er op de geselecteerde dag een Opdracht is waarvoor de Kandidaat kan worden ingepland, wordt deze hier weergegeven. Hier kan de Kandidaat ook worden ingepland. Dit tabblad beschikt over drie knoppen. Hieronder een uitleg:


Icoon

Naam

Omschrijving

Hotkey

Opdracht info

Het <Opdrachtscherm> openen.


Opdrachtgever info

Het <Opdrachtgeverscherm> openen.


Maak plaatsing

Plan de Kandidaat in op de betreffende dag bij de geselecteerde Opdracht. Indien de Kandidaat (nog) geen actieve Plaatsing heeft bij de opdracht, wordt het <Plaatsingscherm> geopend.


Rooster wensen

Indien op de geselecteerde dag de Kandidaat beschikbaar is volgens diens <Rooster> (in het <Kandidaatscherm>), wordt hier de gewenste Dienst weer te geven.

Ingepland

Indien op de geselecteerde dag de Kandidaat is ingepland, worden hier de betreffende Opdracht en werktijden weergegeven. Door met de rechter muisknop op een regel te klikken kunt u het <Opdrachtscherm> en het <Roosterscherm> openen.

Beschikbaarheid

Indien de geselecteerde dag valt in een periode waarin de Kandidaat niet Beschikbaar is, wordt de betreffende informatie daarover hier weergegeven.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor