Op het tabblad <Rooster> is een kalender te zien met informatie over de beschikbaarheid en ingeplande rooster dagen van de Kandidaat. De kalender laat één jaar zien, met verticaal de maanden en horizontaal de dagen van de maand. De kolom I.T.U. (Ingeplande Totaal Uren) geeft aan hoeveel uren de Kandidaat is ingepland in één maand. De startdatum is linksboven de kalender aan te passen. Helemaal links onderin kunt u het aantal contracturen (overgenomen uit het tabblad <Dienst>) en leegloop uren van de Kandidaat terugvinden.


De dagen van de kalender worden gekenmerkt met kleurcodes. Hieronder een beschrijving:


Wit

Doordeweekse dag.

Geel

Zaterdag en Zondag.

Oranje

Wettelijke feestdagen.


Als voor de Kandidaat via het tabblad <Beschikbaarheid> een periode is aangegeven waarin deze niet beschikbaar is, zullen er rode letters op de betreffende dagen verschijnen (de letter is afhankelijk van de <Reden> die de Kandidaat heeft opgegeven en welke letter er aan deze reden gekoppeld is onder <Beschikbaarheid reden> tabel in <Tabel onderhoud>). Een rode Z betekend dat de Kandidaat <Ziek> is (geweest) op deze dagen. Periodes die via het tabblad <Beschikbaarheid> zijn aangemaakt waar de Kandidaat wel beschikbaar is worden niet in deze kalender weergegeven.

Beschikbaarheid opgeven

Beschikbaarheid opgeven kan middels de 'Details' sectie links onderin het scherm. Als u een dag van de kalender selecteert worden hier, indien beschikbaar, de details weergegeven. Een uitleg over de verschillende knoppen:


Icoon

Naam

Omschrijving

Hotkey

Toevoegen

Beschikbaarheid voor de geselecteerde dag opgeven.


Wijzigen

Beschikbaarheid voor de geselecteerde dag wijzigen.


Wissen

Beschikbaarheid voor de geselecteerde dag wissen (wist ook reeds ingeplande diensten).

Del

Periode toevoegen

Een periode van beschikbaarheid opgeven.Bij de functies <Toevoegen>  en <Wijzigen>  verschijnt een scherm waarbij u een <Roosterdienst> (welke zijn gedefinieerd in <Tabel onderhoud>) kunt kiezen en een eventuele Opmerking kunt plaatsen. Daarnaast kan je met de "dienst toevoegen" knop (Dienst) een nieuwe dienst aanmaken in het tabel onderhoud en deze hier gelijk gebruiken. Een andere methode is door met de rechter muisknop op een dag te klikken en daar één van de opties uit het menu te kiezen dat verschijnt (het menu-item 'Periode Leeg maken' werkt op een zelfde manier als Periode toevoegen, hieronder beschreven).


Bij de functie <Periode toevoegen>  verschijnt er een ander scherm. De verschillende velden hiervan worden hieronder uitgelegd:


Periode toevoegen

Begin datum

Eerste dag waarop de Kandidaat beschikbaar is. Klik op ▼ voor een kalender.

Eind datum

Laatste dag waarop de Kandidaat beschikbaar is. Klik op ▼ voor een kalender.

Niet op

Dagen waarop de Kandidaat niet als beschikbaar gezet mag worden.

Dienst

De gewenste <Roosterdienst>.

Opmerking

Veld voor een eventuele opmerking.


Als er beschikbare dagen zijn opgegeven zullen deze dagen gevuld worden met twee gekleurde letters. De eerste letter is altijd een B van 'Beschikbaar'. De tweede letter en de kleur zijn afhankelijk van de betreffende dienst en zijn gedefinieerd onder <Roosterdiensten> in <Tabel onderhoud>.


Het is ook mogelijk om op één dag meerdere <Roosterdiensten> in te voeren. De letter die in de kalender wordt weergegeven is dan de letter die bij de laatst toegevoegde dienst hoort.

Beschikbare dagen

Als er vanuit een Opdracht een <Rooster> (in het <Opdrachtscherm>) is aangemaakt en er voor de betreffende Opdracht is gezocht naar <Geschikte Kandidaten>, dan zullen deze roosterdagen zichtbaar worden in het <Rooster> van de Kandidaat. De betreffende dagen krijgen de volgende kleurcodes:


Paars

Dag met een beschikbare dienst.

Roze

Weekend- of feestdag met beschikbare dienst.

Groen

Beschikbaarheid Kandidaat komt overeen met een beschikbare dienst bij een Opdracht.

Licht groen

Beschikbaarheid Kandidaat komt overeen met een beschikbare dienst bij een Opdracht (weekend- of feestdag).

Ingeplande dagen

Het inplannen van Kandidaten dient te gebeuren via het <Rooster> tabblad in het <Opdrachtscherm>, het <Planbord kandidaten> of <Geschikte Kandidaten>. Als een Kandidaat is ingepland zullen deze dagen gevuld worden met twee gekleurde letters. De eerste letter is altijd een I van 'Ingepland'. De tweede letter en de kleur zijn afhankelijk van de betreffende dienst en zijn gedefinieerd onder <Roosterdiensten> in <Tabel onderhoud>.


Als een dag waarop een dienst is ingepland wordt geselecteerd, is in de sectie rechts onderin informatie te vinden over de dienst. U kunt meer informatie opvragen door middel van de knoppen:


Icoon

Naam

Omschrijving

Hotkey

Opdracht info

Opent het <Opdrachtscherm> voor de gekoppelde Opdracht.


Opdrachtgever info

Opent het <Opdrachtgeverscherm> voor de gekoppelde Opdrachtgever.


Plaatsing info

Opent het <Plaatsingscherm> voor de gekoppelde Plaatsing.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents