In het tabblad <Dienst> wordt de informatie omtrent het dienstverband van de Kandidaat getoond.


Een uitleg over de verschillende knoppen en velden:


Eerste datum in dienst

De allereerste datum waarop Kandidaat begon te werken via uw Organisatie. Klik op ▼ voor een kalender.

Datum in dienst

In principe zelfde als hierboven, tenzij Kandidaat een periode uit dienst is geweest. Dan hier de datum invoeren waarop de Kandidaat opnieuw in dienst kwam. Klik op ▼ voor een kalender. Van alle ingevulde waarden wordt er een geschiedenis bijgehouden. Deze kan worden ingezien middels de geschiedenis knop .

Nr. inkomstenverhouding

Indien Kandidaat na eerst uit dienst geplaatst te zijn, wederom in dienst wordt gemeld, wordt het Inkomstenverhouding nummer na goedkeuring verhoogd bij het wijzigen van 'Datum in dienst'. Dit veld wordt meegenomen in de export naar Microloon. Van alle ingevulde waarden wordt er een geschiedenis bijgehouden. Deze kan worden ingezien middels de geschiedenis knop .

Start / Eind contract

Dit veld is puur voor Microloon toegevoegd. Hiermee wil Microloon het veld "Datum uit dienst" minder belasten.

Datum uit dienst

Datum waarop Kandidaat uit dienst treed/is getreden (bij geen enkele Plaatsing meer in dienst). Klik op ▼ voor een kalender. Gaat mee naar <Microloon>. Van alle ingevulde waarden wordt er een geschiedenis bijgehouden. Deze kan worden ingezien middels de geschiedenis knop .

Reden uit dienst

Reden voor uit dienst treding. Dit veld is verplicht voor de loonaangifte. <Microloon> rubriek "Reden einde arbeidsovereenkomst". Van alle ingevulde waarden wordt er een geschiedenis bijgehouden. Deze kan worden ingezien middels de geschiedenis knop .

Contract uren

Invullen indien Kandidaat een vast aantal contract uren heeft of in fase 3/4 of B/C zit. Bij invullen van <Week declaraties> wordt gecontroleerd of het aantal uren overeenkomt. Zo niet, dan komt er een melding voor leegloop.

CAO uren

Afgesproken aantal te werken uren per week volgens betreffende Cao. Verplicht veld voor <Microloon>.

Schriftelijke contract

Indien deze optie aan staat geef je aan dat de kandidaat d.m.v. een schriftelijke contract de dienstverband overeen is gekomen. Dit veld is verplicht voor <Microloon>.

Oproepcontract

Indien deze optie aan staat geef je aan dat de kandidaat een oproepcontract heeft getekend. Dit veldt is verplicht voor <Microloon>.

AOW

Deze optie aanzetten als Kandidaat meedoet aan AOW fasetelling.

AOW datum

Datum waarop de AOW fase-telling ingaat. De Fase telling zal dan volgens de AOW fasetelling controleren. Klik op ▼ voor een kalender.

Contract voor onb. tijd

Indien deze optie aan staat geef je aan dat de kandidaat een contract aan is gegaan voor onbepaalde tijd.

Jaarurennorm

Indien deze optie aan is geef je aan dat er voor deze kandidaat de jaarurennorm geldt. Dit veldt is verplicht voor <Microloon>.


Het getoonde fase systeem is afhankelijk van de door u gekozen Cao (tabblad <Algemeen> van <Instellingen> in <Tabel onderhoud>). ABU gebruikt fases A/B/C. NBBU fases 1-2/3/4.

Fase

Indien deze optie aan staat zal gebruik gemaakt worden van het fase systeem. Ook geef je hier de huidige fase aan.

Start fase systeem

Datum waarop het fase systeem van start is gegaan voor de Kandidaat. Klik op ▼ voor een kalender.

Uitzendbeding

Hiermee kan de export richting <Microloon> worden aangepast.

Fase veranderen

Opent het <Fase veranderen scherm>.

Datum fase 1-2

Datum waarop de eerste fase van start is gegaan voor de Kandidaat. Klik op ▼ voor een kalender.

Datum fase 3

Datum waarop de derde fase van start is gegaan voor de Kandidaat (altijd later dan de vorige fase). Klik op ▼ voor een kalender.

Datum fase 4

Datum waarop de vierde fase van start is gegaan voor de Kandidaat (altijd later dan de vorige fase). Klik op ▼ voor een kalender.

(Fase info)

Fase en pensioen informatie.

Fase berekening

Toont een overzicht van de gemaakte fase berekening.


Keten

Indien deze functie aan staat zal gebruik gemaakt worden van het keten systeem.

Start keten systeem

Datum waarop het keten systeem van start is gegaan voor de Kandidaat. Klik op ▼ voor een kalender.

(Keten info)

Keten informatie.


Opmerking

Algemeen tekstveld voor dit tabblad.


Gewerkte weken niet geregistreerd in APM (formaat YYYYWW per regel)

Indien de Kandidaat via een andere organisatie met het fase systeem gewerkt heeft, kunnen hier de gewerkte weken ingevuld worden zodat deze meegenomen kunnen worden met de fase telling. Vul voor elke gewerkte week een nieuwe regel in, bestaande uit jaar en weeknummer (aan elkaar). Dus als volgt:

201614

201615

201617

Om automatisch een reeks in te laten vullen, vult u de velden 'Van datum' en 'Tot datum' in en klikt u op 'Toevoegen'.

Van datum

Tot datum


Klik hier voor een stappenplan voor een fase overgang tijdens een plaatsing.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce online help for Qt applications