In het <Kandidaten> tabblad kunt u alle Kandidaten in uw database vinden. De Kandidaten worden weergegeven in een <Grid>. Het Grid van de Kandidaten kan gekleurde regels bevatten. Deze kleuren geven bepaalde statussen weer van de Kandidaten:


Geel        

Prospect

Rood

Wissen

Groen

Passief

Blauw

Werkzaam

N.B.: Deze kleuren zijn aan te passen op <Page 2> van het tabblad <Opties> van <Instellingen> in <Tabel onderhoud>.


Deze vier opties zijn terug te vinden op het <Algemeen> tabblad in het <Kandidaatscherm>.


Rechtsboven in het scherm bevinden zich een <Onlangs geopend> menu en een <Zoekveld> om de Kandidaten te doorzoeken.


N.B.: De waardes in de kolommen Functie, Sector en Dienst zijn de waardes die bovenaan in de lijsten staan onder <Gewenst> in het <Kandidaatscherm>.

Kolomknop

In de linker bovenhoek bevindt zich de Kolomknop. Klik op deze knop om een lijst te openen met de verschillende kolomkoppen die beschikbaar zijn. Met het plaatsen van vinkjes kunt u de verschillende kolommen tonen of verbergen.


N.B.: Eventueel aangemaakte extra velden zijn ook beschikbaar bij het tonen/verbergen van kolommen.


Werkbalkknop

In de werkbalk aan de rechterkant bevindt zich de werkbalkknop (pijl) . Deze heeft als doel het aanpassen van de werkbalk. Mocht het zijn dat bepaalde knoppen/icoontjes overbodig zijn kunnen deze aangepast worden naar wens. Vink icoontjes aan of uit om ze te verbergen of juist te tonen. Met de laatste optie "werkbalk terugzetten" wordt de werkbalk weer teruggezet naar default.


De knoppen

Icoon

Naam

Omschrijving

Hotkey

Toevoegen

Een Kandidaat toevoegen. Opent het <Kandidaatscherm>.

Ins

Toevoegen vanuit CV

Een Kandidaat en informatie toevoegen vanuit een CV. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van textkernel. Opent het <Nieuwe kandidaat scherm>. Zorg ervoor dat uw inlog gegevens zijn ingevoerd op het tabblad <Text Kernel> onder <Instellingen> in <Tabel onderhoud>. U kunt ook Kandidaten toevoegen door (meerdere) CV bestanden naar het Grid te slepen.


Toevoegen vanuit web

Een Kandidaat en informatie toevoegen vanuit een online CV. Zorg ervoor dat het CV geopend is Internet Explorer. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Textkernel. Opent het <Nieuwe kandidaat scherm>. Zorg ervoor dat uw inlog gegevens zijn ingevoerd op het tabblad <Text Kernel> onder <Instellingen> in <Tabel onderhoud>.


Wijzigen

De geselecteerde Kandidaat wijzigen. Opent het <Kandidaatscherm>.

Enter

Wissen

De geselecteerde Kandida(a)t(en) wissen.

Ctrl+Del

Filteren

De <Filterfunctie> aan of uit zetten.


Groeperen

De <Groepeerfunctie> aan of uit zetten.


Grid afdrukken

Het Grid <Afdrukken of exporteren>.


Zoeken

De <Zoekfunctie> openen.

F3

Selecteren

Selecteer wat voor Kandidaten weergegeven dienen te worden. Opent het <Kandidaten selectiescherm>.

F6

Maak plaatsing wizard

Maak een plaatsing met behulp van de <Wizard plaatsing maken>. De geselecteerde kandidaat wordt automatisch ingevuld.


Geschikte opdrachten

Opent het <Geschikte opdracht selectiescherm> voor de geselecteerde Kandidaat.

F4

Geschikte opdrachtgevers

Opent het <Geschikte opdrachtgever selectiescherm> voor de geselecteerde Kandidaat.


Declaratie controle

Het <Declaratie controlescherm> openen.


Exporteren naar Outlook

Exporteert de contactgegevens van de geselecteerde Kandidaat naar Outlook.


E-mailen

De geselecteerde Kandida(a)t(en) e-mailen.


Zet geselecteerde kandidaten in de mailing tabel

De geselecteerde Kandida(a)t(en) in de tijdelijk <Mailing tabel> zetten.


Smsen

De geselecteerde Kandida(a)t(en) <Smsen>.


Bellen

Telefoonnummer(s) van de geselecteerde Kandidaat weergeven (en eventueel <Bellen>).


Contact maken

Een Contact aanmaken bij de geselecteerde Kandidaat. Opent het <Contactscherm>.


Agenda punt maken

Een Agenda punt aanmaken bij de geselecteerde Kandidaat. Opent het <Agendascherm>.


Sjablonen

Een sjabloon aanmaken vanuit de kandidaten.


Week declaratie invullen

Voor de geselecteerde Kandidaat het <Week declaratie scherm> openen.


Maand declaratie invullen

Voor de geselecteerde Kandidaat het <Maand declaratie scherm> openen.


Toon op de kaart

Toont het adres van de geselecteerde Kandidaat op een kaart.


LinkedIn

Opent een browser met het LinkedIn profiel van de geselecteerde Kandidaat. Als er op het tabblad <Details> van het <Kandidaatscherm> geen profiel is ingevuld, dan wordt er op naam gezocht.


APM CV exporteren

Exporteer van de geselecteerde Kandida(a)t(en) een CV aan de hand van het CV <Rapport>. Er verschijnt een scherm waar het gewenste CV Rapport kan worden geselecteerd.


Snel zicht

Snelle zicht in het kandidaten profielen.


Verversen

Het <Grid> verversen.*N.B.: *Het Grid ververst automatisch na het opslaan van Kandidaatgegevens. Deze optie kunt u uit zetten op het tabblad <Opties> onder <Instellingen> in <Tabel onderhoud>.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator