In het tabblad <Details> wordt de overige informatie van de Kandidaat getoond.


Hieronder een uitleg over de verschillende knoppen en velden. Blauw gemarkeerde velden worden verplicht als de Kandidaat van Prospect status wordt afgehaald:


Datum binnen

Datum waarop de Kandidaat is binnen gekomen. Klik op ▼ voor een kalender.

Binnen via

Wijze waarop Kandidaat in contact is gekomen met uw Organisatie. De te selecteren items kunt u beheren via <Binnen> in <Tabel onderhoud>.

Binnen via

Nieuwe <Binnen> items toevoegen in het <Tabel onderhoud>.

Intake gesprek

Datum van het intake gesprek. Klik op ▼ voor een kalender. Middels de toevoegen Agenda knop  kunt u een <Agenda punt> aanmaken voor deze datum.

Vervoer

Vervoersmiddel van de Kandidaat. Vervoersmiddelen kunt u beheren via <Vervoer> in <Tabel onderhoud>.

Vervoer

Nieuwe <Vervoer> items toevoegen in het <Tabel onderhoud>.

Rijbewijs

Rijbewijs van de Kandidaat. Rijbewijzen kunt u beheren via <Rijbewijs> in <Tabel onderhoud>.

Rijbewijs

Nieuwe <Rijbewijs> items toevoegen in het <Tabel onderhoud>.

Extern code

Deze code maakt het mogelijk bepaalde koppelingen te maken met externe software pakketen.

Website

Home page van de Kandidaat.

LinkedIn profiel

Volledige adres van het LinkedIn profiel (https://nl.linkedin.com/pub/Kandidaat).

Twitter name

Twitter naam in @Kandidaat formaat.

Facebook profiel

Volledige adres van het Facebook profiel (https://www.facebook.com/Kandidaat).

Inlognaam

Inlognaam voor de <Internet pagina's>.*1

Wachtwoord resetten

Opent een scherm waarmee het wachtwoord voor de <Internet pagina's> gewijzigd kan worden.*1

Nationaliteit

Nationaliteit van de Kandidaat. Nationaliteiten kunt u beheren via <Nationaliteiten> in <Tabel onderhoud>.

Burgerlijke staat

Burgerlijke staat.

BSN

Burgerservicenummer. Middels de knop  kunt u de correctheid van het BSN controleren.*2

Tewerkstelling. nummer

Nummer van de tewerkstellingsvergunning van de Kandidaat.

Geldig tot datum

Datum tot wanneer de tewerkstellingsvergunning  geldig is. Klik op ▼ voor een kalender. Middels de toevoegen Agenda knop  kunt u een <Agenda punt> aanmaken voor deze datum.

ID soort

Het soort identificatiebewijs waarmee de Kandidaat is geregistreerd. Van alle ingevulde waarden wordt er een geschiedenis bijgehouden. Deze kan worden ingezien middels de geschiedenis knop .

ID nummer

Documentnummer van het identificatiebewijs van de Kandidaat. Van alle ingevulde waarden wordt er een geschiedenis bijgehouden. Deze kan worden ingezien middels de geschiedenis knop .

ID geldig tot

Datum tot wanneer het identificatiebewijs geldig is. Klik op ▼ voor een kalender. Middels de toevoegen Agenda knop  kunt u een <Agenda punt> aanmaken voor deze datum. Van alle ingevulde waarden wordt er een geschiedenis bijgehouden. Deze kan worden ingezien middels de geschiedenis knop .

Ingeleend via

Indien de Kandidaat is ingeleend via een Opdrachtgever kunt u deze hier kiezen. Als u de eerste letters van de Opdrachtgever intypt springt u automatisch naar de betreffende Opdrachtgever in de lijst. Met de  knop kunt u een Opdrachtgever selecteren uit een zoekscherm. Dit zoekscherm beschikt over een <Zoekveld>.

Zzp

Indien deze optie aan staat zullen ZZP regels worden toegepast op deze Kandidaat.

Bedrijfsnaam

Bedrijfsnaam van ZZP'er.

Kvk nummer

Kvk nummer van de ZZP'er.

Kvk

Controleert online of KvK nummer in het handels register voorkomt.

BTW(checkbox)

BTW doorberekenen

BTW nummer

BTW nummer van de ZZP'er.

BTW Percentage

BTW Percentage van de ZZP'er.

IBAN code

IBAN code van de kandidaat van de eerste rekening. Wordt automatisch geüpdatet bij <Verlonen>.

BIC

BIC code van de ZZP'er.

IBAN

Berekend of de IBAN code correct is.

Factuur nummer

Het laatst gebruikte ZZP Factuurnummer. Wordt automatisch geüpdatet bij het gebruik van <Verlonen & Facturen> (zet wel de optie 'ZZP factuurnummer genereren' aan op het tabblad <Facturen aanmaken> onder het tabblad <Factureren>).

Betaaltermijn

Een afwijkende betaaltermijn per kandidaat instellen.

E-Factuur/Afw. layout

Hiermee kan worden bepaald, op kandidaat niveau of de betreffende kandidaat wel of niet een E-Factuur ontvangt. Ook kan je een afwijkende factuurrapport instellen voor deze kandidaat.

Afw. factuur email

E-mail adres(sen) voor het versturen van (verzamel) Facturen. Als dit veld is ingevuld wordt dít adres gebruikt i.p.v. het adres van de Contactpersoon. Meerdere adressen dien je te scheiden met een (;) teken.

Logo

Logo van de ZZP'er. Kan worden gebruikt voor CV rapporten en Facturen.

Mailing

Indien deze optie aan staat is de Kandidaat ingeschreven voor de mailing.

Mailing 1

Type mailing list 1.

Mailing 1

Nieuwe <Rijbewijs> items toevoegen in het <Tabel onderhoud>.

Mailing 2

Type mailing list 2.

Loonstrook digitaal

Indien deze optie aan staat kan bij het printen de keuze worden gemaakt om digitale loonstroken wel of niet te printen.

Overlijdensdatum

Datum waarop de Kandidaat is overleden.

AVG toestemming tot

De uiterste datum tot wanneer de gegevens bewaard mogen worden van de Kandidaat.

AVG websessie

Informatie omtrent de websessie van de Kandidaat op het moment dat hij/zij toestemming heeft gegeven. Meer informatie over het verkrijgen van deze toestemming is te vinden in het artikel Algemene verordering gegevensbescherming (AVG).

AVG bevestigd op

Datum waarop de Kandidaat de toestemming heeft gegeven.


N.B.1: *1Op het tabblad <Opties> van <Instellingen> in <Tabel onderhoud> is de optie 'Inlognaam en wachtwoord automatisch invullen bij nieuwe kandidaten?' te vinden.

N.B.2: *2Op het tabblad <Opties> van <Instellingen> in <Tabel onderhoud> is de optie 'Vraag: Een kandidaat met dit burgerservicenummer bestaat al! Doorgaan?' te vinden.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator