In het tabblad <Week declaraties> worden Week declaraties weergegeven die binnen zijn gekomen via de <Internet pagina's> of zijn ingevuld door Consultants. Het is in dit tabblad ook mogelijk om zelf Declaraties in te voeren. Standaard worden de Declaraties <Gegroepeerd> per Periode, in dit geval dus per week.


Een stap-voor-stap uitleg voor het invoeren en goedkeuren van een Declaratie kunt u hier vinden.


Een uitleg over de verschillende knoppen:


Icoon

Naam

Omschrijving

Hotkey

Toevoegen

Een Declaratie toevoegen. Opent het <Week declaratie scherm>.


Kopiëren

Een Declaratie kopiëren. Opent het <Week declaratie scherm>.


Wijzigen

Details van de geselecteerde Declaratie regel wijzigen (dus niet de hele periode). Opent het <Declaratiescherm>.


Wissen

De geselecteerde Declaratie wissen.


Status veranderen

De status veranderen van een geselecteerde Declaratie. Opent het <Status veranderen scherm>.


Credit nota maken voor deze periode

Voor de geselecteerde Declaratie een credit nota aanmaken. De Declaratie dient de status 'Geëxporteerd' te hebben.


Correctie toevoegen

Indien voor een Declaratie een credit nota is aangemaakt kunt u op de Declaratie een correctie toevoegen. Opent het <Week declaratie scherm>.


Reserveringen uitbetalen voor geselecteerde declaratie

Volledige uitbetaling van reserveringen is noodzakelijk bij overgang van fase A naar B en 2 naar 3, of uitdiensttreding. Middels deze knop kunt u alle reserveringen uitbetalen met de geselecteerde Declaratie. Er opent een scherm waar opgebouwde reserveringen in tijd en geld worden weergegeven, u kunt kiezen welke reserveringen uitbetaald dienen te worden en de mogelijkheid om eventueel uren op te geven om mee te sturen naar <Microloon>.


Reserveringen met 0-declaratie uitbetalen

Indien u reserveringen wilt uitbetalen en er geen Declaraties zijn, bijvoorbeeld 6 weken na datum uit dienst, kunt u deze knop gebruiken. Er opent een scherm waar opgebouwde reserveringen in tijd en geld worden weergegeven, u kunt kiezen welke reserveringen uitbetaald dienen te worden en de mogelijkheid om eventueel uren op te geven om mee te sturen naar <Microloon>.


Filteren

De <Filterfunctie> aan of uit zetten.


Groeperen

De <Groepeerfunctie> aan of uit zetten.


Grid afdrukken

Het Grid <Afdrukken of exporteren>.


Selecteren

Selecteer wat voor Declaraties weergegeven dienen te worden. Opent het <Declaratie selectiescherm>.


Opdrachtgever info

Het <Opdrachtgeverscherm> openen.


Opdracht info

Het <Opdrachtscherm> openen.


Plaatsing info

Het <Plaatsingscherm> openen.


Account info

Het <Accountscherm> openen.


Negeerlijst voor "Declaratie controle"

Opent een Negeerlijst. In deze lijst kunnen periodes worden toegevoegd of verwijderd die genegeerd dienen te worden. Vul voor elke week een nieuwe regel in, bestaande uit jaar en weeknummer (aan elkaar). Dus als volgt:

201614

201615

201617


Werktijden

Werktijden invoeren of wijzigen voor de geselecteerde Declaratie.


Verversen

Het Grid verversen.


Factuur info

De Factuur van de geselecteerde Declaratie in het <Factuurscherm> openen.


Factuur afdruk voorbeeld

Toont een afdrukvoorbeeld van de betreffende factuur gekoppeld aan de geselecteerde declaratie.


Factuur afdruk voorbeeld (Zzp)

Toont een afdrukvoorbeeld van de betreffende ZZP factuur gekoppeld aan de geselecteerde declaratie (gebruikt dus ZZP factuurrapport).


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?