In het tabblad <Plaatsingen> kunt u een overzicht vinden van alle Opdrachten waar de Kandidaat is geplaatst, zowel huidige Plaatsingen als Plaatsingen uit het verleden. Een Plaatsing is een koppeling tussen een Opdracht en een Kandidaat. Een Plaatsing kan gemaakt worden vanuit de volgende schermen:Een stap-voor-stap uitleg voor het Plaatsen van Kandidaten kunt u hier vinden.


Een uitleg over de verschillende knoppen:


Icoon

Naam

Omschrijving

Hotkey

Wijzigen

Details van de geselecteerde Plaatsing inzien en eventueel wijzigen. Opent het <Plaatsingscherm>.


Wissen

De geselecteerde Plaatsing wissen.


Kopiëren

De geselecteerde Plaatsing kopiëren. Opent het <Plaatsingscherm>.


Account veranderen

Het account veranderen van de geselecteerde plaatsing. Hiermee kunt u bijvoorbeeld een andere <Account> koppelen om zo een ander salaris toe te wijzen.


Filteren

De <Filterfunctie> aan of uit zetten.


Groeperen

De <Groepeerfunctie> aan of uit zetten.


Grid afdrukken

Het Grid <Afdrukken of exporteren>.


Opdrachtgever info

Het <Opdrachtgeverscherm> openen.


Opdracht info

Het <Opdrachtscherm> openen.


Account info

Het <Accountscherm> openen.


Agenda punten aanmaken

Snel een reeks <Agenda> punten maken. Opent het <Agenda puntenscherm>.


Beëindig alle plaatsingen

Beëindigd alle actieve Plaatsingen. Opent een scherm waar de einddata ingevuld kan worden.


Toon alle plaatsingen

Ook Plaatsingen tonen waarbij de optie Tonen is uitgeschakeld (tabblad <Algemeen> van het <Plaatsingscherm>).


Verzenden

De geselecteerde Plaatsing naar Pay4People versturen.*N.B.: *Alleen zichtbaar als de optie <P4P> aan staat op het tabblad <Algemeen> van <Instellingen> in <Tabel onderhoud>.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator