Op het tabblad <Algemeen> is de algemene informatie van een Plaatsing te vinden. Hieronder een uitleg over de verschillende velden, knoppen en opties:


Account

Het <Account> dat gebruikt wordt voor deze plaatsing. Indien er reeds een <Week declaratie> of <Maand declaratie> is gedaan bij deze Plaatsing, is het niet meer mogelijk om de Account aan te passen

Account info

Opent het <Accountscherm> voor het betreffende <Account>.

Account aanmaken

Een nieuwe <Account> aanmaken bij de Plaatsing. Opent het <Accountscherm>.

Actief

Als deze optie aan staat is deze Plaatsing 'in gebruik'. Kan alleen uit gezet worden als er onder 'Einddatum' een datum is ingevuld die ná de huidige datum valt.

Begindatum

Aanvang datum van de werkzaamheden.

Verwachte einddatum

Datum waarop de werkzaamheden waarschijnlijk beëindigd zullen worden. Middels de Agenda knop kunt u een <Agenda punt> aanmaken voor deze datum.

Einddatum

Datum waarop de werkzaamheden voor deze Plaatsing definitief beëindigd zijn.

Functie

De Functie welke bekleed wordt door de Kandidaat. De te selecteren Functies kunt u beheren via <Functies> in <Tabel onderhoud>.

Opmerking

Vrij tekstveld. Deze tekst wordt getoond bij het invoeren van een <Week declaratie> of <Maand declaratie> betreffende deze plaatsing.

Referentie

Vrij tekstveld voor referenties.

Categorie

Detachering\Uitzending-fase, Werving etc. Deze Categorie keuze is belangrijk voor de verdere administratieve afhandeling. Tijdens het maken van een Werving & Selectie plaatsing wordt niet gecontroleerd op verplichte velden. Categorieën kunt u beheren via <Categorie> in <Tabel onderhoud>.

Project

Het Project waar de Opdracht onder valt. De te selecteren Projecten kunt u beheren via <Projecten> in <Tabel onderhoud>.

Consultant

De Consultant die de Plaatsing heeft gemaakt wordt hier automatisch ingevuld. Kan eventueel aangepast worden.

Ingeleend via

Indien u een Kandidaat 'leent' van een ander bedrijf kunt u dit hier aangeven door de betreffende Opdrachtgever te selecteren. U kunt ook een zoekscherm openen met de  knop. Dit zoekscherm beschikt over een <Zoekveld>. Door dit bij de plaatsing aan te geven, kan via het <Rapport> 'Loonkosten voor ingeleende kandidaten' een overzicht getoond worden aan de hand van de ingevulde werkbriefjes.

Uurloon

Het uurloon van de Kandidaat bij deze plaatsing. Wordt ingevuld vanuit het gekoppelde <Account>.

Tarief

Het tarief van de Kandidaat bij deze plaatsing. Wordt ingevuld vanuit het gekoppelde <Account>.

Kostprijs

De kostprijs van de Kandidaat bij deze plaatsing. Wordt ingevuld vanuit het gekoppelde <Account>.

Info

Geeft waarde weer welke is opgegeven onder 'Functiegrp. en periodiek' in het tabblad <Verlonen> van het <Kandidaatscherm>.

Tellen als contract

Indien deze optie aan staat zal deze Plaatsing mee worden geteld in het fase-systeem en keten-systeem met betrekking tot het aantal contracten.

Tonen

Indien deze optie uit staat zal de Plaatsing niet worden getoond in het tabblad <Plaatsingen> in het <Kandidatenscherm> en het tabblad <Plaatsingen> in het <Opdrachtenscherm>.

Geëxporteerd

Indien deze optie aan staat zal deze Plaatsing niet meer meegenomen bij Plaatsingen exports.

Bevestigd aan kandidaat

Datum waarop de Plaatsing is bevestigd aan de Kandidaat.

Bevestigd aan opgv. (opdrachtgever)

Datum waarop de Plaatsing is bevestigd aan de Opdrachtgever.

Score

Score betreffende het functioneren van de Kandidaat binnen de betreffende Plaatsing.

Negeren in ontbrk. decl.

Indien deze optie aan staat zal de Plaatsing niet worden getoond in het tabblad <Ontbrekende declaraties>, van het <Declaratiecontrole scherm>.

Planbord plaatsingen

Indien deze optie aan staat zal de Plaatsing niet worden getoond in het <Planbord plaatsingen> overzicht.

Opdrachtgever

De Opdrachtgever van de betreffende Opdracht.

Afdeling

Afdeling waar de Opdracht uitgevoerd moet worden. Dit is de waarde die is opgegeven onder Afdeling in het tabblad <Algemeen> van het <Opdrachtscherm>.

Opdracht

De unieke code van de betreffende Opdracht.

Leeftijd op begindatum

Leeftijd van de Kandidaat op de begindatum, gebaseerd op de geboorte datum van de Kandidaat.

Code

De unieke database code die is toegewezen aan de Plaatsing.


Werkuren per dag


Maandag / Zondag

Verwachtte aantal werkuren per dag van de week.

Totaal

Het totaal van de opgegeven Werkuren per dag.

Toevoegen aan Standaard waarden

De waardes bij Werkuren per dag toevoegen aan Standaard waarden om het invullen van declaraties in het <Declaratiescherm> te versnellen. Worden aan het tabblad <Standaard waarden> toegevoegd als Basisloon.

Begin tijd

Aanvangstijd van de werkzaamheden.

Eind tijd

Eindtijd van de werkzaamheden.


Werktijden


Maandag / Zondag

Verwachtte werktijden per dag van de week, bestaande uit begintijd, eindtijd en pauze.


Bestand koppeling


Koppelen bestaande contract

Opent een lijst met recent aangemaakte/opgeslagen/geopende bestanden. Dubbelklik op één van de bestanden om deze aan de plaatsing te koppelen.

Koppelen

Kies het te koppelen document.

Wissen

Wis het gekoppelde document.

Openen

Open het gekoppelde document.N.B.: Op het tabblad <Opties> van <Instellingen> in <Tabel onderhoud> zijn een groot aantal opties te vinden m.b.t. Plaatsingen.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator