In het <Geschikte kandidaten> tabblad kunt u, na het uitvoeren van een zoekopdracht, alle geschikte Kandidaten vinden voor een bepaalde Opdracht of Opdrachtgever. De zoekopdracht kan worden uitgevoerd met de knoppen <Geschikte kandidaten>  in het <Opdrachtenoverzicht> en <Geschikte kandidaten>  in het <Opdrachtgeversoverzicht>. Het genereren van de resultaten gebeurt aan de hand van <Matching>. Door middel van kruis controle wordt gecheckt hoe goed partijen bij elkaar passen, wat geuit wordt in een Match score. Hoe hoger deze score is, hoe beter de partijen bij elkaar passen.


Een stap-voor-stap beschrijving voor het zoeken van een geschikte Kandidaat kunt u hier vinden.


N.B.: In de rest van dit hoofdstuk zal er vanuit worden gegaan dat er een zoekopdracht is uitgevoerd en er resultaten in het overzicht staan.


De Kandidaten worden weergegeven in een <Grid>. Het Grid van de Kandidaten kan gekleurde regels bevatten. Deze kleuren geven bepaalde statussen weer van de Kandidaten:


Geel        

Prospect

Rood

Wissen

Groen

Passief

Blauw

Werkzaam

N.B.: Deze kleuren zijn aan te passen op <Page 2> van het tabblad <Opties> van <Instellingen> in <Tabel onderhoud>.


Deze vier opties zijn terug te vinden op het <Algemeen> tabblad in het <Kandidaatscherm>.


Onder het Grid bevindt zich de <Details> sectie. Deze sectie bevat een aantal tabbladen waar, als u een Kandidaat selecteert in het Grid, informatie wordt getoond.

Kolomknop

In de linker bovenhoek bevindt zich de Kolomknop. Klik op deze knop om een lijst te openen met de verschillende kolomkoppen die beschikbaar zijn. Met het plaatsen van vinkjes kunt u de verschillende kolommen tonen of verbergen.


N.B.: Eventueel aangemaakte extra velden zijn ook beschikbaar bij het tonen/verbergen van kolommen.

De knoppen

Icoon

Naam

Omschrijving

Hotkey

Toevoegen aan opdracht

Voegt de geselecteerde Kandida(a)t(en) toe als Sollicitant aan de Opdracht. De Kandida(a)t(en) is/zijn terug te vinden in het tabblad <Sollicitanten> van het <Opdrachtscherm>.


Maak plaatsing

Plaatst de geselecteerde Kandida(a)t(en) direct bij de Opdracht en slaat de Sollicitatie over. Opent het <Plaatsingscherm>. Na het Plaatsen is/zijn de Kandida(a)t(en) terug te vinden in het tabblad <Plaatsingen> van het <Opdrachtscherm>.


Maak plaatsing wizard

Maak een plaatsing met behulp van de <Wizard plaatsing maken>. De geselecteerde kandidaat wordt automatisch ingevuld.


Filteren

De <Filterfunctie> aan of uit zetten.


Groeperen

De <Groepeerfunctie> aan of uit zetten.


Grid afdrukken

Het Grid <Afdrukken of exporteren>.


Zoeken

De <Zoekfunctie> openen.

F3

Selecteren

De selectie aanpassen. Opent het <Geschikte kandidaten selectiescherm>.

F6

CV's doorzoeken

De CV's van de Kandidaten doorzoeken (tabblad <CV memo> van het <Kandidaatscherm>). Dit kan zowel binnen een selectie als de gehele database. Opent het <CV's doorzoeken scherm>.


Kandidaat info

Het <Kandidaatscherm> openen.


Opdracht info

Het <Opdrachtscherm> openen.


Opdrachtgever info

Het <Opdrachtgeverscherm> openen.


Export geselecteerde kandidaten CV naar Word

Automatisch CV's van alle geselecteerde Kandida(a)t(en) genereren in één Word document. De CV's worden gegeneerd aan de hand van het 'Kandidaat CV' <Rapport>. Het Rapport dat gebruikt wordt is 'Kandidaat CV.QR2'.


SMS geselecteerde kandidaten

De geselecteerde Kandida(a)t(en) <Smsen>.


Email geselecteerde kandidaten

De geselecteerde Kandida(a)t(en) e-mailen.


Zet geselecteerde kandidaten in de mailing tabel

De geselecteerde Kandida(a)t(en) in de tijdelijk <Mailing tabel> zetten.


Bellen

Telefoonnummer(s) van de geselecteerde Kandidaat weergeven (en eventueel <Bellen>).


Maak contact voor geselecteerde kandidaten

Een Contact aanmaken bij de geselecteerde Kandida(a)t(en). Opent het <Contactscherm>.


Agenda maken

Een Agenda punt aanmaken bij de geselecteerde Kandida(a)t(en). Opent het <Agendascherm>.


Laat details zien

De <Details> sectie onderin het scherm aan of uit zetten.


Open CV

Opent het CV van de geselecteerde Kandidaat (tabblad <CV memo> van het <Kandidaatscherm>).


APM CV exporteren

Exporteer van de geselecteerde Kandida(a)t(en) een CV aan de hand van het CV <Rapport>. Er verschijnt een scherm waar het gewenste CV Rapport kan worden geselecteerd.


Toon geselecteerde kandidaten (max 10) op de kaart

Toont het adres van de geselecteerde Kandidaat op een kaart.


Toon score opbouw

Opent een scherm waarin wordt getoond hoe de Match score van de geselecteerde Kandidaat is opgebouwd.Beoordeling lijst

Indien u in dit menu met de rechtermuisknop klikt op een kandidaat krijg je verschillende opties, namelijk toevoegen als sollicitant, markeren als beoordeeld en leeg maken beoordeling lijst.


Met de beoordeling lijst is het mogelijk kandidaten die al bekeken/beoordeeld zijn alvast weg te reserveren, zodat er geen verwarring kan ontstaan met welke kandidaat wel al is beoordeeld en welke nog niet.

Dit wordt onthouden totdat de beoordeling lijst wordt leeggemaakt.

Details

Onderin het scherm bevonden zich een aantal tabbladen. Hierin is informatie van de geselecteerde Kandidaat te zien. Hieronder is een tabel te vinden met de verschillende tabbladen en waar de informatie kan worden teruggevonden in het <Kandidaatscherm>:


Werkervaringen

<Werkervaring>

Plaatsingen

<Plaatsingen>

Opleidingen

<Opleidingen>

Cursussen

<Cursussen>

Registraties

<Registraties>

Vaardigheden

<Vaardigheden>

Wensen

<Gewenst>

(tekstvelden onderin)

Wensen II

<Gewenst>

(blokken bovenin)

Rooster

<Rooster>

Zwarte lijst

<Zwarte lijst>

Memo

<Memo>

Documenten

<Documenten>

Contacten

<Contacten>

Sollicitaties

<Actieve sollicitaties>

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator