V2.96 R106 02-12-2021

 • Nieuws:  De ABU/NBBU cao wijzigingen voor fase tellingen zijn doorgevoerd. Bij kandidaten waarbij de "Datum In Dienst" voor 01/01/2022 ligt, wordt de oude berekening toegepast en anders de nieuwe methode.
 • Nieuws:  Stipp meldingen betreft het Basispensioen worden vanaf 01/01/2022 verkort van 26 naar 8 weken.
 • Nieuws:  Bij <Bedrijfswagens>, tabje "Kandidaten" is het nu mogelijk om Km standen per datum te registreren.
 • Nieuws:  Bij de Kandidaten/Opdrachtgevers/Opdrachten is er een extra Tab toegevoegd: Queries. Hierin kunnen query's gedefinieerd worden die uitgevoerd worden met een specifieke code van de kandidaat/opdrachtgever/opdracht.
 • Nieuws:  Het is nu mogelijk om bij roosterdiensten aan te geven dat het om een beschikbaarheidsdienst/slaapdienst gaat. In de <Werktijden> tabel is het daardoor mogelijk om looncomponenten te definiëren die gebruikt zullen worden voor het berekenen van de aantal uren als de beschikbaarheidsdienst is gebruikt.
 • Nieuws:   Beschikbaarheidsdiensten kunnen ook geïmporteerd worden a.h.v. importbestanden. Standaard wordt verwacht dat de waarde van het veld "Beschikbaarheidsdienst" in je excel sheet, op "J" staat. Indien er in deze excel sheet een andere waarde standaard wordt gebruikt voor het veld "beschikbaarheiddienst" dan kunt u deze definiëren met de variabel beschikbaarheidsdienst_import_waarde.
 • Nieuws:  Bij de <Queries> kan nu elke consultant/gebruiker voor zichzelf (een) query(s) markeren als favoriet, daarmee wordt een betere overzicht geproduceerd van queries die vaak gebruikt worden.
 • Nieuws:  Vanuit opdrachten is het nu mogelijk om  "Ontbrekende plaatsingen" te maken voor kandidaten die dezelfde functie hebben als de opdrachten. Voordat de plaatsingen worden gemaakt wordt er eerst een uitgebreide controle per kandidaat gedaan. Als u werkt met rooster diensten dan kunt u met deze functie makkelijk alle plaatsingen aanmaken voor nieuwe opdrachten.
 • Nieuws:  Na het versturen van een Whatsapp bericht is het nu mogelijk hier automatisch een contactmoment voor aan te maken. In de instellingen kunt u de contacttype en het kenmerk van de contact definiëren.
 • Nieuws:  Inloggen namens kandidaat/contactpersoon is nu mogelijk aan/uit te schakelen per toegangsgroep.
 • Nieuws:  Bij <Opdrachten>, tab "Plaatsingen" is het nu mogelijk om direct vanuit hier de plaatsing te verwijderen indien deze niet gebruikt is geweest in de declaraties en indien de einddatum is ingevuld.
 • Nieuws:  Bij de <Opdrachten>, tab "Sollicitanten" is nu de leeftijd van de kandidaat direct in het grid zichtbaar.
 • Nieuws:  Nu is het ook mogelijk om standaard waarden en koppel waarden in te stellen bij account, dat is handig in gevallen waar elke plaatsing dezelfde koppel waarden heeft. Dit hoeft dan niet meer per elke plaatsing ingesteld te worden.
 • Nieuws:  Bij <Checklisten> is het nu mogelijk om extra voorwaarden (Type, Categorie, Zzp'er) aan te geven. Hiermee wordt bij Kandidaten/Opdrachtgevers/Opdrachten alleen checklisten getoond die aan de voorwaarden voldoen. Zo kunt u bijvoorbeeld alleen bepaalde checklisten voor zzp'ers vereisen.
 • Nieuws:  Bij Internet declaraties is het nu ook mogelijk om "declaraties genereren o.b.v. werktijden" uit te voeren voor alle regels.
 • Nieuws:  Het is nu mogelijk gemaakt om met de rechter muis menu bij documenten, documenten te kopiëren naar het klembord, zodat ze makkelijk geplakt kunnen worden in bijvoorbeeld email.
 • Nieuws:  Er zijn 3 nieuwe constanten toegevoegd : _Factuur_layout, _Factuur_zzp_layout en _Factuur_zzp2og_layout. Als u hier de naam van het gewenste te gebruiken rapport invult dan zal deze automatisch gebruikt worden tijdens het versturen van facturen.
 • Nieuws:  De toetsen combinatie CTRL + T toont een scherm waarmee het mogelijk is gemaakt om makkelijk tijden om te rekenen naar uren.
 • Nieuws:  bij salarisverhoging is het mogelijk om bij Account omschrijving een stukje tekst te kiezen dat wordt vervangen tijdens het verhogingproces. Bijvoorbeeld 2021 met 2022.
 • Aangepast:  Bij Internet declaraties wordt voor bevestiging gevraagd bij alle functies die toegepast worden op alle regels
 • Aangepast:  Om het vaak voorkomende probleem met One Drive synchronisatie te vermijden worden de tijdelijke bestanden en documenten niet meer onder %Documenten%\APM-Temp opgeslagen maar onder %LOCALAPPDATA%\APM-Temp.
 • Aangepast:  In de toegangsgroepen is de optie "Declaratie status veranderen" aangepast naar "Declaratie status en rooster Geëxporteerd veranderen" en daarmee is dus ook de werking van deze optie uitgebreid.
 • Aangepast:  In het Opdrachten scherm worden tool tips weergegeven voor uitgeschakelde velden (Opdrachtgever, Afdeling, etc.).
 • Aangepast:  De export van kandidaten naar NMBRS is aangepast naar de laatste definitie.


V2.96 R105 06-09-2021

 • Nieuws:  In APM is het nu mogelijk om berichten voor web.whatsapp.com voor te breiden. Deze berichten worden niet direct gestuurd maar worden gezet in web.whatsapp.com, gelijk in de juiste chat in uw default browser. Dit kan op verschillende plekken in APM gebruikt worden en ook via sjablonen.
 • Nieuws:  De optie, "Na afsluiten 'Tonen' vinkje uitzetten" is toegevoegd voor de plaatsingen.
 • Nieuws:  Het is nu mogelijk gemaakt dat u via APM op een veilige manier kan inloggen als kandidaat/contactpersoon in de portalen. Hiermee kunt u precies hetzelfde zien als wat een kandidaat/contactpersoon in zijn/haar portaal ziet.  Om dit te activeren zijn de volgende voorwaarden vereist:

- De optie "Tonen knopje voor inloggen in portaal" bij kandidaten/opdrachtgevers moet aan staan.

- Bij de <Variabelen> moeten de variabelen "Kandidaat_portaal_url"  en "Opdrachtgever_portaal_url" ingevuld zijn.

- Ook de URL naar de portalen moeten ingevuld zijn in de kolom "waarde". Zie Variabelen> voor meer info.

- De laatste versie van de portalen moet in gebruik zijn. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u contact opnemen met Actief Software.
Als deze optie is geactiveerd dan zal naast de inloggegevens van de kandidaat/contactpersoon een knop verschijnen waarmee u automatisch wordt ingelogd in de portalen.

 • Nieuws:  Het is nu mogelijk gemaakt dat standaard bestandsnamen van bijlagen in de/een factuur email, aangepast kan worden. Dit kan, gepaard met de volgende <Variabelen>:
         -factuur_bijlagenaam: mogelijke sjablooncodes: %%Factuurcode%%, %%Opdrachtgevercode%%.
           -factuur_bijlagenaam_samengevoegd (indien samenvoegen is aangevinkt): mogelijke sjabloon codes: %%Factuurcode%%, %%Opdrachtgevercode%%.
         -zzp_factuur_bijlagenaam: mogelijke sjabloon codes: %%Zzpfactuurnummer%%,%%Factuurcode%%,%%Opdrachtgevercode%%,%%Kandidaatcode%%.
 • Nieuws:  Bij <Huisvestingen> en <Bedrijfswagens> wordt nu in het overzicht de kandidaat namen getoond van kandidaten die gebruik maken van een huisvesting/bedrijfswagen.
 • Nieuws:  Bij <Extra velden>, veldsoort memo, kunt u nu ook spellingscontrole uitvoeren d.m.v. de  knop.
 • Nieuws:  Bij <Declaratie controle>, onderdeel Rooster->Declaraties worden bij gegenereerde declaraties subtotalen getoond net zoals in het onderdeel "Ingevoerde declaraties". Als u deze niet direct ziet dan kan u betreffende grid selecteren en drukken op CTRL+R om het scherm te resetten.
 • Nieuws:  Bij <Plaatsingen> wordt nu de geschiedenis bewaard/getoond van alle gebruikte <Accounts>. Nuttig voor het geval dat er een plaatsing wordt gemaakt met een nog voorlopig account.
 • Aangepast:  Er kan nu een toegangsgroep ingesteld worden bij de documenten in de onderdelen : Procedures, Facturen, Huisvestingen en Bedrijfswagens.
 • Aangepast:  Bij het versturen van documenten naar Ondertekenen.nl wordt gecontroleerd of de bestandsnaam speciale tekens bevat. Mocht dat zo zijn dan dient u deze bestandsnaam aan te passen in APM
 • Aangepast:  Bij het inplannen/instellen van een plaatsing in het roosterdienst scherm wordt nu ook een controle uitgevoerd die controleert op verlopen documenten en openstaande checklisten.
 • Aangepast:  De bestandsnaam voor de export van de uren naar UB+ bevat nu ook de tijdstip van de export, zodat er meerdere bestanden per dag voor dezelfde week aangemaakt kan worden.
 • Aangepast:  Bij "Bestand->Contactoverzicht" kunt u nu ook een selectie maken op basis van contact type en/of contact groep.
 • Fixed:  Filteren in het scherm "Geschikte opdrachten" was niet mogelijk.
 • Fixed:  Kiezen voor uitbetalen van reserveringen d.m.v. 0-declaratie pakte niet altijd de juiste plaatsing (geen invloed op uitbetalen).
V2.96 R104 05-07-2021

 • Let op!  Indien u gebruik maakt van Outlook 64 bit dient u onze (updated) toolkit opnieuw te installeren (zie: link naar handleiding)
 • Nieuws:  In Snel Match, voor kandidaten die een plaatsing hebben op de desbetreffende opdracht, wordt nu ook marge (Uurtarief-Uurloon) getoond. Op deze manier kan er makkelijk gekozen worden voor de kandidaat die het meest wist oplevert.
 • Nieuws:  Het is nu mogelijk om gebruik te maken van de nieuwe API van Messagebird voor sms. Het enige dat ingevuld dient te worden is de API key in de instellingen.
 • Nieuws:  Bij het definiëren van een zwarte lijst bij kandidaten is het nu mogelijk om in één keer meerdere opdrachtgevers of opdrachtgevers/afdelingen toe te voegen.
 • Nieuws:  Voor de extra velden is het nu mogelijk 10 pagina's in te stellen (i.p.v. de voorheen toegestane 5).
 • Nieuws:  Bij geschikte kandidaten worden automatisch kandidaten weggefilterd die bij de desbetreffende opdrachtgever/afdeling op de zwart lijst staan.
 • Nieuws:  Als in het <Opdrachtenscherm>, tab documenten een contract is gekoppeld en contactpersoon en kandidaat zijn ingevuld, is het nu ook mogelijk om dit contract te sturen (via ondertekenen.nl) naar beide partijen in de gewenste volgorde.
 • Nieuws:  Bij alle documenten (kandidaten/opdrachtgevers...) kan nu een "Toegangsgroep" ingesteld worden.
 • Aangepast:  In het <Kandidatenscherm>, Tab Plaatsingen is het veld "Extern code" toegevoegd aan het grid.
 • Aangepast:  Bij ontbrekende plaatsingen wordt automatisch op filiaal/groep gefilterd indien de betreffende consultant alleen toegang heeft tot zijn/haar eigen filiaal/groep.
 • Aangepast:  Indien bij de werktijden de pauze gelijk is aan het eerste deel van de ingevoerde uren dan wordt de pauze (berekening) verplaatst naar het volgende deel van de (ingevoerde) uren.
 • Aangepast:  In het <Dashboard>, tab "Laatste sollicitanten" wordt nu ook de consultant van de kandidaat getoond in het grid.
 • Fixed:  De melding voor onvoldoende saldo bij ADV/Vakantie uren tijdens het goedkeuren was onterecht in sommige gevallen.
 • Fixed:  Als bij de opdrachtgever de optie "Verzamelen facturen" op "Nee" stond (en er dus eigenlijk naar de instellingen van de betreffende afdeling gekeken dient te worden), werd er in sommige gevallen gebruik gemaakt van de afwijkende opdrachtgever naam van de opdrachtgever zelf i.p.v. de afwijkende opdrachtgever naam van de betreffende afdeling zelf.
 • Fixed:  In sommige gevallen was het niet mogelijk om 2 datums in te vullen bij het filteren op datum in het grid.


V2.96 R103 19-04-2021

 • Nieuws:  Tags bij kandidaten/opdrachtgevers/opdrachten. Hiermee is het mogelijk gemaakt om extra selecties te maken. Ook kan er worden gefilterd in de planborden en bij de "geschikte" selecties.
 • Nieuws:  Zoeken naar tekst bij geschikte kandidaten is volledig aangepast, nu wordt er ook een score geproduceerd o.b.v. hoe vaak sommige worden voorkomen en op welke positie. Daarnaast is het mogelijk om per klant bepaalde factoren te definiëren om het zoeken te verfijnen. De zoekindex wordt elke 3 dagen ververst, maar indien nodig kunt u deze ook direct in het selectie scherm van de "Geschikte kandidaten" verversen.
 • Nieuws:  Bij het importeren van roosterdiensten (in het <Opdrachtscherm> en de opdrachten overzicht) is het nu mogelijk om kandidaten direct te koppelen a.h.v. het veld "Plaatsing Referentie".
 • Nieuws:  Bij het importeren van roosterdiensten is het mogelijk om gedefinieerde koppelingen tussen de velden op te slaan, zodat de volgende keer de al opgeslagen definitie gekozen kan worden.
 • Nieuws:  Indien tijdens het importeren van roosterdiensten een fout ontstaat, dan wordt er geen enkel roosterdienst geïmporteerd.
 • Nieuws:  Bij werktijden is de voorwaarde, min duur van dienst (dienst > .. uur), voor de toepassing van pauzes toegevoegd.
 • Nieuws:  Bij opdracht gewenst is het nu mogelijk om een standaard pauze voor een dienst te definiëren incl. de min duur van dienst voorwaarde.
 • Nieuws:  Tijdens Rooster->Declaraties worden pauzes in deze volgorde toegepast: Rooster zelf, indien niet ingevuld dan de pauze van de opdracht, indien deze ook niet ingevuld dan de werktijd pauze (opdrachtgever).
 • Nieuws:  Bij <Instellingen> -> <Opties> is er een optie voor kleur toegevoegd voor kandidaten die op "Beschikbaar" staan.
 • Nieuws:  Bij de Opdrachtgevers->Afdeling, tab Opmerking is er nu ook een memo veld toegevoegd voor informatie in portalen (bij het opvragen van dienst info).
 • Nieuws:  Bij de instellingen is er ook een nieuwe tab toegevoegd, namelijk "Portaal info".  In dit veld kan informatie geplaatst worden die wordt getoond in de portalen (in de nieuwe portalen gaat dat vanzelf, in de oude kan dat erin gezet worden op aanvraag).
 • Nieuws:  0-declaratie reserveringen uitbetalen. Veld subperiode toegevoegd.
 • Nieuws:  Aan de <Agenda> betreft waarde kan een kleur aan worden gekoppeld.
 • Nieuws:  0-facturen_sturen & 0-zzpfacturen_sturen variabelen toegevoegd voor het versturen van 0-facturen naar de opdrachtgever of ZZP'er ) incl. eventuele extra bijlage(n).
 • Nieuws:  Bij de <Plaatsingen> is het veld "extern code" toegevoegd die in de toekomst gebruikt kan worden voor eventuele koppelingen.
 • Nieuws:  Bij IBAN rekeningen is het veld "afwijkende land" toegevoegd t.b.v. van de Microloon export.
 • Nieuws:  Bij exporteren van declaraties naar Microloon wordt er controle uitgevoerd of er van de gekozen kandidaten in de gekozen periode nog declaraties met status "kandidaat ingediend" of "Opdrachtgever goedgekeurd" openstaan. Als dat het geval is, komt er een melding met de kandidaat namen en de vraag of u door wilt gaan.
 • Aangepast:  Het veld "kleur" in het <Agendascherm> is omgezet, zodat alle kleuren uit het kleuren pallet gekozen kunnen worden.  Indien deze kleur is ingesteld overruled dat de kleur van "betreft".
 • Aangepast:  In het opdrachtenscherm, Tab plaatsing, is het veld Referentie" toegevoegd in het grid. Handig als zijnde controle indien deze wordt gebruikt voor het importeren van roosterdiensten.
 • Aangepast:  Bij Snel Match is het mogelijk om in het grid te filteren.
 • Aangepast:  Er is een beveiliging toegevoegd bij Rooster->Declaraties. Indien tijdens het switchen naar een andere periode declaraties zijn gegenereerd en niet opgeslagen, komt er een melding.
 • Aangepast:  Tijdens "Account veranderen" worden geen koppel waarden meer genomen waarvan geen declaratie codes bestaan in het nieuwe account.
 • Aangepast:  Tijdens het slepen van een document of emails naar contacten wordt de "bezig" cursor getoond totdat alles is geüpload.
 • Aangepast:  Scherm "Bellen" blijft nu altijd zichtbaar in beeld totdat deze gesloten is.
 • Fixed:  Het grid contacten werd tijdelijk onzichtbaar indien er gebruik werd gemaakt van de pijltjes op het toetsenbord.
 • Fixed:  Export rapporten naar Excel gaf vreemde tekens.
 • Fixed:  Als bij internet declaraties (per ongeluk) "Declaraties obv werktijden" werd toegepast op een regel zonder werktijden, dan werden alle ingevulde uren verwijderd.V2.96 R102 01-03-2021

 • Nieuws:  Er is een nieuwe rapport editor toegevoegd naast de bestaande rapport editor. Deze bevat nog meer mogelijkheden.
 • Nieuws:  Er is een nieuwe management diagram type mogelijk, namelijk: "Staaf gestapeld".
 • Aangepast:  Onderdelen resizen in dashboard management is soepeler geworden.
 • Aangepast:  In het plaatsing scherm is de functie nu verplicht.
 • Aangepast:  "Toon alle..." knoppen bij plaatsingen, documenten, etc. zijn nu schakel (verbergen/tonen) knoppen geworden.
 • Aangepast:  Bij de "Instellingen->Opties" is er een nieuwe categorie "Facturen" gemaakt en hieronder zijn alle <Opties> toegevoegd die te maken hebben met het factureren.
 • Aangepast:  Als een factuur bestaat dan is het niet meer mogelijk om de status van de gekoppelde declaratie naar "Niet gefactureerd" te zetten. Dit kan weer toegestaan worden met variabele : statusveranderen_gefactureerd.
 • Aangepast:  Bij het batch veranderen van het afwijkende email adres, wordt nu ook het email adres op de tab <Details> aangepast i.p.v. alleen bij alle afdelingen.
 • Aangepast:  Bij de module "Ontbrekende plaatsingen maken", wordt nu het account automatisch ingevuld als er maar 1 account gevonden is, die voldoet aan de kenmerken.
 • Aangepast:  In zoek schermen die worden opgeroepen met de drie punten knop [...], is het nu ook mogelijk om de ENTER toets te gebruiken in de betreffende zoekbox.
 • Aangepast:  Export naar NMBRS.
 • Aangepast:  op de Tab <CV> zijn de grids wat groter gemaakt zodat meer opties in 1x zichtbaar zijn.
 • Aangepast:  Het <CV> onderdeel "Vaardigheden" bevat nu een "rating" controle waardoor je d.m.v. de variabele: maxcijfer_vaardigheden, het aantal punten kunt beperken. Standaard staat deze waarde op 10.
 • Fixed:  Bij de <Agenda Automaat> is het probleem met "Opdracht geen contact..." opgelost.
 • Fixed:  Tijdens het aanmaken van credit nota's was het tijdens het proces mogelijk om op een andere factuur in het grid te klikken en dat zorgde voor problemen tijdens het crediteren.V2.96 R101 02-02-2021

 • Nieuws:  Bij de NMBRS import/export is het nu mogelijk om aan te geven dat i.p.v. kandidaat code gebruik moet worden gemaakt van extern code tab <Details> van het kandidaten scherm. Voordat er wordt geëxporteerd wordt er een controle gedaan of bij alle gekozen records extern code aanwezig is.
 • Nieuws:  Bij internet week/maand declaraties is een zoek panel toegevoegd om bepaalde kandidaten sneller op te zoeken.*
 • Nieuws:  Bij internet week/maand declaraties laat het knopje "ingeplande diensten" werktijden van ingeplande diensten en werktijden van ingevoerde declaraties zien. Indien er een verschil is tussen deze tijden, worden deze diensten rood gemarkeerd. Dit scherm hoeft niet gesloten te zijn, u kunt browsen in de week/maand declaraties grid en waarna dit scherm de info zal laten zien van de geselecteerde kandidaat.
 • Nieuws:  Bij queries email sjablonen is het nu ook mogelijk om Word sjablonen te gebruiken, als voor deze optie gekozen is wordt het document ook gevuld met de velden vanuit de query, opgeslagen als (.docx) of (.pdf) en automatisch bijgevoegd in een email sjabloon als bijlage. Word sjablonen dienen toegevoegd te worden in hetzelfde onderdeel als <Queries>, <Email> sjablonen. Op deze manier kunt u in één keer meerdere emails sturen met bijlage. Handig bij persoonlijke brieven, zoals bij: corona vaccinatie brief, avondklok verklaring.
 • Nieuws:  Bij <Accounts> is het nu mogelijk de declaratie codes te kopiëren en te plakken in een ander account. Indien dit een toeslag/overwerk component bevat wordt deze automatisch berekend volgens het account waarin deze geplakt is. Dat geldt ook voor vakantie-/feestdaguren en kort verzuim. Op deze manier kan er relatief makkelijk declaratie codes worden toegevoegd in het gewenste account.
 • Nieuws:  Optie 'Geld reservering saldo niet controleren' toegevoegd.
 • Nieuws:  Optie 'Uren reservering saldo niet controleren' toegevoegd.
 • Aangepast:  Rooster->Declaraties toont nu direct in het grid de geldende pauzes (bij rooster ingevuld indien rooster niet is ingevuld wordt er gekeken naar de werktijden als deze gekoppeld is). Deze pauzes wordt ook in werktijden bij gegeneerde declaraties ingevuld voor een beter overzicht.
 • Aangepast:  Rooster->Declaraties toont nu ook de aantal uren in het grid.
 • Aangepast:  Bij Planboard kandidaten, "Geschikte opdrachten" is het nu mogelijk direct de dienst te openen.
 • Aangepast:  smooth scrolling veroorzaakte in sommige situaties problemen en is tijdelijk uitgezet.
 • Aangepast:  Bij het gebruik van de KvK API worden bij controles het volledige profiel van de ZZP'er opgeslagen in contacten. Voorheen bestond de zoek actie uit beperkte informatie.
 • Aangepast:  Als de rooster status van een dienst de markering "ingepland" heeft dan is de plaatsing bij rooster een verplicht veld.
 • Fixed:  Probleem met niet-APM skins is opgelost. Witte regels in het grid werden in de kleur van de betreffende skin getoond als  niet-APM skins werden gebruikt.
 • Fixed:  Planbord kandidaten gaf match aan van diensten die al geannuleerd waren.
 • Fixed:  Bij het uploaden van de (bedrijfs)logo van ZZP'ers, werd soms de verkeerde schaal toegepast.
 • Fixed:  Rooster->Declaraties bug. Als het eerste deel van de uren in het <werktijden> tabel net zo groot is als de pauze dan werd de pauze 2 keer berekend.


V2.96 R100 11-01-2021

 • Nieuws:  Smooth scrolling, nieuwe grid filtering. Versnelde opening van schermen (minder flickering).
 • Nieuws:  In Snel Match, als de datum van een roosterdienst in een periode van niet beschikbaarheid van de kandidaat valt, dan wordt deze kandidaat niet getoond.
 • Nieuws:  Bij gebruik van de knop "Controleren Kvk" in <Kandidatenscherm>, <Details> wordt nu ook automatisch een contactmoment aangemaakt indien de KvK api wordt gebruikt en het vinkje voor het maken van contacten bij de KvK instellingen aan staat.
 • Nieuws:  Bij het dashboard is bij elke tab de knop "Verversen" toegevoegd.
 • Aangepast:  Indien de <Optie> "Bij ZZP E-facturen pdf koppelen aan factuur voor portaal/app" aan staat is het nu mogelijk direct een document categorie koppelen te koppelen aan de gekoppelde ZZP factuur. Dit m.b.v. <Variabelen>. Zie zzp_factuur_document_category.
 • Aangepast:  Bij accounts veranderen of importeren vanuit Excel is het nu ook mogelijk oude accounts gelijk op "Niet tonen" te zetten. Dit m.b.v. <Optie> "Na salarisverhoging oude account op niet tonen zetten".
 • Aangepast:  Bij de kandidaat tab gewenst zijn er nu ook checkboxes beschikbaar i.p.v. alleen maar Ctrl ingedrukt n selecteren.
 • Aangepast:  Snel Match, toont geen kandidaten meer waarbij het vinkje Beschikbaar uit staat of het vinkje Ziek aan.
 • Aangepast:  <Planbord opdrachten> en <Planbord kandidaten> laden nu sneller in.
 • Fixed:  Queries in het management dashboard bleven staan voor niet bevoegden indien de toegangsgroep tussentijds werd aangepast.
 • Fixed:  Menu's <Salarisverhoging> en <Verlonen & Factureren> waren indien uitgesloten voor een bepaalde toegangsgroep, nog wel bereikbaar vanaf de zij menu.
 • Fixed:  Na het importeren van roosterdiensten en bij account veranderen (salaris verhoging) vanuit Excel, trad er bij het afsluiten een fout op in APM.V2.96 R99 22-12-2020

 • Nieuws:  Er is een optie toegevoegd: 'Bij ZZP E-Facturen pdf koppelen aan factuur voor portaal/app', waarmee tijdens het versturen van een factuur naar de zzp'er, deze factuur wordt gekoppeld bij de kandidaat documenten. Ook is deze dan zichtbaar voor de kandidaat in zijn portaal/app omgeving.
 • Nieuws:  De koppeling naar het salaris pakket Loket.nl is gerealiseerd. Hierbij bestaan ook variabelen.
 • Nieuws:  Snel Match laat nu ook zien of de Regio, Sector, Kenmerk en Afstand van de opdracht matchen met die van de kandidaat. Deze kolommen zijn bij default niet zichtbaar. Met de (*) knop in het grid kunt u deze kolommen laten verschijnen en ook andere weer verbergen.
 • Nieuws:  Roosterstatus wachten is toegevoegd. Vinkje Rooster->Declaratie is verwijderd omdat obsoleet is geworden.
 • Nieuws:  Afdeling info is nu zichtbaar in het Tabje <Rooster> bij de <Opdracht> d.m.v. het "afdeling info" knopje in de werkbalk.
 • Nieuws:  Verplichte velden bepalen is nu mogelijk in het documenten scherm. (intern: waarden S en C indien contract vinkje aanstaat)
 • Nieuws:  Kolom "Regio" is toegevoegd in het grid bij <Planboard kandidaten> en <Planboard opdrachten>, zodat je op meerdere regio's kan filteren in het overzicht.
 • Nieuws:  Bij Iban code is een geschiedenis knop toegevoegd voor het bijhouden van wijzigingen.
 • Aangepast:  Tab Gewenst, enkele item toevoegen is verwijderd, omdat het obsoleet is geworden.
 • Aangepast:  Progress bar toegevoegd bij de functie "Goedkeuren alle declaraties" in internet week/maand declaraties.
 • Aangepast:  Bij salarisverhoging in het invoerscherm zijn Begin/Einddatum vervangen door "Ingangsdatum". Deze datum wordt ook gebruikt in de omschrijving van het account als daarvoor wordt gekozen, tot nu toe werd de datum van de salarisverhoging gebruikt.
 • Fixed:  Factuur adres bij afdeling is verplicht indien (factuur) verzamelen op Ja staat.
 • Fixed:  Traagheid bij het afdrukken van een rapport vanuit queries is opgelost.
 • Fixed:  Als meerdere gebruikers op dezelfde tijd declaraties toevoegen, werd er soms een foutmelding "duplicate error" geproduceerd.
 • Fixed:  Als bij salarisverhoging meerdere accounts werden geselecteerd werden de extra velden van die plaatsingen niet mee gekopieerd.V2.96 R98 12-11-2020

 • Fixed:  Kandidaat <CV> onderdelen werden niet weergegeven na het aanmaken van een nieuw onderdeel (cursussen, registraties, etc) in het <Tabel onderhoud> vanuit het <CV> onderdeel scherm. Ook werden deze niet kiesbaar gesteld in het drop down menu na toevoegen.
 • Fixed:  2x achter elkaar op F5 drukken zorgde voor een foutmelding.


V2.96 R97 06-11-2020

 • Nieuws:  In het kandidaten overzicht is een tool/knop bij gekomen, namelijk "Maak ontbrekende plaatsingen". Deze tool maakt het mogelijk om bij alle (niet prospect, niet afgewerkte, niet passieve, functie overeenkomende) opdrachten een plaatsing te maken voor de betreffende kandidaat. Accounts kunnen ook uitgefilterd worden op basis van de account criteria 's in het scherm, zodat alleen gewenste/gepaste accounts tevoorschijn komen in het keuze veld. Indien er maar 1 account aanwezig is, wordt deze geselecteerd. Dit is een handige tool voor klanten die gebruik maken van de planning tools en die kandidaat willen kunnen inzetten op diensten bij alle passende opdrachten.
 • Nieuws:  Bij "Snel match" worden nu ook de aantal contract uren van de kandidaat getoond. Ook ingeplande uren, aantal diensten in de desbetreffende week en de totaal aantal diensten op betreffende locatie/opdracht. In het rooster worden ook de details van beschikbaarheid van de kandidaat getoond als deze geldend is op de gekozen dag.
 • Nieuws:  Bij de checklisten kan nu de volgorde van de checklist punten bepaald worden door decimale getallen in te vullen, zodat de volgorde gewijzigd kan worden zonder alles opnieuw in te moeten vullen.
 • Nieuws:  Het is nu mogelijk om ook voor "Afdelingen", "Contactpersonen" en "Rooster(diensten)" extra velden te definiëren.
 • Nieuws:  Voor de "Bellen" tool worden automatisch niet geldige tekens verwijderd omdat sommige VOIP software daarmee moeite had/heeft.
 • Nieuws:  Het bel scherm heeft nu een niet modaal weergave, zodat er verder gewerkt kan worden en/of evt. het bel scherm gesloten kan worden tijdens een gesprek.
 • Nieuws:  Velden (Kandidaat_Code, Persoon _Code , Opdrachtgever _Code , Opdracht _Code ) voor het maken van agenda punten en contacten vanuit queries worden automatisch ingevuld als deze bestaan in het query resultaat.
 • Nieuws:  Bij de Nmbrs export is het nu ook mogelijk om de velden Debiteur/Bedrijf automatisch in te laten vullen met de "Externe code 1/2" velden bij de Categorieën of Filialen.
 • Nieuws:  Bij alle <CV> onderdelen bij de kandidaat is het mogelijk om direct in het grid de data te bewerken. In alle bijhorende schermen zijn pijltjes toegevoegd voor makkelijkere navigatie tussen items.
 • Nieuws:  Datum format van de CV onderdelen zijn ook aangepast. Bij werkervaringen naar mm/yyyy, bij opleidingen naar yyyy en bij cursussen dd/mm/yyyy. Bij de variabelen is het mogelijk om een afwijkende format aan te geven bijv.: datumformaat_werkervaringen  =  dd/mm/yyyy. Zie variabelen pagina.
 • Nieuws:  Er zijn pijltjes toegevoegd aan het procedure scherm voor een makkelijkere navigatie tussen items.
 • Nieuws:  Bij de loonstrookjes/jaaropgaven, is het nu mogelijk om in het BCC veld extra email adressen te gebruiken. Zo is ook de sjabloon code %%Email2%% bij de kandidaat toegevoegd.
 • Nieuws:  Bij de <Instellingen> van "Ondertekenen.nl" kan je nu instellen dat na het versturen van een document een contact wordt gemaakt met een (ingestelde) contact type en eventueel ook kenmerk.
 • Nieuws:  Bij de Opdrachten in het <Roosterscherm> is het nu mogelijk gemaakt informatie betreft de afdeling in te zien vanaf het roosterscherm. Hiermee kan op een handige manier gebruik gemaakt worden van het "Opmerking" veld van de afdeling. Ook de locatie van de betreffende afdeling wordt weergegeven.
 • Aangepast:  Als het veld "Verzamel facturen" in het <Opdrachtgeversscherm>, Tab <Details>, aan (optie: Ja) staat, dan is het niet meer mogelijk om afwijkende waarden bij de afdelingen in te vullen, deze velden zijn alleen in te voeren in het <Opdrachtgeversscherm>, Tab <Details>. Voor de overige mogelijk in te vullen "Verzamel facturen" waarden geldt het omgekeerd. Dan zijn alleen de waarden in te vullen bij de <Afdelingen>.
 • Aangepast:  In het <Kandidaatscherm>, <beschikbaarheidsscherm> is het nu mogelijk naast de datum ook tijden in te voeren.
 • Aangepast:  Bij de declaratie schermen (week/maand) zijn de "Opmerking" en "Persoon Opmerking" velden uitgebreid van 150 naar 500 tekens.
 • Fixed:  Bij de automatische insert van contacten fouten negeren (als contact al handmatig was toegevoegd maar niet verwijderd).
 • Fixed:  Op het dashboard, tab laatste contacten werd niet gekeken naar de toegang(groep) van een contact.
V2.96 R96 25-09-2020

 • Nieuws:  Bij een terugbel verzoek (scherm telefoon) is het mogelijk om een sjabloon aan te maken/plaatsen bij de <Begeleidende emails> met de naam "Terugbelverzoek.msg". De mogelijke sjablooncodes zijn: Kandidaat, Opdrachtgever, Contactpersoon, Telefoonnummer, Datum, Tijd, Kandidaat_Code, Opdrachtgever_Code en Persoon_Code. Het is ook mogelijk om inhoud bestanden te gebruiken met de volgende velden: %%Kandidaat_Code%%, %%Opdrachtgever_Code%%, %%Persoon_Code%%, %%Consultant_Code%%.
 • Nieuws:  Als de ingevulde AVG toestemming is verlopen en de kandidaat is niet werkzaam geweest dan krijgt u bij het openen van het <Kandidaatscherm>, een pop-up scherm die vanzelf verdwijnt.
 • Nieuws:  Bij het kopiëren van een plaatsing wordt nu een controle uitgevoerd op de geldigheid van de documenten.
 • Nieuws:  voor zieke kandidaten wordt ook de kleur van kandidaten met het vinkje "wissen" aan, gebruikt in het grid.
 • Nieuws:  De <Declaratie controle> knop is toegevoegd in het (linker) navigatie menu onder de kop "Financiën". Om deze te zien is het (hoogstwaarschijnlijk) nodig om je navigatie menu instellingen te herstellen. Klik hier voor meer info betreft het herstellen van de instellingen.
 • Nieuws:  Er wordt nu een controle gedaan op speciale tekens bij het versturen van documenten naar Ondertekenen.nl.
 • Nieuws:  Bij de <Maand declaraties> ziet u per dag/veld a.h.v. een tooltip, ook de weeknummer van de betreffende datum.
 • Nieuws:  De Unit4 export is uitgebreid met de export van week en 4-weken declaraties. Ook is het mogelijk een selectie voor deze export te markeren/maken.
 • Nieuws:  Bij de UB+ export van week declaraties wordt gecontroleerd of de kandidaat verschillende plaatsingen heeft in dezelfde periode bij een opdrachtgever, mocht dit het geval zijn dan dient bij de plaatsing referentie de "Uitzending code" van UB+ ingevuld te worden.
 • Nieuws:  Er is een toetsenbord oftewel "Dial pad" toegevoegd voor bij het bellen en opnemen van de telefoon. Dit is alleen het geval als SIP gebruikt wordt en als de lijn actief is.
 • Nieuws:  F5 (afdrukken menu) kunt u nu vanuit elk scherm oproepen.
 • Fixed:  Bij de <Filialen> ging het invoeren van de iban en bic niet goed.
 • Fixed:  Na het goedkeuren van internet declaraties en vervolgens direct factureren was het nog mogelijk om declaraties te verwijderen uit de internet tab.
 • Fixed:  Bij de <Planbord kandidaten> werden de grid indelingen/instellingen niet onthouden.
 • Fixed:  Het opslaan van het cv vanuit het afdrukvoorbeeld menu werkte alleen als ook de extensie werd ingevuld achter de bestandsnaam.
 • Fixed:  Het was mogelijk filiaalcodes bij bestaande filialen aan te passen in het tabel onderhoud.
 • Fixed:  In sommige gevallen werd het "Code/Inlognaam" veld geblokkeerd bij het invoeren van een nieuwe consultant.
 • Fixed:  In het tabel onderhoud bij Opdrachtgever types en contact types werd het grid niet weergegeven.
 • Fixed:  Onlangs geopend werd oplopend (laatst geopende kandidaat onderaan) geordend i.p.v. bovenaan.
 • Fixed:  In sommige gevallen, bij het aanpassen van een factuur, moesten consultanten eerst een afdrukvoorbeeld van een andere factuur weergeven voordat de aanpassingen zichtbaar werden op de betreffende factuur.
 • Aangepast:  Sjabloon code %%Opdracht_Tarief%% bij opdrachten.
 • Aangepast:  Cao loonaangifte is niet meer verplicht voor export naar Microloon.
 • Aangepast:  Bij de internet week/maand declaraties wordt in de kop van de regel niet meer de reserveringen getoond. Dit om een beter overzicht te creëren. Reserveringen, saldo in geld en uren en andere relevante zaken kunt u bekijken via het snel zicht van het kandidaten scherm (F11).
 • Aangepast:  Bij de internet week/maand declaraties, (rechtermuisknop) optie "Goedkeuren alle periodes" kijkt ook of er een filter is ingesteld in het grid. Zo ja? Worden alleen de regels die vallen binnen deze filter, goedgekeurd.
 • Aangepast:  Bij de (rechtermuisknop) optie "Declaraties genereren o.b.v. werktijden" voert nu eerst een controle uit door na te gaan of alle declaraties in de betreffende periode de status "opdrachtgever goedgekeurd" hebben. Zo niet dan is het uitvoeren van deze functie niet mogelijk.


V2.96 R95 08-08-2020

 • Fixed:  Omzet berekening bij <Opdrachtgevers> tab <Omzet>
 • Fixed:  Periode export van sociale fondsen naar Microloon


V2.96 R94 27-07-2020

 • Nieuws:  Er is in APM een KvK API geïntegreerd. Hiermee is het mogelijk om direct vanuit APM de KvK lijst raad te plegen. Daarnaast is de optie 'Blokkeer maken van plaatsing als KvK nummer van ZZP'er niet geldig is' toegevoegd waarmee het nu dus mogelijk is om bij ZZP'ers een controle uit te voeren tijdens het maken van een plaatsing, om na te gaan of de KvK nummer nog geldig is. Indien deze KvK nummer geldig is, kunt u ervoor kiezen (instellingen tab Kvk) om een contact aan te maken met het resultaat van de controle. Deze dient dan als bewijs. Aan het gebruik van deze API zijn kosten verbonden, namelijk €10,- per maand voor max. 1000 zoekacties per maand. Indien u wenst gebruik te maken van deze API, dient u contact op te nemen met Actief Software.
 • Nieuws:  Tab Omzet is ook bij <Opdrachtgevers> toegevoegd.
 • Nieuws:  Bij <Consultant Info> kan je nu ook bellen via Dialer of een externe applicatie. Binnenkomende gesprekken kunnen getoond worden met parameter -beller=xxxxxx.
 • Nieuws:  Bij het inplannen van roosterdiensten is het niet meer mogelijk om een plaatsing te kiezen waarvan de begindatum na de betreffende rooster datum ligt.
 • Nieuws:  Bij <Declaratie Controle>, in de tab "Rooster->Declaraties" wordt bij de gegenereerde declaraties de bijbehorende opdrachtgever en afdeling getoond.
 • Nieuws:  Bij <Declaratie Controle>, in de tab "Rooster->Declaraties" is het nu mogelijk, bij gegenereerde declaraties bijlagen direct te koppelen.
 • Nieuws:  Bij de "Ondertekenen.nl" sjablonen is het nu mogelijk om extra velden en inhoud bestanden te gebruiken voor de sjablooncodes.
 • Nieuws:  In het <Kandidaatscherm> sectie CV bij het onderdeel cursus is het veld "instituut" toegevoegd.
 • Nieuws:  Internet contacten ouder dan 30 dagen worden automatisch toegevoegd en verwijderd uit de (internet)lijst. Het aantal dagen is te beïnvloeden met de variabel "internet_contacten_dagen".
 • Nieuws:  Het is nu mogelijk om het management dashboard/layout af te drukken. Dit geldt alleen voor data dat zichtbaar is.
 • Nieuws:  Er is een nieuwe optie toegevoegd, namelijk "Bij Facturen opdracht filiaal en groep gebruiken". Dit, zodat het bij het factureren mogelijk is om de filiaal van de betreffende opdracht over te nemen. Handig als u de APM database gebruikt voor meerdere BV's en de facturering is "Per filiaal" ingesteld. Hiermee kunt u dezelfde opdrachtgever met meerdere filialen gebruiken.
 • Nieuws:  Er is een nieuwe variabel toegevoegd, namelijk "Per_filiaal_factuur_rapport" en "Per_categorie_factuur_rapport".
 • Nieuws:  In het <Sjablonen & Rapportenscherm> is er een opmerking veld toegevoegd, zodat ze bijv. kunnen aangeven welke velden moeten ingevuld worden.
 • Nieuws:  ML: Datumveld "Wijziging Contract" is toegevoegd.
 • Nieuws:  Er is een vinkje toegevoegd bij <Ziekte> in het <Kandidaatscherm>, namelijk "Melden bij UWV". Deze wordt ook getoond in de ziek-/herstelmeldingen.
 • Nieuws:  In het factuur scherm is het veld "Betaald bedrag" toegevoegd. Voor het geval dat de factuur niet volledig is betaald kunt u dat hier registreren.
 • Nieuws:  Bij salarisverhoging  is de mogelijkheid toegevoegd om accounts te veranderen m.b.v. een Excel lijst. Benodigde velden hiervoor zijn "Oud_Account", "Nieuw_Account" en "Ingangsdatum".
 • Nieuws:  Bij email sjablonen wordt niet meer standaard gevraagd naar het koppelen van bijlagen. De optie om te vragen voor het koppelen van een bijlage kunt u per sjabloon aanvinken in het onderdeel <Sjablonen & Rapporten>.
 • Nieuws:  Optie "Controleer ZZP KvK nummer" is toegevoegd(alleen melding).
 • Nieuws:  Bij de contactpersonen is het veld "Type" toegevoegd.
 • Aangepast:  Kolom "Afdeling plaats" is toegevoegd aan het opdrachten overzicht.
 • Aangepast:  Het is nu mogelijk een query te zoeken m.b.v. het nieuwe zoekveld bij de dashboard management queries.
 • Aangepast:  Accounts die op niet "Tonen" staan (tonen vinkje=uit) zijn uit de keuzelijst gehaald bij "Accounts veranderen" hetzelfde geldt voor als de geldigheidsdatum verlopen is.
 • Aangepast:  Bij "Opslaan als afzonderlijke PDF bestanden" (afdrukken facturen) wordt er nu een voortgangsbalk getoond.
 • Aangepast:  Passieve contactpersonen zijn bij sjablonen onderaan de keuzelijst verplaatst.
 • Aangepast:  De kolom "Opdrachtstatus" is toegevoegd in het "Zoek opdracht" scherm.
 • Aangepast:  Indien u bij <Declaratie Controle>, tab "Ontbrekende Declaraties" de optie "alleen ingepland" aan hebt, kijkt deze module nu ook naar de status van roosterdiensten.
 • Fixed:  Het samenvoegen van factuur bijlagen die digitaal ondertekend zijn (secured pdf) werkte niet.
 • Fixed:  Controle bij het inroosteren met begindatum van de plaatsing t.o.v. roosterdatum, werkte nog niet goed.
 • Fixed:  Het slepen van een .docx bestand vanuit Outlook naar het CV veld van APM, werkte niet.
 • Fixed:  Probleem met het veld "Code" bij het aanmaken van consultants.
 • Fixed:  Facturen met een bijlage(n) vanuit declaraties gingen fout bij het aanmaken als er een ; (punt-komma) in de bestandsnaam van de bijlage/pdf zit.
 • Fixed:  De Agenda sjabloon codes %%Kn_Consulent%% werkte niet.
 • Fixed:  Het is nu mogelijk de bijlagen van de factuur te hernoemen.V2.96 R93 16-06-2020

 • Nieuws:  In het onderdeel <Declaratie controle> -> <Rooster->Declaraties>, Tab "Gegenereerde declaraties" (week of maand) is het nu mogelijk om een extra declaratie toe te voegen, aan te passen en/of verwijderen. Op deze manier hoeft u niet meer per sé dit scherm te verlaten voor het invoeren van extra declaraties en krijgt u dus een beter overzicht.
 • Nieuws:  Er is een optie toegevoegd die het mogelijk maakt kandidaten te zoeken o.b.v. BSN. Dit is echter uw eigen verantwoordelijkheid en is daarom een optie die standaard uit staat.
 • Nieuws:  Als bij een Document/Contract, kandidaat en contactpersoon is ingevuld (in het opdracht- of opdrachtgeverscherm) dan vraagt APM naar wie het contract opgestuurd dient te worden indien verzenden via Ondertekenen.nl. Deze vraag komt ook omhoog indien u zo'n Document/Contract vanuit het Kandidatenscherm wilt versturen.
 • Nieuws:  In het <Plaatsingenscherm> is het, naast het koppelen van documenten, ook mogelijk om een al gekoppelde document/contract van sectie <Documenten> te koppelen aan de plaatsing.
 • Nieuws:  In het <Kandidatenscherm>, Tab "Uren overzicht" is het onderdeel "Uren per jaar per opdrachtgever" toegevoegd.
 • Nieuws:  In het <Kandidatenscherm> de functie "Fase veranderen" is het nu ook mogelijk om direct de categorie van nieuwe plaatsing en kandidaat aan te passen indien nodig.
 • Nieuws:  In het <Kandidatenscherm>, tab Dienst zijn bij de velden "Datum in dienst", "Datum uit dienst", "Nr.Inkomstenverhouding" en "Reden uit Dienst", een geschiedenis knopje toegevoegd. Deze zal de geschiedenis echter alleen voor toekomstige veranderingen bijhouden.
 • Nieuws:  In het <Opdrachtscherm>, tab "contacten" is het nu mogelijk te bellen naar alle contactpersonen en kandidaten die zijn betrokken bij de opdracht.
 • Nieuws:  Het slepen van een CV bestand kan nu ook direct vanuit Outlook.
 • Nieuws:  Bij het Verlonen en Factureren is het nu mogelijk, te kiezen welke extra informatie moet worden toegevoegd in het loonstrookje.
 • Aangepast:  Indien een credit declaratie vanuit het facturenscherm is aangemaakt, wordt de credit factuur gekoppeld aan de betreffende credit declaratie.
 • Aangepast:  Bij importeren van declaraties wordt in het overzicht alleen declaraties getoond van de betrokkene plaatsingen in de gekozen periode.
 • Aangepast:  De referentie van de plaatsing is nu zichtbaar bij internet declaraties.
 • Fixed:  Bij de opdrachten (html) omschrijving werden veranderingen niet opgeslagen bij het schakelen naar een andere tabblad.
 • Fixed:  Salaris verhoging: indien er geen actieve plaatsingen gekoppeld zijn aan de geselecteerde account komt er een melding i.p.v. een (onduidelijke) foutmelding.
 • Fixed:  Een loonregeling kopiëren vanuit het loonregeling scherm maakte geen nieuwe "Code" aan.
 • Fixed:  Indien een kandidaat 1 plaatsing heeft die in de toekomst of huidige week begint, dan gaf APM een foutmelding bij een poging om een werkbriefje in te voeren.
 • Fixed:  AV foutmelding met parameter -beller is opgelost.V2.96 R92 20-05-2020

 • Nieuws:  Er is bij "Bestand->Instellingen" een nieuwe optie toegevoegd, namelijk "herstellen boven menu's".
 • Fixed:  Het exporteren naar Microloon en (overig) boekhoudprogramma's kon de encoding van de export niet lezen.


V2.96 R91 18-05-2020

 • Nieuws:  De APM skin is omgebouwd naar een vector skin wat betere prestaties oplevert. Daarnaast zijn er nog 5-tal APM skins ontwikkeld: APM-Dark, APM-Grijs, APM-Blauw, APM-Groen en APM-Roze. Wij adviseren om een van deze skins te gebruiken voor de beste prestatie.
 • Nieuws:  Er is een nieuwe verdeling voor het (linker) navigatie menu gemaakt voor een beter overzicht. De ingeklapte groepen en ingeklapte menu's worden onthouden bij de volgende opstart. Favorieten dienen opnieuw ingesteld te worden.
 • Nieuws:  Mapi componenten (communicatie met Outlook) zijn naar de laatste versie gebracht. Klanten met 64bit Outlook moeten de proxy opnieuw installeren.
 • Nieuws:  Bij het menu "Bestand->Tabel onderhoud->Instellingen->Tab Outlook" zijn er twee velden toegevoegd: "Contact consultant bepalen o.b.v. email adres": Deze optie wordt standaard aangezet en zorgt ervoor dat de gekoppelde email adres, ongeacht door welke gebruiker geïndexeerd is, gekoppeld wordt aan de gebruiker die overeenkomt met het consultant email adres. Dat is handig als gebruikers elkaars email inboxen kunnen inzien. De tweede is "Koppel alleen domain" : Als u beschikt over meerdere domeinnamen (bedrijfsnamen) en voor elk bedrijf maakt u gebruik van een aparte APM database dan kunt u hier aangeven van welke domain de emails geïndexeerd moeten worden.
 • Nieuws:  In het <Kandidatenscherm>, Tab "Details" is in het blokje ZZP het veld "Afwijkende factuur adres" toegevoegd. Indien ingevuld zullen de ZZP facturen naar dit email adres gestuurd worden. U kunt ook meerdere email adressen invullen door de adressen te scheiden met puntkomma (;).
 • Nieuws:  Bij het invullen van een week/maand declaratie zijn alle info knopjes nu onder een drop-down menu geplaatst. Ook is er een mogelijkheid toegevoegd om de plaatsing te kiezen via een zoek scherm (...) dat biedt meer overzicht.
 • Nieuws:  In het <Kandidatenscherm>, Tab Gewenst is het nu mogelijk om aan te geven op welke dagen en/of tijden de kandidaat beschikbaar is. Dit wordt gebruikt tijdens het inplannen van rooster (dag)diensten. Indien een kandidaat wordt ingepland op een afwijkende dag/tijd wordt er een melding geproduceerd.
 • Nieuws:  In het <Kandidatenscherm>, Tab "Gewenst" is min/max aantal dagen dat de kandidaat wilt werken per week, toegevoegd. Tijdens het inplannen van de kandidaat op rooster (dag)diensten wordt hier een controle op uitgevoerd.
 • Nieuws:  Er is een nieuwe optie toegevoegd, namelijk: "Dienst inplannen zonder controles uitvoeren" toegevoegd.
 • Nieuws:  In het <Opdrachtenscherm>, Tab "Gewenst" kunt u bij de vaardigheden nu een minimum cijfer invoeren dat bedoeld is voor het matchen.
 • Nieuws:  In het <Opdrachtenscherm>, Tab "Gewenst" zijn er velden toegevoegd waarmee u de roosterdiensten kunt koppelen aan roosterdiensten van externe systemen. Deze sectie is dus bedoeld voor het importeren van diensten. In de importmodule kunt u kiezen voor de gewenste optie voor het koppelen op basis van: Opdracht code, Extern opdrachtgever/afdeling/functie, Extern afdeling/functie of Extern code. Op deze manier kunt u eenmalig de te koppelen waarde invullen en makkelijk nieuwe diensten importeren.
 • Nieuws:  In het <Opdrachtenscherm> is het veld "Type" aangemaakt, in tabel onderhoud onderdeel "Opdracht types" kunt u, indien gewenst, voor elke type een kleur bepalen zodat deze zichtbaar worden in het grid.
 • Nieuws:  Zoekboxen regeren nu ook op de ENTER toets en niet alleen op F9.
 • Nieuws:  Bij het exporteren van facturen kon u voorheen afwijkende btw code(s) bepalen voor elke percentage. Dat is nu ook mogelijk op basis van (de) ingestelde "Filiaal", "Category" of "Project". Dus als u meerdere bedrijven hanteert in één database dan kunt u bijv. per filiaal verschillende btw codes instellen/gebruiken.
 • Nieuws:  Het <Ziek/Herstel meldingen scherm> is grondig aangepast. Nu worden ook Reflex (xml) meldingen geproduceerd. Deze kunt u opslaan op schijf, versturen per email of versturen naar de webservice van Verzuimeconoom.
 • Nieuws:  Bij <Queries> is het "Opmerking" veld toegevoegd, hierin kunt u eventueel de omschrijving (de werking) van de query plaatsen. Deze wordt zichtbaar indien u een bepaalde query geselecteerd heeft.
 • Nieuws:  Bij <Maak SEPA betalingen> wordt het totaal bedrag van alle betalingen getoond.
 • Nieuws:  Er nu ook een "Opmerking" veld toegevoegd in het <Kandidatenscherm>, tab "CV", onderdeel "Cursussen".
 • Nieuws:  Er is een nieuwe optie toegevoegd, namelijk: "Blokkeer maken van plaatsing als opdracht is afgewerkt".
 • Nieuws:  Het is nu mogelijk om bij bellen door te schakelen naar een interne/externe nummer.
 • Nieuws:  Het is nu ook mogelijk om vanuit het "Snel match" venster een mail te sturen of te bellen naar kandidaat.
 • Aangepast:  De APM standaard skins zijn aangepast, zodat het duidelijker is welk venster op is indien je meerdere vensters open hebt staan.
 • Aangepast:  In de <Agenda automaat> kijkt de optie "Geen contact met opdracht" nu ook naar "Datum binnen" van de opdracht.
 • Aangepast:  Koppel waarden worden niet meer toegepast op afgewezen declaraties in de week/maand declaraties.
 • Fixed:  In het <Kandidatenscherm>, Tab "Beschikbaarheid" was het niet mogelijk om in het opmerking veld de max aantal tekens te gebruiken.
 • Fixed:  Blokkeer het maken van een credit nota als deze al bestaat voor de desbetreffende factuur.
 • Fixed:  Emails direct verzenden stuurde emails nog steeds naar concepten.
 • Fixed:  Als een plaatsing op niet tonen stond (vinkje "tonen" uit) dan was het maken van een correctie niet mogelijk.
 • Fixed:  CV vaardigheden sorteren nu op omschrijving in de CV.
 • Fixed:  Het resizen van de logo van een ZZP'er werkte niet goed in sommige gevallen.
 • Fixed:  In het <Opdrachtgeverscherm>, Tab "Openstaande facturen" werd er geen rekening gehouden met de Afw. factuur layout.
 • Fixed:  De optie voor het maken van contacten van agendapunten nam in de Kandidaten/Opdrachten/Opdrachtgevers scherm de datum van de agendapunt over.
V2.96 R90 06-04-2020

 • Nieuws:   APM heeft een make-over gekregen. Alle icons zijn vernieuwd en de standaard skin is aangepast. Daarnaast maken alle buttons in de hoofd schermen gebruik van grotere icons. Deze buttons zijn ook aanpasbaar zodat elke gebruiker buttons kunnen toevoegen of juist verbergen.
 • Nieuws:  Het onderdeel "Factureren" in de navigatie menu is aangepast naar "Financiën", en hieronder zijn, naast het menu Facturen, ook menu's "Verlonen & Factureren" en "Salarisverhoging" toegevoegd. 
 • Nieuws:  De categorieën in het navigatie menu is nu ook in te klappen zodat ie minder ruimte in het scherm neemt.
 • Nieuws:  Bij de facturen, onderdeel "Credit nota maken", is er de optie toegevoegd waarmee u na het crediteren van de foutieve regels ook direct een correctie kan invullen. Dit is alleen zinvol als de aantallen verkeerd zijn of bepaalde regels ontbreken.
 • Nieuws:  Er is een nieuwe optie 'Bij versturen van rapporten per email vragen voor "Direct verzenden"', deze staat standaard aan, zodat tijdens het versturen van facturen de vraag "Direct verzenden" achterwege wordt gelaten, facturen worden dus standaard als concepten opgeslagen.
 • Nieuws:  Bij het versturen van facturen wordt nu standaard extra gevraagd om het juiste rapport te kiezen. Dit dient als extra bevestiging om fouten te voorkomen. Deze bevestiging kunt u uitzetten met de optie 'Bij E-Facturen niet vragen voor rapport bevestiging'.
 • Nieuws:   Aan de kandidaat/opdrachtgevers types kunt u nu een kleur koppelen. Deze zijn te zien in de hoofdschermen kandidaten/opdrachtgevers, maar zijn alleen zichtbaar indien deze niet in conflict komen met de standaard kleuren. Dus alleen de regels die niet prospect/passief/actief/wissen zijn worden met type kleur getoond.
 • Nieuws:   Bij de velden "ID Soort", "ID Nummer" en "ID Geldig tot" wordt er nu een geschiedenis bijgehouden a.h.v. de geschiedenis knop. Hierin worden alleen toekomstige veranderingen bewaard.
 • Aangepast:  Indien u in het grid van de kandidaten/opdrachten/opdrachtgevers extra velden heeft toegevoegd, worden de waardes (na aanpassing) direct zichtbaar zonder dat verversen nodig is.
 • Fixed:  Het uitzetten van het vinkje "Tonen" bij plaatsingen ging in sommige gevallen niet goed.
 • Fixed:  Matchen bij geschikte opdrachtgevers op regio en sector werkte niet naar behoren.V2.96 R88-R89 06-03-2020

 • Nieuws:   A-PerfectMatch is geoptimaliseerd om de snelheid te verhogen en het geheugen gebruik juist te verminderen. De schermen voor het wijzigen van kandidaten, opdrachtgevers en opdrachten zijn intern per tab gesplitst. Alle tabbladen worden pas ingeladen op het moment dat dit nodig is. Dit zorgt voor een vele malen snellere opstart (vooral de eerste keer opstarten) van deze schermen. Zoals eerder genoemd heeft dit ook een zeer positief effect op het geheugen gebruik door APM. U zult zelf als gebruiker in de opbouw van de schermen niks merken hiervan. Het enige nadeel is dat in de tabbladen de indeling (eenmalig) opnieuw ingedeeld dienen te worden.
 • Nieuws:   Het importeren van (rooster) diensten (vanuit opdrachten) gaat nu op basis van "Opdracht Code" en niet meer op basis van de combinatie van velden ("Opdrachtgever_Code", "Kosten plaats", "Functie"). Op deze manier is het voor de gebruiker, makkelijker te definiëren bij welke opdracht de betreffende diensten horen.
 • Nieuws:   Bij "import (rooster) diensten zijn extra opties toegevoegd: "Verwijder aanwezige nog niet ingeplande diensten" en "Diensten met dezelfde datum/tijd maar 1 keer importeren".
 • Nieuws:   Het maken van een "Credit nota" bij de facturen is behoorlijk aangepast. Zo kunt u, indien nodig, direct van de bijbehorende declaraties, credit nota's maken of de status(sen) aanpassen naar "Niet gefactureerd".
 • Nieuws:   In de (week/maand) declaratie(s) scherm, bij "Status veranderen" is de optie toegevoegd: "Alle declaraties uit dezelfde periode". Mocht een kandidaat bij meerdere plaatsingen uren hebben in dezelfde periode en u moet ze bijv. allemaal exporteren/factureren dan kunt u dat nu met 1 actie doen en hoeft dit dus niet meer per plaatsing te doen.
 • Nieuws:   Menu "Verlonen & Factureren", optie "Status veranderen" is grondig aangepast zodat er meer inzicht en flexibiliteit ontstaat. Dit aan de hand van filters. Deze filters zorgen ervoor dat je de statussen van declaraties en/of roosterdiensten met specifieke criteria kan wijzigen. De daadwerkelijke declaraties die aangepast zullen worden zie je dan terug in het "Overzicht declaraties".
 • Nieuws:   Het "Internet toolbar" is nu anders opgebouwd. Ook wordt er op het moment dat de waarde van een bepaald onderdeel > 0 is, de kleur verandert van het betreffende knopje.
 • Nieuws:   In de <Verlonen & factureren> selectie schermen kunt u nu filteren op elke kolom.
 • Nieuws:   Bij <Declaratie controle> -> "Rooster->declaraties" is de optie toegevoegd "Ook eerder geëxporteerd".
 • Nieuws:   Bij <Declaratie controle> -> "Ontbrekende declaraties" en "ingevoerde declaraties" is de "Categorie" (selectie)filter toegevoegd.
 • Nieuws:   Bij de koppel waarden wordt op basis van het vinkje "Alle gewerkte uren", alle looncomponenten meegenomen waar het vinkje "Gewerkte uur" aan staat.
 • Nieuws:   Verplichte velden bij plaatsingen gelden ook voor niet actieve plaatsingen.
 • Nieuws:   Voor Microloons' behoefte, is in het <Kandidaatscherm>, Tab Dienst het veld "startdatumcontract" toegevoegd.
 • Nieuws:   Als bij de facturen, vanuit de "Factuur regels" een kandidaat wordt geopend, dan wordt ook direct de corresponderende declaratie geopend en de juiste declaratie geselecteerd in het Tab "Week/Maand declaraties".
 • Nieuws:   Toegevoegd: Hotkey voor een floating kalendertje zodat je altijd makkelijk weeknummers op kunt zoeken. CTRL + K.
 • Nieuws:   In het <Kandidaatscherm>, Tab CV worden onderdelen ingeklapt als een ander onderdeel is uitgeklapt. Dit zorgt voor een overzichtelijkere scherm.
 • Nieuws:   Alle schermen waarbij de mogelijkheid is het scherm af te sluiten met de "Annuleer" knop, kunnen nu ook met de Esc(ape) toets afgesloten worden.
 • Nieuws:   Bij "Planboard opdrachten" onderin bij de betreffende, geselecteerde roosterdienst wordt nu ook de waarde van het veld  "Opmerking" en "Memo" getoond.
 • Nieuws:   Indien u een kandidaat probeert in te plannen, maar de betreffende roosterdienst datum ligt vóór de begindatum van de plaatsing, dan wordt er een melding gegenereerd.
 • Nieuws:   In het <Opdrachtgeversscherm>, Tab contactpersonen is het nu mogelijk om meerdere records te selecteren voor het versturen van bcc mails, versturen van bulk sms'jes en/of het toevoegen aan het mailing tabel.
 • Nieuws:   BTW-nummers van ZZP'ers zijn nu zichtbaar in het kandidaten grid.
 • Nieuws:   Je kan nu gekoppelde bestanden hernoemen, bij (Kandidaat/Opdrachtgever/Opdracht) <Documenten> velden en bij de week/maand declaraties.
 • Nieuws:   Het is nu mogelijk om voor ZZP'ers verschillende SEPA betaling bestanden te maken in een keer.
 • Nieuws:   In het opdrachten overzicht worden nu ook de gewenste dienst(en), cursus(sen) en registratie(s) getoond in het grid.
 • Nieuws:   In het module <Salarisverhoging> is de mogelijkheid toegevoegd om alleen tarieven te verhogen a.h.v. een percentage. Indien u hier gebruik van maakt, wordt de BMP niet aangepast. Ook wordt de aanpassing niet doorgevoerd bij vast gezette factuurbedragen (mits hier voor is gekozen).
 • Nieuws:   Bij "Internet tools" is er een link toegevoegd om een Speed test uit te kunnen voeren. Hiermee kunt u snel uw internet snelheid controleren.
 • Nieuws:   Er zijn een aantal velden toegevoegd aan het opdrachtgevers grid/overzicht, namelijk de velden "Werktijden", "Afwijkende layout", "Verzamel facturen", "Datum binnen", "Binnen via", "Bijlagen samenvoegen".
 • Nieuws:  De NMBRS export is aangepast, er worden nu ook 4-weken declaraties geëxporteerd, en er is nu ook de mogelijkheid een selectie te maken van kandidaten en declaraties die geëxporteerd dienen te worden. Met uren declaraties wordt een apart bestand gemaakt voor verlof uren, hierin komen alle uren in van de desbetreffende periode die in <Accounts> gemarkeerd staan als "Tellen als Vakantie uren".
 • Nieuws:  Splash screen (loader) toegevoegd.
 • Aangepast:  In het SMS scherm, na het versturen van een sms, wordt het knopje "Versturen" disabled.
 • Aangepast:  In het <Opdrachten> overzicht is het nu ook mogelijk om op het veld "Afdeling" te filteren op een gedeelte van de tekst (tekst bevat...).


V2.96 R86-R87 10-01-2020

 • Nieuws:  De mogelijkheid is nu aanwezig om ZZP facturen, in een aparte mail te sturen naar opdrachtgevers. De begeleidende email sjabloon die hierbij hoort, dient de naam "Factuur-zzp2og.qr2" te krijgen. Om het knopje "ZZP 2 OG" te activeren dient er in de opties het vinkje "Bij E-Facturen knop zichtbaar voor ZZP 2 OG" aangezet te worden. Met variabelen "zzp2og_facturen_rapport_OpdrachtgeverCode" kan een specifieke rapport lay-out per opdrachtgever gekozen worden. Met de variabel "zzp2og_facturen_opdrachtgevers" kunnen codes (gescheiden door komma) opgegeven worden van opdrachtgevers die wensen een ZZP factuur te ontvangen, als deze variabele niet bestaat dan worden facturen gestuurd naar alle opdrachtgevers, bepaald door de selectie in het afdrukscherm. De aangegeven selecties in het afdrukscherm is leidend.
 • Aangepast: Het versturen van facturen is aanzienlijk versneld.
 • Fixed: Het herkennen van pensioenen bij het exporteren naar Microloon werkte niet naar behoren.
 • Fixed: Het uploaden van sjablonen en rapporten werkte sporadisch niet.
 • Fixed: Klant specifieke bugs.


V2.96 R85 03-01-2020

Microloon gerelateerd

 • Nieuws: Er zijn nieuwe velden in APM n.a.v. ML 2020; Tabel Kandidaten, Tab Dienst: "Contract einddatum", "Reden uit dienst", "Schriftelijk contract", "Oproepcontract", "Jaarurennorm"; Tabel Kandidaten,  Tab Verzekeringen: "Cao code inlener"; Tabel Kandidaten,  Tab Verlonen: "Fiets van de zaak"; Tabel Loonregelingen: "Sector". Voor meer info over de werking van deze velden raden wij u aan aandacht te schenken aan het "Readme" bestand van Microloon 2020.
 • Nieuws: Indien u in APM (nog) wilt exporteren naar (de oude) Microloon 2019  dan dient u dat aan te geven in het scherm <Verlonen & Factureren>, veld "Export versie".
 • Nieuws: Bij het inlezen van loonstrookjes wordt nu vanaf het loonstrookje, datum in dienst gelezen en de velden "Totale kosten"en "Kosten per uur" worden ook berekent op basis van deze datum. Het is daarom handig als u de kandidaat als eerst verloond in één administratie en daarna in een andere administratie.


APM gerelateerd

 • Nieuws: voor NBBU klanten wordt tijdens het updaten, Fase 1 & Fase 2 samengevoegd tot Fase 1-2. Als de startdatum van deze fase, wordt de huidige startdatum van Fase 1 gebruikt.
 • Nieuws: Optie '"Contract uren" controle'" is toegevoegd, hiermee wordt na het invoeren (of goedkeuren) van de uren, een melding geproduceerd als de aantal (ingevoerde) uren van de betreffende periode lager zijn dan de contract uren. Voor de maanddeclaraties word er gebruik gemaakt van de factor (aantal weken in een maand)
 • Nieuws: De ketenregeling controle is aangepast naar 3 contracten in 3 jaar. Bij het tellen van contracten kan d.m.v. de optie "Bij fase/keten telling contracten tellen per plaatsing" aangegeven worden dat er per plaatsing geteld moet worden i.p.v. per opdracht.
 • Nieuws: In het <Kandidaten> grid is de kolom "Voornaam" toegevoegd om ook te kunnen sorteren op Voornaam.
 • Nieuws: In het <Dashboard>, tab "laatste contracten" zijn de kolommen "Categorie", "Versie" en "Geldig tot" toegevoegd.
 • Nieuws: Bij de <Begeleidende e-mails> (facturen, loonstroken, aanmaningen, etc) kunnen nu ook de volgende sjabloon codes worden gebruikt: %%Consulent%%, %%Consulent_Email%%, %%Consulent_Facebook%%, %%Consulent_Filiaal%%, %%Consulent_Functie%%, %%Consulent_Linkedin%%, %%Consulent_Telefoon%%, %%Consulent_Twitter%%.
 • Nieuws: Bij de plaatsing wizard zijn, bij de opdracht keuze, de velden "Categorie" en "Referentie" van de opdracht toegevoegd.***
 • Nieuws: Op de laatste pagina van de plaatsing wizard wordt er, voordat de plaatsing wordt gemaakt, een samenvatting van de gemaakte keuzes getoond voor als zijnde extra (laatste) controle.
 • Nieuws: In het scherm ingeplande diensten (Internet week/maand declaraties) kan het roosterscherm geopend worden door met de muis dubbel op een roosterdienst te klikken.
 • Nieuws: In het scherm "Rooster->Declaraties" (<Declaratie controle>), wordt de betreffende rooster niet geconverteerd indien er al een declaratie voor die periode bestaat (voor die betreffende plaatsing). Er komt dan een melding waarna u zelf actie kunt ondernemen.
 • Nieuws: Bij <Planboard kandidaten> kunnen de volgende velden nu ook getoond worden: "telefoonnummer" en "functie".
 • Nieuws: Bij Internet Week/Maand declaraties, wordt de functie "Genereren declaraties o.b.v. werktijden" alleen uitgevoerd als er tenminste 1 werktijd is ingevuld. Na deze functie wordt ook automatisch de koppelwaarde functie uitgevoerd.
 • Nieuws: In het <Opdracht scherm>, Tab "Rooster" worden de roosterdiensten gemarkeerd indien het een feestdag betreft.
 • Nieuws: Bij het kopiëren van een opdracht, wordt de sluitingsdatum niet (mee)gekopieerd.
 • Nieuws: Bij het kopiëren van een plaatsing wordt de verwachte einddatum niet (mee)gekopieerd.
 • Nieuws: Bij de <Instellingen>, <Opties> is het nu ook mogelijk om de opties te doorzoeken.
 • Nieuws: Met de nieuwe optie "In UBL xml plaatsing referentie gebruiken i.p.v. opdracht referentie", wordt in UBL de plaatsing referentie gebruikt.
 • Nieuws: Nog een nieuwe optie toegevoegd, namelijk "Gebruik ANWB routeplanner ipv Google Maps". Geldt alleen voor de routeplanner bij het invoeren van koppelwaard(en).
 • Nieuws: Nieuwe variabelen "extra_facturen_bijlagenaam_1-5", "extra_facturen-zzp_bijlagenaam_1-5" zijn toegevoegd, hiermee kan je de naam van de extra bijlage(n) bepalen. In het veld "waarden" kan je de (sjabloon)codes %%Factuurcode%% en %%Zzpfactuurnummer%% gebruiken.V2.96 R83-84 13-11-2019

 • Nieuws: Het is, naast week declaraties, nu ook mogelijk om ook maand declaraties te exporteren naar Nmbrs.
 • Nieuws: Er is een nieuwe variabel "og_zzp_facturen_rapport_??". Deze maakt het mogelijk om voor een specifieke opdrachtgever(code) een ingestelde ZZP factuur lay-out te sturen ipv de standaard ZZP factuur lay-out.
 • Aangepast: Het ZZP afdrukvoorbeeld knopje in het factureren en kandidaten grid, toont nu ook evt. ingestelde afwijkende lay-outs. Indien u gebruik maakt van verzamel facturen dan wordt vanuit het kandidaten scherm alleen de factuur van de gekozen kandidaat getoond. Vanuit het facturen scherm worden afdrukvoorbeelden van elke zzp'er achter elkaar getoond.
 • Aangepast: Het is nu ook mogelijk om met de "Afwijkende factuur percentage" in de account declaratie regel, te werken met percentages <=100%.
 • Aangepast: Met de knop "Beëindigen geselecteerde plaatsingen" wordt nu geen scherm getoond indien er alleen niet actieve plaatsingen geselecteerd zijn.
 • Aangepast: Indien een opdracht een actieve plaatsing bevat, is het niet meer mogelijk de afdeling, functie en opdrachtgever te wijzigen.
 • Fixed: Export ZZP facturen naar bestand (afdrukken scherm) negeerde de keuze van kandidaat.
 • Fixed: Het memo veld op de eerste scherm (Algemeen) van de opdrachtgever werd niet ingeladen.
 • Fixed: Enkele klant specifieke bugfixes.


V2.96 R81-82 30-10-2019

 • Aangepast: Indien u gebruik maakt van meerdere databasen, worden nu de instellingen (grid/dashboard) apart opgeslagen. Op deze manier ontstaan er geen conflicten met het opslaan van de (grid/dashboard) instellingen.
 • Aangepast: Bij het invullen van Week/Maand declaraties worden plaatsingen waarbij het vinkje "Tonen" uit staat, niet getoond.
 • Aangepast: Bij de Declaratie Controle->Rooster naar declaraties, worden alleen declaraties met de status <> (niet) "Geëxporteerd" en <> (niet) "Gefactureerd" overschreven. Mocht er een declaratie al bestaan met deze kenmerken dan wordt een nieuwe declaratie toegevoegd.
 • Aangepast: Bij de Opdrachten/Opdrachtgevers/Kandidaten worden nu alleen de niet afgewerkte agenda punten getoond. Met het knopje "Toon ook afgewerkte punten" kunt u nu ook al afgewerkte punten laten zien.
 • Fixed: Vertraging bij het openen van bepaalde schermen.
 • Fixed: Inhoud bestanden werden niet herkend in rapporten.


V2.96 R80 17-10-2019

 • Nieuw: Dashboard Management is volledig heropgebouwd. Nu is het volgende mogelijk: Naast grafieken zijn er nu ook tabellen en labels beschikbaar gesteld; Als u met uw muis over een grafiek heen gaat, wordt ook de gekoppelde legenda verlicht; Nieuwe grafiek type: (De) Donut; De positie, breedte en hoogte (de layout) van bepaalde items kun je nu zelf bepalen; Het is, zoals in de huidige situatie, mogelijk om klant specifieke queries te maken.
 • Nieuw: In het dashboard wordt nu ook onthouden welke tab er als laatste is gebruikt.
 • Nieuw: Bij <Planbord plaatsingen> worden boven de (datum) kolommen ook weken getoond, u kunt ook tot 1 jaar in de toekomst het planbord in zien en de datum uitschakelen voor een overzichtelijker planbord.
 • Nieuw: In het <Afdelingenscherm>, veld "Digitale werkbrief" is er een nieuwe keuze bij gekomen, namelijk "Ja, door opdrachtgever". Hiermee is het mogelijk gemaakt om de opdrachtgever zelf de uren van werkende kandidaten laten indienen (in het OG portaal). Indien u hiervan gebruik wil maken dan kunt u contact met ons opnemen.
 • Nieuw: In het <Opdrachtgevers> grid, het scherm "zoek afdeling" kunt u de gekozen afdeling direct openen.
 • Nieuw: In het <Opdrachtgevers> grid, het scherm "zoek contactpersonen" is de knop "Emailen" toegevoegd, zodat u makkelijk meerdere contactpersonen in de mailing tabel kunt toevoegen.
 • Nieuw: Het is nu mogelijk om het automatische "Kandidaat CV" rapport te bepalen per filiaal of categorie. Dit is toepasbaar op de knop "APM CV" en voor het versturen van sjablonen in de scherm bijlagen. Variabelen hiervoor zijn: Per_categorie_cv_rapport en Per_filiaal_cv_rapport. Bij rapport "Kandidaat CV.qr2" moet dan in het veld "Map", de filiaal/categorie code gebruikt worden.
 • Nieuw: Bij "Verlonen & factureren -> Facturen exporteren" is de mogelijkheid toegevoegd om ook eerder geëxporteerde facturen te exporteren.
 • Nieuw: In alle keuze boxen waarbij een <Account> gekozen dient te worden, wordt nu ook direct uurloon & tarief zichtbaar.
 • Nieuw: In het <Planbord kandidaten>, selectie scherm is het nu mogelijk om te selecteren op rooster dienst. Met deze selectie zullen dan alleen kandidaten getoond worden die in de gekozen periode tenminste 1 dag deze dienst ingevuld hebben staan.
 • Nieuw: Het is nu mogelijk om elke grid te resetten naar zijn oorspronkelijke indeling. Dit doe je door het grid te selecteren oftewel het scherm actief te maken en vervolgens op je toetsenbord te drukken op CTRL+R.
 • Nieuw: Het is nu ook mogelijk om vanuit het <Sollicitanten scherm> de sollicitant te exporteren naar Outlook d.m.v. het knopje "Exporteren naar Outlook".
 • Nieuw: In de <Plaatsingen> zijn de vinkjes "Negeren in ontbrekende declaraties" en "Planboard plaatsingen" erbij gekomen. Hiermee kunt u bepaalde plaatsingen uitsluiten van deze twee onderdelen.
 • Nieuw: Er is een nieuwe optie erbij gekomen: '"Standaard & koppel waarden" indien automatisch, toepassen in "Declaratie controle->Ingevoerde declaraties"'. Hiermee worden alle standaard/koppel waarden automatisch toegevoegd als u als status  "Opdrachtgever goedgekeurd" hebt gekozen.
 • Nieuw: Het facturen selectie scherm is uitgebreid met de (factuur) aanmaakdatum scope.
 • Nieuw: Bij <Projecten> is het vinkje "tonen" toegevoegd.
 • Nieuw: In het <Opdracht scherm>, Tab plaatsingen, is een knop toegevoegd waarmee de geselecteerde plaatsing(en) in één keer afgesloten kan worden.
 • Nieuw: Het vinkje "Facturatie blokkeren" is toegevoegd in het <Kandidatenscherm>.
 • Aangepast: In de plaatsing Wizard is nu ook de mogelijkheid toegevoegd om tijdens het maken van een nieuwe opdracht ook de opdracht status te kiezen.
 • Aangepast: In het <Kandidatenscherm> is het vinkje "ML blokkeren" hernoemd naar "Verlonen blokkeren".
 • Aangepast: Als in de <Standaard accounts> bij de betreffende declaratie code/regel de factuur- en/of kostprijsbedrag zijn vastgezet, dan wordt in de plaatsing wizard, na het invoeren van een nieuwe factuur- en/of kostprijsbedrag, ook dit bedrag vastgezet.
 • Fixed: Vanuit declaraties werden ZZP facturen niet goed getoond in het geval van verzamel facturen.


V2.96 R79 26-09-2019

 • Nieuw: Bij <Salaris verhoging> is er nieuwe knop toegevoegd, namelijk "Account veranderen". Hiermee kunt u alle onderliggende plaatsingen van de geselecteerde account, koppelen aan een nieuw account met een nieuw bepaalde ingangsdatum. Mocht een plaatsing standaard- en/of koppelwaarden bevatten worden deze meegenomen met dezelfde omschrijving.
 • Nieuw: Bij het "Dashboard->AVG Tool" is een selectie scherm toegevoegd waarmee een selectie gemaakt kan worden voor de "Aantal jaren niet actief", "AVG toestemming aanwezig(Ja of Nee vinkje)", Filiaal en Consultant.
 • Nieuw: Bij week/maand declaraties is het veld afdeling nu ook zichtbaar in het grid.
 • Nieuw: Bij week/maand declaraties wordt het grid automatisch uitgevouwen zodat u direct de onderliggende declaraties ziet, met de rechter muisknop kunt u de grid in één keer samenvouwen/uitvouwen.
 • Nieuw: Bij de facturen wordt het veld "referentie" automatisch ingevuld indien er gebruik wordt gemaakt van verzamel facturen per opdracht. Indien u ook van deze functionaliteit gebruik wilt maken zonder dat er wordt verzameld per opdracht, kunt u nu gebruik maken van de optie "Bij Facturen opdracht referentie gebruiken".
 • Nieuw: Bij "Declaratie controle" worden alle grid indelingen bewaard/onthouden.
 • Nieuw: In het <Opdrachtgeversscherm> is er een knopje toegevoegd om naar afdelingen te zoeken.
 • Nieuw: In het "Facturen afdrukscherm" (F5) is het nu ook mogelijk om te selecteren op (factuur) aanmaakdatum.
 • Nieuw: In het "Facturen afdrukscherm" (F5) is het nu ook mogelijk om te selecteren op kandidaat.
 • Aangepast: Bij <Documenten> wordt, indien van toepassing, de getekende versie van het (gekoppelde) document geopend, bij het gebruiken van de rechter muisknop.
 • Aangepast: De "UB+ koppeling" is uitgebreid met de export voor opdrachtgevers en plaatsingen.
 • Aangepast: Bij de tab "Omzet" (in het <Kandidatenscherm> en <Opdrachtenscherm>) is het nu mogelijk te filteren in het grid. Daarnaast als er een verschil is tussen de kolommen "Te factureren" en  "Gefactureerd", dan wordt deze betreffende regel gekleurd zodat het beter opvalt.
 • Fixed: Bij het op "Betaald" zetten van facturen trad in sommige gevallen de melding "List out of bound" op.
 • Fixed: Bij het openen van een kandidaat, vanuit declaratie controle werd in sommige gevallen alleen de gekozen week getoond en de resterende niet.
 • Fixed: Bij het plakken van een logo bij ZZP'ers trad de foutmelding "Division bij zero" op.


V2.96 R78 13-09-2019

 • Nieuw: Bij de sectie "Geschikte kandidaten" is nu de mogelijkheid toegevoegd om kandidaten a.h.v. de rechter muisknop, toe te voegen aan een beoordelingslijst. Indien u opnieuw zoekt naar geschikte kandidaten voor dezelfde opdracht, zullen de al beoordeelde kandidaten niet meer in de resultaten getoond worden. Met de "leeg maken" optie in het "rechtermuisknop menu" kunt u deze lijst weer leeg maken.
 • Nieuw: In het facturen grid worden nu ook kandidaat namen getoond van de kandidaten die onderdeel zijn van de betreffende factuur. U kunt ook zoeken met behulp van de zoek box (rechtsboven). Hiermee kunt u dus zoeken op kandidaat naam voor facturen waarin deze kandidaat voorkomt.
 • Nieuw: In het <Kandidaatscherm> Tab <Dienst> is het nu mogelijk om de fase berekening direct te bekijken d.m.v. het "Fase berekening" knopje. Het is ook mogelijk om een berekening te maken voor kandidaten die niet meer in dienst zijn. Dit is handig voor als de kandidaat weer bij uw bureau in dienst komt en u wilt bepalen in welke fase hij/zij terecht moet komen.
 • Nieuw: Er zijn nieuwe sjabloon codes toegevoegd waarmee u de waarden krijgt van de consultant die gekoppeld is aan de betreffende kandidaat/opdrachtgever/opdracht. Zie <Sjablooncode's> voor meer info.
 • Nieuw: In de account declaratie/<Declaratiecode> kunt u voor procentuele componenten ook afwijkende percentages gebruiken voor facturatie. Handig voor het geval u bijvoorbeeld ORT 150% uitbetaalt maar ORT 125% wilt factureren.
 • Nieuw: Bij het opslaan van een plaatsing wordt er nu gewaarschuwd als de "Datum in dienst" en/of "Datum uit dienst" van het <Kandidaatscherm> Tab <Dienst>, buiten de begindatum van de plaatsing ligt.
 • Nieuw: De koppeling voor UBplus (Export uren, import van loonstrookjes/reserveringen/jaaropgaven) is gerealiseerd. Om deze Tab in de module <Verlonen & factureren> te activeren dient u bij de <Variabelen> de variabel UB+ toe te voegen in het veld "Naam". Om ervoor te zorgen dat de uren goed terecht komen in UB+ dient u in <Tabel onderhoud> bij <Looncomponenten>, in het veld "Extra 1" de bijbehorende uur soort(en) in te vullen (bijv. U1, U2...). Mocht u een APM looncomponent ook willen gebruiken als uur soort, dan kunt u de UB+ afwijkende uur soort in de account declaratie/<Declaratiecode> invullen in het veld "Externe code".
 • Nieuw: Indien u gebruik maakt van dag <Roosterdiensten> bij de opdrachten, is het vanaf nu ook mogelijk om automatische e-mails op een bepaalde tijd te sturen naar kandidaten/opdrachtgevers (overleggen met Actief Software). Standaard zijn de volgende mogelijkheden aanwezig:
  • 1) Mailen van nieuwe diensten naar alle kandidaten waarbij de gewenste functie en gewenste regio overeenkomen met die van de opdracht en bij de kandidaten de volgende voorwaarden zijn ingesteld: Prospect=Nee, Passief=Nee, Wissen=Nee en Mailing=Ja. Deze voorwaarden kunnen wij aan uw specifieke situatie instellen. De mail bevat alle matchende diensten, zodat de kandidaten niet overspoeld worden met veel e-mails.
  • 2) mailen van ingeplande diensten naar kandidaten
  • 3) mailen van geannuleerde diensten naar kandidaten
  • 4) mailen van ingeplande diensten naar opdrachtgevers (contactpersoon bij opdracht)
  • 5) mailen van geannuleerde diensten naar opdrachtgevers.

Om gebruik te kunnen maken van deze optie is het een vereiste dat u (of uw sitebeheerder) een DNS record bij uw domain toevoegt, zodat deze e-mails niet in de spam komen. U dient dan in de DNS records een extra record "TXT" aan te maken met als inhoud: v=spf1 mx a include:actiefsoftware.com ~all. Met de volgende tool kunt u controleren of deze record is toegevoegd aan uw domain : https://dmarcian.com/spf-survey/


U kunt bij ons aangeven op welke tijdstippen en hoe vaak deze emails verzonden moeten worden.


Aan gebruik van deze automatische e-mails zijn kosten verbonden, namelijk € 0,02 per gestuurde bericht. Deze kosten worden samen in rekening gebracht met uw maandelijkse factuur en worden berekend over de afgelopen maand. Deze dienst kunt u op elk gewenste moment opzeggen.


 • Nieuw: Bij het <Roosterscherm> is de Tab "Automatische email" toegevoegd, hierin ziet u naar wie en wanneer de automatische e-mails gestuurd zijn van de de betreffende rooster.
 • Nieuw: Mlperiodes voor het jaar 2020 en 2021 zijn toegevoegd.
 • Nieuw: Bij <Geschikte kandidaten> is het knopje "Export naar Outlook" toegevoegd.
 • Nieuw: Voor de automatische rooster e-mails is het ook mogelijk om deze handmatig te starten, namelijk door de hiervoor geschikte URL (wij leveren deze) in te zetten bij "Nuttige links" in het <Tabel onderhoud>.
 • Aangepast: Bij <Geschikte kandidaten> worden in de resultaten niet meer de kandidaten getoond die al op de sollicitanten lijst staan van de gebruikte opdracht.
 • Aangepast: Bij het indienen van declaraties scherm, is er nu een uitgebreide keuze veld toegevoegd voor de loon componenten.
 • Aangepast: Bij het invullen van week/maand declaratie in APM, wordt na het invullen van de Week/Maand periode (veld Jaar & Week), gelijk gefilterd/gekeken naar actieve plaatsingen in deze periode. Hiermee kunt u een makkelijkere keuze maken voor de juiste plaatsing.
 • Aangepast: In de account declaratie/<Declaratiecode> wordt de tekst "Waarde in geld €" automatisch aangepast naar "Waarde in percentage %" als er een procentuele LC wordt gebruikt.V2.96 R76-77 28-08-2019

 • Nieuw: Kolom "Digitaal werkbriefjes" is nu zichtbaar bij internet binnenkomende declaraties.
 • Nieuw: Met de variabel "CV_Exportbestandnaam" is het mogelijk om de naam van de meegestuurde CV te bepalen in een email bijlage.
 • Nieuw: Bij "Ontbrekende declaraties" is het nu mogelijk om sjablonen voor opdrachtgevers en opdrachten te gebruiken.
 • Nieuw: Bij "Plaatsing wizard" zijn alle keuze boxen uitgebreid met extra informatie. Dit zal het proces van plaatsen, makkelijker moeten maken.
 • Nieuw: Kolom "Afdeling" is nu zichtbaar bij de (internet) binnenkomende declaraties.
 • Nieuw: Met de variabelen "og_extra_facturen_rapport_CODE_1-5" & "categorie_extra_facturen_rapport_CODE_1-5" kunt u ook op basis van opdrachtgever code of categorie code, extra factuur rapport(en) als bijlage mee sturen. Voor meer info zie <Variabelen>.
 • Nieuw: In het <Kandidaatscherm>, Tab "Plaatsingen" is er een nieuwe functie toegevoegd, waarmee op een makkelijkere manier een account aangepast kan worden bij een plaatsing. Op de achtergrond wordt de gekozen plaatsing afgesloten en gekopieerd naar een nieuwe plaatsing waarin de in het menu gekozen account al is ingesteld.
 • Aangepast: In het <Queryscherm> wordt de gebruikte functie alleen toegepast op de zichtbare items in het grid die gemarkeerd zijn. Dit is ook toegepast bij <Verlonen & Factureren> bij het kiezen van een kandidaat/plaatsing.
 • Aangepast: In het <Account scherm> worden nu ook niet actieve plaatsingen getoond.
 • Aangepast: Max werkdagen per week in export naar Microloon is vastgesteld op 5.
 • Aangepast: Het is nu mogelijk het telefoon scherm voor binnenkomende gesprekken te resizen (kleiner maken).
 • Fixed: Omzet rapport werkt niet goed in combinatie met subperiodes.
 • Fixed: ZZP 0 facturen werden meegenomen in email.


V2.96 R74-R75 08-08-2019

 • Nieuw: Bij week/maand declaraties is het nu mogelijk direct een afdrukvoorbeeld van de bijbehorende factuur te bekijken. Dit is ook mogelijk voor de ZZP facturen.
 • Nieuw: Bij de factuur adres gegevens en de afwijkende factuur email van de <Opdrachtgever> is het nu mogelijk om deze gegevens door te kopiëren naar alle afdelingen van de desbetreffende opdrachtgever.
 • Nieuw: Bij het verzenden via Ondertekenen.nl is het voor de extra ondertekenaar mogelijk de sjabloon codes : %%Consulent%%, %%Consulent_Naam%%, %%Consulent_Email%% en %%Consulent_Telefoon%% te gebruiken. Hiermee is het mogelijk gemaakt om als eerste ondertekenaar de ingelogde gebruiker in te stellen.
 • Nieuw: Bij "Declaratie controle->Ingevoerde declaraties" is het sjablonen knopje toegevoegd.
 • Nieuw: APM afstand support kunt u nu oproepen vanuit elke scherm met de sneltoets CTRL+S(upport).
 • Nieuw: Bij binnenkomende declaraties (sectie internet) is het nu mogelijk om direct ingeplande roosterdiensten van de desbetreffende kandidaat te bekijken. Op deze manier kunt u ingevoerde uren vergelijken met ingeplande roosterdiensten.
 • Nieuw: Bij het ZZP blokje (Kandidaat->Detail) is nu ook het BIC veld voor internationale IBAN's zichtbaar.
 • Nieuw: In het kandidaten grid kunt u nu ook zoeken op Roepnaam (via de zoekbox).
 • Fixed: Het "Gefactureerde uren" rapport gaf een foutmelding.
 • Fixed: Export van facturen en het afdrukvoorbeeld in het facturen overzicht werkte niet goed met inhoud bestanden.
 • Fixed: Als de ZZP factuur op 0 staat, dan wordt deze niet gestuurd naar de ZZP'er.
 • Fixed: Na het gebruik van de Plaatsing wizard werden afdelingen in het plaatsingen grid niet meer getoond.
 • Aangepast: Bij de custom export (nieuwe functionaliteit van R73) is het nu mogelijk om zelf de extensie van de export te bepalen.
 • Aangepast: In het opdrachten grid kunt u nu meerdere records selecteren voor het toevoegen van opdrachten in de mailing tabel.
 • Aangepast: Bij de AVG tool kan elke gebruiker met de juiste rechten hiervoor, om kandidaten te wissen, nu ook de AVG wissen knop gebruiken


V2.96 R73 12-07-2019

 • Nieuw: In het grid (<Kandidaten>/<Opdrachten>/<Opdrachtgevers>/<Geschikte kandidaten>/<Geschikte opdrachten>/<Geschikte opdrachtgevers>), is de mogelijkheid toegevoegd, om de kolommen van de aanwezige extra velden, toe te voegen. ook is  het mogelijk om de aanwezige kolommen te verbergen/toe te voegen. Op de toegevoegde kolommen kunt u op de standaard manier filteren en/of groeperen.
 • Nieuw: Bij het importeren van diensten is de mogelijkheid toegevoegd om ook een "Kandidaat code" op te geven. Indien er een actieve plaatsing van deze kandidaat bestaat dan zal deze automatisch gekoppeld worden aan de dienst.
 • Nieuw: Bij het <Opdrachten> overzicht is het mogelijk om diensten van verschillende opdrachtgevers/opdrachten in één keer te importeren. De match voor de opdracht wordt gedaan op basis van Opdrachtgever code, (afdeling) locatie en de functie van de opdracht.
 • Nieuw: Bij het gebruik van standaard account(s) opent een menu waarin het ook mogelijk is gemaakt, gelijk het uurloon, factuurbedrag en/of de kostprijs te wijzigen. Op deze manier hoeft het account niet achteraf geopend te worden voor eventuele wijzigingen van het uurloon/tarief. De aanwezige gegevens die bekend zijn in het standaard account, worden wel al ingevuld. Bij het aanpassen van het uurloon kunt u het factuurbedrag en/of de kostprijs (her)berekenen met het  knopje ernaast. Voor de berekening wordt er gebruik gemaakt van de aanwezige BMP percentages van het standaard account.
 • Nieuw: Bij het invullen van week/maand declaraties. Is het nu ook mogelijk om "de datum van indienen" in te vullen. Dit is handig voor kandidaten die geen "digitaal werkbriefje" gebruiken.
 • Nieuw: Er is een nieuwe optie erbij gekomen, namelijk 'Beveilig loonstrookjes tijdens versturen met wachtwoord'. Indien deze optie is aan gevinkt en bij de constanten de gewenste wachtwoord ingevuld, dan zullen de loonstrookjes (pdf) die per mail worden verstuurd, beveiligd worden met deze opgegeven wachtwoord.
 • Nieuw: In het scherm "week/maand declaratie invullen" is het tabje "saldo" toegevoegd. Hierin wordt de saldo van de vakantie/adv uren getoond.
 • Nieuw: Bij <Toegangsgroepen> zijn er nieuwe mogelijkheden toegevoegd, namelijk "Plaatsing bewerken" (Groep kandidaten), "Groep Huisvestingen", "Groep Bedrijfswagens", "Groepen Inzien".
 • Nieuw: Het onderdeel "Maak nieuwe account" van de "Maak plaatsing" Wizard is uitgebreid met opties, zoals bij het toevoegen van een standaard account worden de gegevens automatisch aangevuld. Indien de te plaatsen kandidaat/kandidaten nog geen plaatsing hebben en ze zijn ook geen ZZP'ers, wordt er ook een extra scherm getoond waarin direct de volgende velden ingevoerd kunnen worden: Datum in dienst, Fase, Loonregeling, Contract/Cao uren en Begin saldo van vakantie/adv uren.
 • Nieuw: Bij de <Opties> is er een nieuwe optie, namelijk "Aanpassen kandidaat dienst datums (indien van toepassing)". Deze zorgt ervoor dat bij kandidaten (geen ZZP'ers), tijdens het maken van een plaatsing, er wordt gekeken of de velden "Eerste datum in dienst" en "Datum in dienst" leeg zijn. Als het blijkt dat deze leeg zijn, worden ze automatisch ingevuld met de datum van de plaatsing. Mocht bij de betreffende kandidaat de "Datum uit dienst" al ingevuld zijn, dan wordt dit veld geleegd en de "nr inkomsten verhouding" verhoogd.
 • Nieuw: In het <Facturen> overzicht, bij het gebruik van de "afdrukvoorbeeld" knop, wordt er gekeken of bij de opdrachtgever een afwijkende rapport lay-out is ingevuld. Zo ja, dan zal dit rapport gebruikt/getoond worden.
 • Nieuw: Het is nu mogelijk om een custom export voor opdrachtgevers, ZZP'ers en/of financiële boekingen (verkoop en inkoop) te gebruiken. Deze kunnen wij op maat definiëren d.m.v. (export) queries. Mocht u dat willen dan kunt u contact met Actief Software opnemen.
 • Nieuw: Bij de kandidaten is in het tabje <Verlonen> een nieuw onderdeel toegevoegd, namelijk "Extra looncomponenten". Hierin kunt u looncomponenten definiëren die in elke periode toegevoegd zullen worden, in export bestanden, mits de datum valt in de aangegeven export periode. Voorbeelden voor gebruik zijn: bepaalde toeslagen, loon beslagen, enz.
 • Nieuw: In het "Snel zicht kandidaat" zijn de blokken "Openstaande checklisten" en "Rooster" toegevoegd. Ook is het mogelijk gemaakt om niet-gebruikte blokken te verbergen. Hoe minder blokken er aanwezig zijn, des te sneller zal het snel zicht scherm werken. Ook de snelheid voor het slepen van de blokken (om de positie te veranderen) is verbeterd.
 • Nieuw: Bij "Verlonen en factureren" is voor het aanmaken van facturen de optie "Gedefinieerde datum" bij de sectie "Factuur boekdatum" toegevoegd , deze datum kunt u per periode instellen in het menu <Tabel Onderhoud>, Tab <ML periodes>.
 • Nieuw: Bij het invullen van week/maanddeclaraties is het nu mogelijk om bijlagen direct in te slepen. Let op dat De bijlage toegevoegd zal worden bij de record dat geselecteerd is.
 • Nieuw: Na het importeren van loonstrookjes vanuit Microloon krijgt u de optie om geïmporteerde loonstrookjes direct te bekijken.
 • Nieuw: Voor de module <Ondertekenen.nl> kan er in de <Instellingen> (een) standaard ondertekenaar(s) ingesteld worden.
 • Nieuw: Voor het exporteren van meerdere cv's is het nu mogelijk om bestanden te genereren zonder de kandidaat code daarin (optie "Kandidaat naam").
 • Nieuw: Bij het contactpersonen scherm is het nu ook mogelijk om verplichte velden in te stellen. Mocht u dat willen dan kunt u contact met Actief Software opnemen.
 • Nieuw: In het <Werktijden> onderdeel is het mogelijk om "afwijkende roosterdiensten werktijden" te registreren. Op deze manier kunt u per opdrachtgever verschillende diensttijden hanteren. Deze tijden worden automatisch ingevuld tijdens het aanmaken van rooster diensten.
 • Nieuw: Bij het invullen van een roosterdienst periode is het nu mogelijk om de velden "Opmerking" en "Memo" in te vullen.
 • Nieuw: Bij het invullen van week/maand declaraties wordt automatisch een plaatsing ingevuld als er maar één plaatsing actief is.
 • Nieuw: In de Word sjablonen was het al mogelijk om de sjabloon direct op te slaan in pdf format hiervoor moe(s)t de naam van de betreffende sjabloon beginnen met "PDF-". Nu is het ook mogelijk om opgeslagen pdf documenten direct te koppelen bij Tab <Kandidaten>, <Documenten>, deze kun je dan makkelijk via ondertekenen.nl versturen. Hiervoor dient de sjabloon te beginnen met "PDF-DC-".
 • Nieuw: Bij het zoek scherm van contactpersonen kunt u nu ook BCC email(s) (sjablonen) gebruiken.
 • Nieuw: In de begeleidende email voor facturen kan er nu ook gebruik gemaakt worden van betaal-links van Linkpay, voorbeeld is https://linkpay.nl/uwbedrijf/%25%25Factuurbedrag2%25%25/Factuur%25%25Factuurcode%25%25/
 • Nieuw: Bij <Instellingen> is het nu mogelijk zelf de <Nuttige links> in te richten.
 • Nieuw: Bij het tabje verlonen in het kandidaten scherm, sectie "Auto van de zaak" is het veld Datum Eerste Toelating ("Datum ET") toegevoegd, deze wordt ook geëxporteerd naar Microloon.
 • Nieuw: Bij <Declaratie Controle>, Tab <Ingevoerde Declaraties> is het nu mogelijk om een "van" en "tot en met" periode in te vullen. Ook kan je een keuze maken in opdrachtgever(s).
 • Nieuw: Bij de extra velden tab in het kandidaten/opdrachten/opdrachtgever/plaatsing scherm is naast elk datum veld ook een knop toegevoegd waarmee direct een agenda punt gemaakt kan worden.
 • Nieuw: Bij het zoeken naar geschikte kandidaten is het nu mogelijk om ook te zoeken naar periodes waarop een kandidaat heeft aangegeven dat hij beschikbaar is. In het geval dat in het selectie scherm beide velden van "beschikbaar in periode" zijn ingevuld, zal er een match plaatsvinden/worden gedaan. In het <Tabel onderhoud> kunt u instellen hoeveel punten worden toegewezen aan een 100% match. APM zal procentueel een waarde toekennen aan de match, als er maar een gedeelte van de periode, overeenkomt met de gezochte periode.
 • Nieuw: Bij <Dashboard>, Tab <Fase overzicht> worden nu de velden "Fase datum" en "Pensioen datum" getoond. Dat zijn datums waarop de fase of pensioen verandering plaats dient te vinden. Deze waardes werden al in het opmerking veld getoond, maar op deze manier kan er ook op deze waardes worden gefilterd en/of gegroepeerd.
 • Nieuw: Bij de <Declaratie codes> in het <Account> is het nu mogelijk om de velden "Factuurbedrag" en "Kostprijs" vast te zetten, zodat deze niet automatisch worden aangepast op basis van het BMP of een salariswijziging. Op deze manier kunnen de (vast) afgesproken tarieven altijd hetzelfde blijven ongeacht het uurloon.
 • Nieuw: Indien u vanuit het <Opdrachtenscherm>, <Sollicitanten>, kandidaten in de mailing tabel zet, dan wordt nu ook de opdracht code toegevoegd/gekoppeld.
 • Nieuw: Voor <Queries> is de sneltoets F10 ingesteld. Deze kan nu opgeroepen worden vanuit elk scherm. Op deze manier kunt u bijv. makkelijk een mailing doen vanaf de mailing tabel,  terwijl u zich bevindt  in de opdracht zelf.
 • Nieuw: Bij de planborden is het knopje  (toon op kaart) toegevoegd. Deze toont de kandidaten en/of opdrachten locatie op de kaart.
 • Nieuw: Bij de facturen in het menu "Bewerken->Maak SEPA bestanden...", is het nu ook mogelijk om te filteren op aanmaakdatum van facturen.
 • Nieuw: Bij de declaratie codes van <Account> is het nu mogelijk om het vinkje "Loonstrookje berekening tonen" te gebruiken. Hiermee wordt tijdens het importeren van loonstrookjes, vanuit ML, geen berekening getoond maar alleen het totaal bedrag van de desbetreffende declaratie. Dit is handig voor geval dat als in het account de reisvergoeding op waarde 1 is gezet en in het werkbriefje aantal 150, dan wordt i.p.v. de berekening (150  X 1 =150) alleen het totaalbedrag (150) op het loonstrookje getoond.
 • Nieuw: Er is een nieuwe optie, namelijk "Bij sjablonen als decimal separator komma gebruiken". Deze zorgt ervoor dat alle decimalen in sjablonen worden getoond als een komma (,).
 • Aangepast: Bij de "Agenda scan" wordt nu alleen de aantal gedefinieerde datums in de toekomst geïndexeerd. Dit is om de processen te versnellen.
 • Aangepast: Bij de P4P export worden de percentages van looncomponenten waarbij het percentage < 100 is, in Excel ingevuld.
 • Aangepast: Bij <Fase overzicht> in het <Dashboard> wordt nu ook de overgang berekent voor kandidaten die in dienst zijn, maar (nog) geen plaatsing hebben. Hierbij is het belangrijk dat bij de betreffende kandidaat geen "Datum uit dienst" ingevuld is.
 • Aangepast: In het <Plaatsingen scherm> is een nieuw keuzeveld/dropdown menu toegevoegd voor het kiezen van een account. Deze toont meer informatie over het account.
 • Aangepast: Bij foto's is het nu niet alleen toegestaan om jpg te uploaden, maar ook jpeg.
 • Aangepast: Als bij de dialoog knop (Yes/No) het kruisje wordt gebruikt, dan zal dat gezien worden als No knop.
 • Aangepast: De "Maak plaatsing wizard" heeft een nieuwe icoon .
 • Fixed: Bij het rapport "Gefactureerde uren" werden ook de uren van de ZZP'ers getoond.
 • Fixed: In sommige gevallen was het mogelijk om een kandidaat 2x als sollicitant toe te voegen bij een opdracht.
 • Fixed: Bij ZZP'ers wordt er geen minimumloon controle uitgevoerd (als deze optie is aangevinkt).
 • Fixed: De <Snel zicht scherm> indeling werd niet opgeslagen.


V2.96 R70-72 12-07-2019

 • Nieuw: In het <Kandidaten> en <Opdrachtgevers> overzicht is de knop "Maak plaatsing" toegevoegd, deze start de wizard voor het maken van (de) plaatsing(en).
 • Nieuw: De <Standaard accounts> zijn nu volledig verplaatst naar het Tabel onderhoud. Hiermee kan er bepaald worden wie toegang heeft tot dit onderdeel en alle standaard accounts houd je op deze manier bij elkaar.
 • Nieuw: Vanuit het <Factureren> overzicht, menu "Bewerken -> Maak SEPA bestanden", is het nu mogelijk om SEPA bestanden aan te maken voor betalingen aan zzp'ers.
 • Nieuw: In het <Factureren> grid overzicht zijn er nu 2 kolommen toegevoegd: Totaalkostprijs en Totaalmarge.
 • Nieuw: Bij de <Plaatsingen> kunt u nu ook een document koppelen. Dit document is ook direct zichtbaar in het grid:  "Dashboard->Laatste plaatsingen".
 • Nieuw: In het geval dat er gebruik wordt gemaakt van veel <Queries>, is het nu mogelijk direct te zoeken/filteren in het queries grid.
 • Nieuw: Bij <Internet declaraties> is het knopje "Opdracht info"en "Sjablonen" toegevoegd.
 • Nieuw: In het <Salarisverhoging> scherm is het nu mogelijk om te kiezen voor de positie van de (nieuwe plaatsing) datum in de account omschrijving.
 • Nieuw: Bij documenten (kandidaten/opdrachten/opdrachtgevers) is het nu mogelijk om een categorie en versie nummer toe te wijzen aan het desbetreffende document.
 • Aangepast: Bij "Dashboard->Laatste contracten" worden passieve kandidaten niet meer getoond.
 • Aangepast: In het geval dat bij extra velden gebruik wordt gemaakt van een keuze lijst, kunnen er geen letters meer getypt worden als de letters niet voorkomen in de naam van de keuze item.
 • Aangepast: Als de resultaat van een query wordt opgeslagen als Microsoft Excel bestand, dan wordt er in het Excel bestand alleen regels geëxporteerd waarbij het "Mark" vinkje aan staat.
 • Aangepast: Bij het exporteren van ZZP facturen naar pdf wordt gebruik gemaakt van de ZZP factuurnummer. Mocht dit niet van toepassing zijn, dan wordt de verkoop factuurnummer + kandidaat code gebruikt.
 • Aangepast: De altijd-te-zien schermen zijn aangepast (Bel info, Snel zicht, Todo lijst) zodat hun positie ook aangepast kan worden, zelfs als daarna een andere scherm is geopend.
 • Aangepast: In <Kandidaten> grid is nu ook het vinkje (ZZP) E-Factuur zichtbaar.
 • Fixed: In UBL xml wordt het veld Basequantity altijd op 1 gezet.


V2.96 R68-69 12-04-2019

 • Nieuw: In het <Declaratiescherm> (week en maand)> zijn er 4 tijdstip velden toegevoegd voor het registreren van een status verandering. Deze velden worden automatisch ingevuld op het moment van het wijzigen van de status. Deze velden zijn ook beschikbaar bij factu(u)r(en) rapporten.
 • Nieuw: Het is nu mogelijk om meerdere bijlagen via ondertekenen.nl te versturen. De voorwaarde voor documenten die als bijlage worden gebruikt is: Tonen="Ja", Contract="Nee", Extensie=".pdf".
 • Nieuw: In het <Opdrachtenscherm> en <Kandidatenscherm> is het nu mogelijk om direct ontbrekende waardes (functies, regio's, opleidingen, registraties, etc.) in <Tabel onderhoud> toe te voegen mits u toegang heeft tot het <Tabel onderhoud> en het desbetreffende onderdeel.
 • Nieuw: Binnenkomende SMS'jes (emails) via messagebird, inbox functie, worden nu automatisch gekoppeld aan de juiste persoon/kandidaat.
 • Nieuw: Bij <Tools>, <Procedures>, het tabje <Documenten> is het knopje "Toon alle documenten" toegevoegd om verborgen documenten te kunnen tonen.
 • Nieuw: Bij <Sjablonen & Rapporten> is het knopje "Voorbeeld" toegevoegd hiermee kan de desbetreffende sjabloon snel bekeken/geopend worden.
 • Nieuw: Bij <Details> in het <Kandidaatscherm> en in het <Factuur regels> scherm is het veld Betaaltermijn toegevoegd. Deze kan worden gebruikt op facturen richting de ZZP'er(s).
 • Nieuw: Bij <Huisvestingen> & <Bedrijfswagens> Tab <Kandidaten> is het nu mogelijk om meerdere kandidaten te selecteren en een email te sturen via BCC (sjablonen of leeg).
 • Aangepast: Bij het kiezen van een plaatsing tijdens het invullen van een declaratie, worden nu ook Account Code en Account omschrijving getoond.
 • Aangepast: Bij het aanmaken van een periode in het Tab <Rooster> bij <Opdracht>, is het nu mogelijk om tot 50 diensten per in te stellen. In het geval dat er meer dan 100 diensten worden aangemaakt krijgt u eerst een waarschuwing.
 • Aangepast: Bij kandidaat Tab <Plaatsingen> kunt u nu selecteren welke plaatsingen beëindigd dienen te worden.
 • Fixed: In sommige gevallen werden bepaalde schermen van APM naar achteren geduwd.


V2.96 R66-67 18-03-2019

 • Nieuw: Bij <Accounts> is het nu mogelijk om ook voor de kostprijs een factor (percentage) in te voeren. Het veld kostprijs wordt hiermee automatisch berekent. Dit geldt alleen voor looncomponenten waar het vinkje "Bereken geen kostfactor" uit staat. Dit veld is ook zichtbaar bij <Salarisverhoging>.
 • Nieuw:  Bij het onderdeel ZZP in het <Kandidatenscherm> -> <Details> is het vinkje "E-Factuur" toegevoegd, hiermee wordt bepaald of de factuur aan de ZZP'er wordt (bemiddelings-fee of reversed billing) verstuurd.
 • Nieuw: Bij het onderdeel ZZP in het <Kandidatenscherm> -> <Details> is het nu mogelijk om een afwijkende factuur lay-out op te geven. Als er iets ingevuld is dan word de betreffende rapport gebruikt voor de ZZP e-factuur.
 • Nieuw: Bij <Details> in het <Opdrachtgeverscherm> is het vinkje "Bijlagen samenvoegen" toegevoegd. Indien de <Optie(s)> "Bij E-Facturen samenvoegen bijlagen" is ingeschakeld en dit vinkje staat aan, dan zullen alle bijlagen (pdf bestanden) bij het factuur samengevoegd worden tot één bestand.
 • Nieuw: Bij <Details> in het <Opdrachtgeverscherm> is het vinkje "UBL meesturen" toegevoegd. Indien de <Optie(s)> "Bij E-Facturen ook UBL xml meesturen" is ingeschakeld en dit vinkje staat aan, dan zal een UBL xml bestand meegestuurd worden met het factuur.
 • Nieuw: Bij <Tools>, <Procedures>/<Bedrijfswagens>/<Huisvestigingen>, <Documenten>, is het veld versie toegevoegd.
 • Nieuw: Bij <Tools>, <Forum> worden URL's nu gemarkeerd als hyperlink. Door met CTRL + linkermuisklik op de link te klikken, kunnen deze geopend worden.
 • Nieuw: In het <Opdrachten> grid is een knop toegevoegd waarmee van bestaande opdrachten een profiel opgemaakt wordt. Dit profiel wordt vervolgens gekopieerd naar <Gewenst> van de <Opdrachtgever>.
 • Nieuw: Er is nu een <Optie(s)>, "Bij fase telling contracten tellen per plaatsing", toegevoegd. Hiermee kunt u beslissen of in Fase 3/B, de contracten worden geteld per plaatsing of per opdracht.
 • Nieuw: Bij <Sjablonen en Rapporten> is het onderdeel "Ondertekenen.nl" toegevoegd. Hiermee heeft u de mogelijkheid om meerdere sjablonen(.txt)voor Ondertekenen.nl te gebruiken. De huidige sjabloon is standaard toegevoegd onder de naam "Algemeen". Bij het gebruik van Ondertekenen.nl zal een sjabloon-keuze scherm worden getoond.
 • Nieuw: In het <Tabel onderhoud> is nu bij meerdere onderdelen de mogelijkheid toegevoegd om een record te kopiëren.
 • Nieuw: Bij de <Werktijden> tab is nu het vinkje "Voor Zzp'ers" toegevoegd, hiermee is het mogelijk om andere looncomponenten te gebruiken voor alleen ZZP'ers en/of alleen kandidaten in dienst.
 • Nieuw: Bij de <Werktijden> is het nu mogelijk om een looncomponent en een waarde in te vullen zodat niet alleen de standaard Toeslag componenten gebruikt kunnen worden, maar ook de overige looncomponenten.
 • Nieuw: Bij <Extra velden> is het nu ook mogelijk om een <Toegangsgroep> toe te wijzen. Gebruikers met een Toegangsgroep groter dan de ingevulde waarde zullen het betreffende extra veld niet zien.
 • Nieuw: Als loonstrookjes worden geëxporteerd, vanaf het <Afdrukken> menu(F5), naar bestand, worden ze gemarkeerd als afgedrukt.
 • Nieuw: Bij de onderdelen <Kandidaten>/(Opdracht) <Sollicitanten>/<Geschikte kandidaten> is het nu mogelijk om van de geselecteerde record(s), een APM CV te produceren en evt. ook een zip bestand maken van alle geëxporteerde CV's. Hiermee kunt u makkelijker meerdere cv's sturen naar een opdrachtgever.
 • Nieuw: In alle sjablonen is het nu mogelijk om de sjablooncode %%Consulent_Naam%% te gebruiken.


V2.96 R64-65 22-02-2019

 • Nieuw: Bij (week/maand) <declaraties> worden sub-periodes van dezelfde plaatsing in een aparte groepering(als losse declaratie) getoond. Hiermee kan er per combinatie, de status van de plaatsing/sub-periode veranderd worden, credit nota's worden aangemaakt en correcties worden toegevoegd. Voor facturatie worden alle niet-gefactureerde declaraties gebruikt in de (nieuwe)factuur. Dit kan ook worden gebruikt voor als er alleen een ZZP facturatie wordt verricht (zonder verloning) met als doel, het factureren van bijv. extra uren in een al-gefactureerde periode zonder dat hiervoor een credit nota aangemaakt dient te worden. Voor verlonen verandert er niets in de manier van het verlonen van sub-periodes.
 • Nieuw: Bij <Instellingen>, <Opties>, bij de categorie plaatsingen zijn er 2 opties toegevoegd. De opties 'Controleer niet getekende contracten' en 'Blokkeer maken van plaatsing als er niet getekende contracten zijn' , hiermee wordt gecontroleerd of een (contract)document (waar het "contract" vinkje aan staat) een ingevulde "Getekend op" datum heeft. Als u gebruik maakt van Ondertekenen.nl dan wordt deze datum automatisch ingevuld.
 • Aangepast: Bij de <Document/Contractscherm> tab in het <Opdrachtenscherm> is het nu ook mogelijk, om naast kandidaten met een plaatsing, ook de kandidaten te selecteren die als <Sollicitanten> vermeld staan, te koppelen. Het document zal dan ook zichtbaar zijn in het dossier van de betreffende kandidaat.
 • Aangepast: Bij het versturen van ZZP-facturen wordt de factuur alleen verstuurd naar de kandidaten waar het vinkje "ZZP" is aangevinkt.
 • Aangepast: Bij (week/maand) <declaraties> is het nu ook mogelijk om van een correctie declaratie een credit nota te maken.
 • Aangepast: Indien er standaard/koppel waarden zijn gekoppeld aan een plaatsing, dan is het wijzigen van het gekoppelde account niet meer mogelijk.
 • Aangepast: Declaraties die zijn gebruikt in <Facturen> kunnen niet meer gewist worden. Ook niet als de status wordt aangepast naar "niet gefactureerd".
 • Fixed: Bij <Sjablonen & rapporten> wordt het nu vermeld als een sjabloon groter is dan de toegestane grootte. Hiermee wordt voorkomen dat er geen lege sjablonen in de database terecht komen.


V2.96 R63 08-02-2019

 • Nieuw: Nu kan je week/maand declaraties niet meer toevoegen in periodes die de  status "geëxporteerd" of "gefactureerd" hebben.
 • Nieuw: Nieuwe en overzichtelijkere keuze box voor het kiezen van een plaatsing bij het invullen van week/maand declaraties.
 • Nieuw: Het <Standaard accounts> scherm is breder geworden en bij niet zichtbare omschrijvingen wordt een tooltip getoond.
 • Nieuw: Bij internet, week/maand declaraties is het gekoppelde document zichtbaar in het grid.
 • Fixed: Het <Toegangsgroepen> probleem waarbij "facturen bewerken" uit staat, maar toch een credit nota kon worden aangemaakt.


V2.96 R62 01-02-2019

 • Nieuw: Bij "Afwijkende factuur e-mails" in het <Opdrachtgeversscherm>, <Details> en/of in het <Afdelingscherm> is het nu mogelijk om meerdere email adressen op te geven gescheiden door (;). Naar deze email adressen zal de factuur verzonden worden.
 • Nieuw: Het is nu mogelijk om bij <Koppelwaarden> en <Standaard (koppel)waarden>, te bepalen op welke weekdagen deze regels toegepast dienen te worden. Op deze manier kunnen er uitzonderlijke koppelwaarden worden toegevoegd, bijvoorbeeld alleen op weekend dagen.
 • Nieuw: Het is nu mogelijk dat de <Koppelwaarden> (per aantal) ook wordt toegepast bij declaraties die verspreid staan over meerdere regels. Alle aantallen worden bij elkaar opgeteld en koppelwaarden toegepast. Dit werkt ook bij het binnen halen van <Internet declaraties>.
 • Nieuw: Per declaratie regel in het <Declaratiescherm> kunt u nu het veld "Project" invullen. Tijdens het maken van facturen zal per afwijkende combinatie "Opmerking/Project" een aparte regel aangemaakt worden. Project is ook zichtbaar bij de aangemaakte factuur regels en is ook te gebruiken in de rapporten.
 • Nieuw: Bij <Queries> zullen wij stapsgewijs per klant doorvoeren dat wijzigen in <Queries> niet meer mogelijk wordt en alleen het invoeren van parameters wordt toegelaten. Dit om te voorkomen dat <Queries> verkeerd worden gebruikt/misbruikt.
 • Nieuw: Bij de <Instellingen> voor <Caoloon.com> is het nu mogelijk om aan te duiden of de uurloon inclusief ADV berekend moet worden(alleen voor ADV type "percentage"). De controle bij <Accounts> en in de <Agendaautomaat> zal volgens de nieuw berekende uurloon gecontroleerd worden.
 • Fixed: Bij koppelwaarden werden ook <Declaraties codes> gebruikt waar "Tonen"op "Nee" stond


V2.96 R58-61 23-01-2019

 • Nieuw: Bij het aanmaken van ZZP regels bij het facturen, worden de velden in het <Kandidatenscherm> "Btwdoorberekenen"en "Btwpercentage" ingevuld bij de <Factuurregels>, zodat de geschiedenis (bijv. verandering in BTWdoorbrekenen) wordt bewaard per factuur.
 • Nieuw: Bij de <Facturen> in de <Factuurregels> van een ZZP'er is het veld "Credit nota van" toegevoegd. Hierin wordt automatisch het factuur nummer bewaard van de gemaakte credit nota.
 • Nieuw: De variabele "ubl_zzp" is toegevoegd. Hiermee wordt bepaald of bij e-facturen richting ZZP'er ook een UBL XML wordt meegestuurd.
 • Nieuw: Bij <Declaratie controle>, tabje <Ingevoerde declaraties> wordt nu bij het kiezen van de status "Wel/Niet gefactureerd", ook regels getoond waarvan factureren is uitgezet.
 • Nieuw: Bij <Salaris verhoging> komt er een melding indien er voor de optie is gekozen "Geselecteerde plaatsingen", maar geen plaatsing is geselecteerd.
 • Nieuw: Bij de <Kandidaten>(ZZP'ers) en <Opdrachtgevers> is naast het veld "Kvk nummer" een knopje toegevoegd die controleert of er een Kvk registratie bestaat.
 • Nieuw: Bij het exporteren naar Unit4 is het nu mogelijk om verschillende uurlonen van dezelfde kandidaat in dezelfde periode, te exporteren
 • Nieuw: Bij het versturen van een ZZP-factuur("Facturen-ZZP").qr2 wordt gekeken of het standaard rapport "Facturen.qr2" wordt gebruikt. Indien dit het geval is, komt er een melding.
 • Nieuw: Bij de <Documenten> die vanuit de Opdracht of Opdrachtgever worden gemaakt, is het nu ook mogelijk om een kandidaat van de plaatsing van de  Opdracht/Opdrachtgever te kiezen. Als een Kandidaat wordt gekozen dan wordt via Ondertekenen.nl het document naar de kandidaat verstuurd i.p.v. naar de contactpersoon.
 • Nieuw: Bij het Ondertekenen.nl mail bericht kan er nu ook sjabloon codes van de Consultant, de Filiaal en het Bedrijf gebruikt worden.
 • Fixed: Zoek scherm (F3) zocht in sommige gevallen op verkeerde veld.
 • Fixed: Afdrukvoorbeeld van facturen vanuit het scherm Opdrachtgever->Tab Openstaande facturen.


V2.96 R57-58 04-01-2019

 • Fixed: Minor bug fixes.


V2.96 R56 17-12-2018

 • Nieuw: Bij de export van kandidaten naar Microloon is het nu mogelijk om een selectie te maken van kandidaten die je wilt exporteren.
 • Nieuw: Het importeren van declaraties is nu ook mogelijk met het veld Declaratie(omschrijving).
 • Nieuw: Het is nu ook mogelijk een afdrukvoorbeeld te tonen van de ZZP factuur rapport(en).
 • Fixed: SQL melding, in sommige schermen na lange inactiviteit, is opgelost.


V2.96 R55 07-12-2018

 • Nieuw: Bij <Instellingen>, <Opties> is de nieuwe optie "Bij E-Facturen samenvoegen bijlagen (APM intern)" toegevoegd. Deze kunt u gebruiken i.p.v. het externe programma voor samenvoegen van pdfjes (PDFTk). Het voordeel van deze methode is dat het geen externe programma vereist en het werkt iets sneller.
 • Nieuw: De Week/Maand declaraties die binnen komen via het portaal kunnen nu in één keer worden goedgekeurd d.m.v. de rechtermuisknop.
 • Nieuw: Bij de Week/Maand declaraties die binnen komen via het portaal wordt er bij goedkeuring een boodschap getoond die vanzelf verdwijnt. Het vereiste om te klikken op "OK" bestaat niet meer.
 • Nieuw: Bij <Declaratie controle>, <Ingevoerde declaraties> is het nu mogelijk gemaakt om direct de declaratie(s) te wijzigen door te dubbel klikken op de betreffende declaratie.
 • Nieuw: Bij <Declaratie controle>,<Ingevoerde declaraties> wordt het gekoppelde bestand in de grid getoond.
 • Aangepast: P4P koppeling gebruikt nu versie 2.
 • Aangepast: De facturen worden nu gemaakt op volgorde van invoering van uren.
 • Aangepast: Ziekte uren worden nu ook gebruikt bij de fase telling/onderbreking.
 • Fixed: UBL regel werd niet goed getoond.
 • Fixed: Melding "Lost connection to MySQL server"
 • Fixed: Het inzien van alleen eigen filiaal gegevens is verbeterd.


V2.96 R54 29-11-2018

 • Nieuw: Het is nu mogelijk declaraties te importeren vanuit het <Declaratie controle> venster. Hierbij heb je 2 mogelijkheden, namelijk import vanaf een datum en import vanaf een periode. Ga naar <downloads> voor de templates.
 • Nieuw: Vanaf <Agenda automaat instellingen> kan je standaard Cao's ophalen van Caoloon.com. Er zal een melding verschijnen indien het ingevulde loon lager is dan de wettelijke cao loon. Deze Cao's kan je inzien via het menu <Bestand>, <Caoloon.com>.
 • Nieuw: Bij de <Accounts> zijn de velden "Schaal" en "Geldig tot" toegevoegd.
 • Nieuw: Er zijn nieuwe sjabloon codes toegevoegd. Dit zijn %%Ac_Omschrijving%%, %%Ac_Schaal%%, %%Ac_Referentietekst%%, %%Ac_Cl_Functie%%, %%Ac_Cl_Schaal%%, %%Ac_Cl_Periodiek%% en %%Ac_Cl_Leeftijd%%. Zie <Sjablooncode's> vanuit de <Opdracht> voor meer info.
 • Nieuw: Bij planboard plaatsingen zijn de volgende velden toegevoegd: uurloon, tarief, kostprijs, opdracht referentie. Daarnaast is per regel, onderin het scherm, te zien welke bedrijfswagens en huisvestingen gebruikt worden.
 • Nieuw: Bij het selectie scherm van <Planboard plaatsingen> is het nu mogelijk om te filteren op sector.
 • Nieuw: Bij de opdrachtgever is het veld OIN nummer toegevoegd. Deze wordt gebruikt in UBL bestanden.
 • Nieuw: In het kandidaten selectie scherm is ook de "prospect" keuze toegevoegd.
 • Nieuw: Bij de export naar Exact wordt in de omschrijving nu ook periode van declaraties en kandidaatna(a)m(en) meegestuurd.
 • Nieuw: In de checklisten grids worden automatisch tooltips getoond als de omschrijving de breedte van het veld overschrijdt.
 • Nieuw: Het is nu mogelijk bij accounts verplichte velden in te stellen.
 • Nieuw: Het is nu mogelijk bij de <Opdracht> verplichte velden in te stellen.
 • Nieuw: Bij zzp factuurnummers wordt het eerste nummer, als er niets is ingevuld, gestart met kandidaat code+0000.
 • Nieuw: Bij kandidaten/opdrachtgever/contactpersonen is het veld bel info toegevoegd. Deze info wordt getoond op het scherm als desbetreffende kandidaten/opdrachtgever/contactpersonen belt.
 • Nieuw: Als er een agenda punt word gemaakt vanuit <Contacten> dan wordt ook de omschrijving meegenomen.
 • Nieuw: Ingestelde filters bij sjablonen schermen worden nu ook opgeslagen/onthouden.
 • Nieuw: Bij <Account>, <Declaraties> is het nu mogelijk om een afwijkende omschrijving voor op het loonstrookje op te geven. Deze zal tijdens importeren van loonstrookjes vanuit ML naar APM, gebruikt worden indien ingevuld.
 • Nieuw: Bij <Salaris verhoging> is de mogelijkheid toegevoegd dat je bij de nieuw te creëren account(s) een vooraf gedefinieerd(e) omschrijving en/of schaal kan toekennen in het salaris verhoging scherm. Indien dit niet is ingevuld, wordt de oude omschrijving gekopieerd voorafgegaan met de datum van wijziging.
 • Nieuw: Bij Ontbrekende declaraties is er een zoekbox toegevoegd. Hierin kun je zoeken op Kandidaat code, achtervolgd door "Enter" , krijg direct het invoerscherm voor het invullen van een declaratie.
 • Nieuw: Bij Afdelingen is nu het Digitaal werkbriefje optie uitgebreid met "Ja, zonder goedkeuring". Hiermee is het mogelijk gemaakt dat de uren die kandidaten via de website indient, zonder goedkeuring van de opdrachtgever, in apm komen op de status "Opdrachtgever goedgekeurd".  Let op! Indien je gebruikt wilt maken van deze optie dient je portaal aangepast te worden.
 • Nieuw: Bij <Declaratie Controle>, Tab "Ingevoerde declaraties" is het nu mogelijk BCC e-mails te sturen naar kandidaten, maar ook naar contactpersonen van de betreffende plaatsing.
 • Nieuw: In het <Kandidatenscherm>, Tab Memo is nu het veld "loon info" toegevoegd. Deze word getoond in <Snelle zicht> (F11) samen met de saldo van de opgebouwde reserveringen en het vinkje ML blokkeren.
 • Nieuw: In het <Kandidatenscherm>, Tab Details, box "Zzp", is het vinkje "btw doorberekenen"en "Btw percentage" toegevoegd.
 • Nieuw: Hotkey F12 kopieert de huidige datum + naam consultant naar je klembord. Dit kan je gebruiken in elk invulveld door te plakken. (Voorbeeld: 27/11/2018 Admin:)
 • Nieuw: In het scherm verlonen is het knopje "import loonstrookjes (controle)" toegevoegd. Hiermee kan je loonstrookjes aanmaken ter controle. Er worden dus geen definitieve pdf loonstrookjes aangemaakt en dit loonstrookje is ook niet zichtbaar voor de kandidaat in het portaal.
 • Aangepast: Bij <Declaratie Controle> is het Tabje "Gereedstaande declaraties voor export" aangepast naar "Ingevoerde declaraties".
 • Fixed: Plaatsingen met status niet tonen worden ook niet getoond in de plaatsingen lijst bij het invoeren van een declaratie.
 • Fixed: Foutmelding: ReceiveCompHeader: Net packets out of order: received[46], expected[1]. Zou nu opgelost moeten zijn.


V2.96 R52-53 31-10-2018

 • Nieuw: Alle sjablonen en rapporten zijn verplaatst naar de database. Hiermee zijn er een aantal voordelen gerealiseerd:

       1) Indien u werkt vanaf verschillende locaties, is het niet meer nodig de sjablonen en rapporten mee te kopiëren.

       2) Zonder deze eerst naar ons toe te sturen kunnen we waar nodig, op verzoek sjablonen en rapporten aanpassen.

       3) Het is nu mogelijk bepaalde toegangsgroepen te koppelen aan de sjablonen en rapporten.

 • Nieuw: In het kandidaten scherm is het vinkje "ML blokkeren" toegevoegd, indien deze aan staat (bijv. in geval van ontbrekende documenten), worden gegevens niet geëxporteerd naar Microloon. Dit vinkje heeft geen invloed op het facturatie proces.
 • Nieuw: In <Tabel Onderhoud> zijn er bij categorie kandidaten twee nieuwe opties toegevoegd: "Toestaan lege IBAN voor werkzame kandidaten"  en  "Toestaan lege BSN voor werkzame kandidaten".
 • Nieuw: Bij alle onderdelen onder de Tab CV van de kandidaat wordt nu de hoogte automatisch bepaald op basis van het aantal regels aanwezig. Hierdoor hoeft u niet meer te scrollen voor het geval dat u bijvoorbeeld bij een kandidaat 15 werkervaringen hebt staan.
 • Nieuw: De functie BCC sjablonen zijn toegevoegd. Deze kunt u gebruiken als u meerdere kandidaten geselecteerd heeft vanuit de schermen: Opdrachten tab: <Sollicitanten>, <Queries>, <Declaratie controle>, <Kandidaten>, <Geschikte kandidaten>, <Geschikte opdrachtgevers> en de Planboard(en).
 • Nieuw: Bij de Opdrachten tab: <Sollicitanten> is het nu mogelijk om voor alle geselecteerde sollicitanten in één keer de status aan te passen d.m.v. de rechter muis knop.
 • Aangepast: Tooltips worden nu gedurende 10 seconde getoond i.p.v. de huidige 2.5 seconden.
 • Aangepast: Op de kandidaten CV werden alle plaatsingen getoond, nu worden ze per opdracht gegroepeerd, zodat nieuwe plaatsingen in geval van een fase overgang niet getoond worden.
 • Aangepast: Bij de "snel match" worden nu ook ingeplande kandidaten getoond en gemarkeerd. Vanuit "rooster overzicht" kan de nodige informatie ingezien worden.
 • Aangepast: Bij het zoekscherm met zoekresultaten (F9) is het nu mogelijk het scherm te vergroten voor als er meer info zichtbaar gewenst dient te worden.
 • Aangepast: De leeftijd berekening in het kandidaten grid is verbeterd.V2.96 R51 27-09-2018

 • Nieuw: Bij <Agenda automaat instellingen> is een vinkje "Meldingen obv queries" toegevoegd. Hiermee kunnen wij op heel veel criteria automatische agenda punten creëren d.m.v. op maat gemaakte queries. Heeft u behoefte aan extra meldingen dan kunt u contact opnemen met Actief Software.
 • Nieuw: Bij het archiveren is het nu mogelijk om ook alleen niet actieve kandidaten/opdrachtgevers/opdrachten te kiezen.
 • Nieuw: Bij <Rooster->Declaratie>, bij het genereren van een declaratie wordt nu een voortgang "bar" getoond.
 • Nieuw: In dashboard management is het nu mogelijk om d.m.v. een dubbelklik op een grafiek, om zo de gegevens van de query resultaten te tonen.
 • Aangepast: Het kopiëren van adres gegevens d.m.v. de kopieer knoppen in het <Opdrachtgevers scherm> bij <Afdeling>, gebruikt nu het locatie adres van de afdeling als er geen post- of factuuradres is ingevuld bij de betreffende <Opdrachtgevers>.
 • Fixed: Het exporteren van kandidaten zonder de declaratie uren mee te nemen, naar Microloon gaf een foutmelding.
 • Fixed: Het gebruik van word sjablonen i.c.m. inhoud bestanden zorgde in sommige gevallen voor een foutmelding.V2.96 R50 18-09-2018  

 • Nieuw: Voor een export naar Exact is het nu mogelijk om bij <Looncomponenten> aan te geven naar welke grootboekrekening de factuur/facturen moeten gaan. Deze manier zorgt ervoor dat bijv. reiskosten op een aparte grootboekrekening nummer komen. Bij de <Looncomponenten> in <Tabel Onderhoud> kunt u aangeven, welke hulprekening gebruikt moet worden en in de instellingen van <Bestand> -> <Verlonen & Factureren> -> <Factureren> - > <Facturen exporteren>  dient u het vinkje "Hulprekening pr LC" aan te zetten. Let op: het vinkje is alleen zichtbaar indien het vinkje "Exact" aan is gevinkt.
 • Nieuw: Voor het exporteren van uren naar Microloon is het nu mogelijk om een selectie te maken van plaatsingen die u wilt exporteren.
 • Nieuw: Voor het aanmaken van facturen is het nu mogelijk om een selectie te maken van plaatsingen die u wilt exporteren.
 • Nieuw: Bij de linker menu's: Kandidaten, Opdrachten, Opdrachtgevers, Planborden, Geschikte kandidaten, Geschikte opdrachten, Geschikte opdrachtgevers en <Ontbrekende declaraties>, is het nu mogelijk om direct de betreffende sjablonen scherm op te roepen.
 • Nieuw: Bij <Rooster->Declaraties> overzicht wordt nu ook de uurloon en het uurtarief getoond van de in het overzicht getoonde planning.
 • Nieuw: In het <Kandidatenscherm>, Tab <Rooster> wordt nu ook het roosterscherm geopend d.m.v. een dubbel klik op de direct ingeplande roosterpunt.
 • Aangepast: De Tab(toetsenbord) volgorde in het <Contactenscherm> is veranderd.
 • Aangepast: De editor voor memo velden wordt nu in word-wrap modus geopend.V2.96 R49 11-09-2018

 • Nieuw: Het is nu mogelijk het CV memo veld uit te klappen/vergroten. Op deze manier kun je meer informatie kwijt.
 • Nieuw: Bij alle keuze boxen en tekst velden wordt een tooltip getoond met info over de inhoud van de betreffende veld . Dit is handig als de tekst in de keuze velden breder zijn dan de keuze veld zelf. Werking hiervan kan uitgeschakeld worden in <Opties> "Dynamische tooltips verbergen".
 • Nieuw: De optie "2D grafieken gebruiken in Dashboard Management" in <Opties> zorgt ervoor dat grafieken nu i.p.v. 3d ook in 2d getoond kunnen worden.
 • Nieuw: De optie "Export nieuwe gegevens automatisch naar scanner koppeling csv" zorgt ervoor dat nieuwe kandidaten/opdrachtgevers automatisch geëxporteerd worden naar ingestelde locatie. Meer informatie
 • Nieuw: Bij <Contacten> (kandidaten/opdrachten/opdrachtgevers) is er nu een knopje toegevoegd om een contact moment te kopiëren.
 • Nieuw: Bij <Contactenscherm> (kandidaten/opdrachten/opdrachtgevers) is er nu een knopje toegevoegd  "Bewaar & kopiëren" die de mogelijk geeft om de huidige contact op te slaan en te kopiëren. De nieuwe gekopieerde contact wordt geopend voor eventuele wijzigingen. Dit is bijvoorbeeld handig voor het geval je dezelfde contact moment wilt opslaan voor meerdere kandidaten.
 • Nieuw: Bij <Extra velden> is het nu mogelijk om de pagina's een titel te geven d.m.v. <Variabelen> zoals: ev_kandidaat_pagina_1(voor kandidaten), ev_opdrachtgever_pagina_2....(voor opdrachtgevers). In het waarde veld kunt u de gewenste titel invoeren.
 • Nieuw: Bij <Salarisverhoging> is het nu mogelijk een nieuwe uurloon in te voeren meerdere accounts ongeacht of de tarief afwijkt of niet, zolang maar het uurloon van alle geselecteerde accounts overeenkomen.
 • Nieuw: Bij facturen is het nu mogelijk om voor meerdere geselecteerde records de afdrukdatum te resetten.
 • Aangepast: Scanner csv gebruikt nu een komma als scheidingsteken i.p.v. een semicolon(puntkomma).
 • Fixed: Bij het kopiëren van de opdracht <Rooster> wordt ook de memo mee-gekopieerd.
 • Fixed: De tab <Gewenst> in het <Kandidatenscherm> is nu volgens de nieuwe lay-out ingericht.
 • Fixed: In sommige gevallen waren er problemen voorgekomen met de SIP koppeling. Deze zijn nu opgelost.
 • Fixed: Het aanpassen van de afdrukdatum bij sommige selecties ging niet goed. Dit is nu opgelost.V2.96 R48 04-09-2018

 • Nieuw: Bij het salarisverhoging scherm is er nu de mogelijkheid om te selecteren op een specifieke kandidaat of opdrachtgever. Zo kun je dus, indien een kandidaat meerdere accounts heeft, in één keer alle accounts verhogen.
 • Nieuw: Bij het salarisverhoging scherm zijn er nu 2 knoppen die als hulp dienen bij het berekenen van de juist BMP.V2.96 R47 31-08-2018

 • Belangrijke verandering: Na vele jaren van ontwikkelen en het toevoegen van nieuwe velden en opties in APM, zijn sommige invoerschermen onoverzichtelijk geworden. In deze versie hebben wij ons best gedaan om alle invoerschermen te (her)designen, zodat u een betere en gebruiksvriendelijker overzicht krijgt. We snappen dat dit voor de huidige gebruikers even wennen zal zijn maar we zijn ervan overtuigd dat het na enige tijd zijn vruchten zal afwerpen. Alle velden zijn nog steeds op dezelfde schermen gebleven zoals in oudere versies maar, ze hebben in de meeste gevallen een nieuwe positie gekregen. Ook hebben wij een poging gedaan om gerelateerde velden bij elkaar te groeperen. Een grote verandering dat heeft plaatsgevonden in de Tabs:  CV memo, Opleidingen , Cursussen, Registraties, Vaardigheden en Werkervaring, in het <Kandidaatscherm> onder <Algemeen>, is dat al deze Tabs zijn samengevoegd in één Tab "CV". Vanuit deze Tab krijgt u alle belangrijke onderdelen van de "CV" in één overzicht. Ook is het nu mogelijk om vanuit deze Tab direct APM CV rapport op te roepen.
 • Nieuw: Er zijn twee nieuwe opties toegevoegd in de instellingen onder <Tabel Onderhoud>: "Export nieuwe kandidaat automatisch naar Outlook" en "Export nieuwe contactpersonen automatisch naar Outlook", als de optie(s) geactiveerd zijn zullen alle nieuwe kandidaten/contactpersonen gegevens geëxporteerd worden naar Outlook.
 • Nieuw: In het <Kandidaatscherm> onder <Algemeen> is er een tab toegevoegd die standaard naar boven komt indien er nog openstaande checklist items zijn. Zo niet? Verdwijnt het tab weer.
 • Nieuw: Bij het toevoegen van kandidaten aan de zwarte lijst, wordt er gekeken of er actieve plaatsingen zijn van de desbetreffende opdrachtgever/afdeling/kandidaat, zo ja? Dan krijgt u een melding hier van.
 • Nieuw: Als een word-sjabloon naam begint met de prefix "PDF-" (voorbeeld: PDF-bestandsnaam.dotx*), dan zal tijdens het aanmaken van een document, automatisch een pdf gemaakt worden, zodat er geen mogelijkheid is tot bewerken van het document. Dit is handig voor gevallen waarin het niet wenselijk is dat betreffende consultant wijzigingen maakt aan het document.
 • Nieuw: Bij het toevoegen vanuit CV (TextKernel extract) is er nu ook de <Registraties> tab toegevoegd hier worden ook alle cursussen toegevoegd zodat u zelf onderscheid kunt maken tussen kandidaat cursussen/registraties. De cursussen en registraties tab worden gematcht met de al bestaande registraties en cursussen items die ingevoerd zijn in tabel onderhoud. Vanuit hier kan je dus gemakkelijk de items toevoegen die al bestaan en niet bestaande items toevoegen aan je tabel onderhoud. In de Textkernel scherm is de mogelijkheid toegevoegd om ingelezen cv te openen met de "Open CV" knop .
 • Nieuw: Bij het aanmaken van <Consultants> is het nu mogelijk <Toegangsgroepen> te kiezen op basis van omschrijving in plaats van Code. Op deze manier kunt u Toegangsgroepen inrichten naar functie omschrijvingen van u medewerkers.V2.96 R46 06-08-2018

 • Nieuw: Planboard opdrachten toont nu, op gekozen dienst, allen desbetreffende diensten op een eigen regel. Dus niet meer andere diensten van dezelfde opdrachten op dezelfde datum, op 1 regel.
 • Nieuw: Bij de grid van planboard opdrachten is er nu ook een pop-up menu toegevoegd voor snellere toegang tot functies en informatie. Deze is bereikbaar met de rechtermuisknop.
 • Nieuw: Bij het dubbel klikken op de rooster cell, bij planboard opdrachten, wordt rooster info geopend. Anders wordt opdracht info geopend.
 • Nieuw: In planboard opdrachten wordt het aantal sollicitanten op desbetreffende dienst gelijk getoond, voorbeeld: S:3(sollicitanten: 3). Om makkelijker onderscheid te maken krijgen deze diensten een andere kleur.
 • Nieuw: Bij kandidaten selectie scherm is het nu mogelijk om ook een selectie te maken op sector, regio en/of functie.
 • Nieuw: Bij het kandidaten scherm -> details is de mogelijkheid toegevoegd om de logo van een zzp'er toe te voegen. Deze kan gebruikt worden in Facturen en in CV rapporten.
 • Nieuw: Bij kandidaat Tab -> details, wordt bij het blokje ZZP nu ook de eerste IBAN code getoond. 
 • Nieuw: Als er bij de rooster van een opdracht, een plaatsing is ingevuld en de datum ligt in het verleden dan is het wijzigen niet meer mogelijk(behalve werktijden, opmerkingen en de status).
 • Nieuw: Als er bij de rooster geëxporteerd is naar declaratie (vinkje staat aan) dan is het wijzigen van rooster gegevens niet meer mogelijk (behalve opmerking en memo veld).
 • Nieuw: Tijdens het handmatig kopiëren van een plaatsing wordt gewaarschuwd dat, indien van toepassing, de standaard en koppel waarden opnieuw ingesteld moeten worden met nieuwe een account.
 • Nieuw: Als u in APM meerdere bedrijven/filialen hanteert is het nu mogelijk om per filiaal, categorie of project een begeleidende email aan te maken met een eigen lay-out. Meer info.
 • Nieuw: Als u in APM meerdere bedrijven/filialen hanteert en verloond met Microloon is het nu mogelijk om per filiaal of categorie een Loonstrook te importeren(voor portaal doeleinden) met ieder een eigen lay-out. Meer info.
 • Nieuw: De importformaat van Unit4 voor loonstrookjes en jaaropgaven is aangepast en hanteert een nieuwe Unit formaat. Werkgever_Kandidaatcode_Jaar_Periode.pdf, werkgever_ wordt nu genegeerd.
 • Nieuw: Bij opdracht -> Tab Rooster is het nu ook mogelijk diensten te importeren d.m.v. een Excel Spreadsheet. Om het importeren mogelijk te maken, dienen de te importeren werktijden, binnen Begin- en Eindtijd te vallen, van de al gedefinieerde tijden in "<Rooster diensten>".
 • Fixed: Bij het kopiëren van de plaatsing (handmatig & salarisverhoging) worden nu ook extra velden mee gekopieerd.
 • Fixed: Bij de afgedrukte facturen is het nu weer mogelijk om direct kandidaat info op te vragen.
 • Fixed: Als er bij de opdrachtgever een afwijkende factuur lay-out wordt gebruikt, dan is het ook mogelijk om extra inhoud bestanden te gebruiken.V2.96 R45 05-07-2018

 • Nieuw: Bij het inplannen van een Kandidaat wordt gekeken naar eerdere, inactieve Plaatsingen bij dezelfde Opdracht. Indien deze aanwezig is wordt gevraagd of deze opnieuw geactiveerd moet worden. Als dit niet gewenst is wordt er een nieuwe Plaatsing aangemaakt.
 • Nieuw: Bij Facturen met een ingevulde Afdrukdatum is het niet meer mogelijk om bepaalde wijzigingen aan te brengen.
 • Nieuw: Bij 'Scanner koppeling' worden nu ook Opdracht Documenten herkend.
 • Nieuw: Bij Slablonen is de code %%UB_Klant_Code%% toegevoegd.
 • Nieuw: Het inladen van de Rooster grids (Kandidaat, Geschikte kandidaten en Snelmatch) is nu veel sneller.
 • Nieuw: Bij het verzenden van E-Facturen worden e-mail adressen automatisch getrimd (spaties voor en achteraan worden genegeerd).
 • Nieuw: Bij 'Snelmatch' is de knop 'Laat rooster zien'  knop toegevoegd om direct het Rooster van de geselecteerde Kandidaat te kunnen zien.
 • Fixed: Bij Agenda Automaat meldingen voor Transitievergoedingen worden ZZP'ers niet meer meegenomen.
 • Fixed: Bij de score opbouw bij Geschikte kandidaten/opdrachten werden Registraties niet meegeteld.
 • Fixed: Het opzoeken van KvK gegevens werkte niet meer.
 • Fixed: In sommige gevallen werd bij het uitbetalen van reserveringen met Microloon het verkeerde 'verloonde uren' meegestuurd.V2.96 R43-R44 18-06-2018

 • Nieuw: Bij 'Queries' is het veld 'Categorie' toegevoegd. Hiermee kunt u zelf onderscheid maken tussen verschillende soorten queries en zijn ze makkelijk te groeperen/sorteren.
 • Nieuw: Bij 'Categorie' in 'Tabel onderhoud' is het nu mogelijk om een adres op te geven. Dit adres kunt u vervolgens gebruiken bij rapporten van loonstrookjes/facturen, als u met verschillende bedrijven werkt binnen APM.
 • Nieuw: Als u maar één categorie gebruikt, dan zal deze automatisch worden ingevuld bij het aanmaken van nieuwe Opdrachten.
 • Nieuw: Bij 'Facturen' is het veld 'Notitie' toegevoegd. Dit veld is in het Grid ook zichtbaar.
 • Nieuw: De Grids in zoekschermen (die worden opgeroepen met de  knop) worden nu ook weergegeven met de kleuren die zijn gedefinieerd voor de verschillende statussen (prospect, wissen, actief, etc.).
 • Nieuw: Het is nu mogelijk om zelf Feestdagen te beheren via 'Tabel onderhoud'.
 • Nieuw: Actief Software kan nu extra verplichte velden instellen bij Kandidaten, Opdrachten, Opdrachtgevers en Plaatsingen. Er kunnen ook aparte verplichte velden worden ingesteld voor actieve Kandidaten, Opdrachten en Opdrachtgevers. Mocht u deze functie nodig hebben, laat ons dan weten welke velden u als verplicht ingesteld wilt hebben.
 • Nieuw: Bij alle Agenda Grids wordt nu de eerste regel van het Memo veld getoond.
 • Nieuw: Het 'Geëxporteerd' vinkje is nu zichtbaar in het Grid indien u Plaatsingen naar externe systemen exporteert (bijvoorbeeld naar een payroll organisatie).
 • Nieuw: Het kopiëren van een Opdracht is nu ook mogelijk vanuit het Opdrachtgeverscherm.
 • Nieuw: Bij tabbladen 'Laatste sollicitaties' en 'Laatste plaatsingen' op het Dashboard is de kolom 'Filiaal' toegevoegd.
 • Nieuw: Bij 'Rooster' onder Opdrachten is een vinkje 'Geëxporteerd' toegevoegd, welke automatisch wordt ingevuld bij gebruik van de 'Rooster -> Declaraties' functie.
 • Nieuw: Het 'Verander status' scherm (onderdeel van 'Verlonen & Factureren') is opnieuw ingedeeld. Hier is het nu ook mogelijk om de 'Geëxporteerd' status van van Roosterdiensten terug te zetten.
 • Nieuw: Bij Kandidaten is onder het menu 'Bewerken' de functie 'Data Portabiliteit' toegevoegd. Hiermee is het mogelijk om een selectie van alle data van een Kandidaat op te slaan in een zip-bestand. Deze functie is toegevoegd i.v.m. de wet AVG.
 • Nieuw: Bij Facturen is onder het menu 'Bewerken' de functie 'Maak SEPA incasso' toegevoegd voor het automatisch incasseren van Facturen.
 • Nieuw: Het is nu mogelijk om ook bij Plaatsingen Extra velden aan te maken. Deze kunnen ook in Sjablonen worden gebruikt.
 • Nieuw: Bij 'Plaatsingen' zijn de datumvelden 'Bevestigd aan kandidaat' en 'Bevestigd aan opdrachtgever' toegevoegd.
 • Nieuw: Bij 'Internet contacten' wordt de inhoud van het 'Omschrijving' veld nu onderin het scherm getoond, zodat niet elk Contact geopend hoeft te worden.
 • Nieuw: In 'Tabel onderhoud' kunnen nu standaard Koppel waarden per Categorie worden gedefinieerd. Bij alle Plaatsingen van de desbetreffende Categorie zullen deze koppelwaarden worden toegepast. Voorwaarde is dat de Omschrijving van de Declaratie code identiek is aan de gebruikte Omschrijving in de Account.
 • Nieuw: Bij 'Planbord opdrachten' en 'Rooster' onder Opdrachten is de functie 'Snel match'  toegevoegd. Dit opent een scherm met Kandidaten die voldoen aan de volgende criteria: Functie komt overeen, Kandidaat is niet ingepland die dag en staat niet op de Zwarte lijst. De lijst is gesorteerd op Beschikbaarheid (indien ingevuld), Plaatsing en Voorkeurlijst.
 • Nieuw: In het 'Salaris verhoging' scherm is de optie 'Huidig tarief behouden' toegevoegd.
 • Nieuw: Het is nu mogelijk om meerdere Accounts, onder voorwaarde dat ze hetzelfde uurloon hanteren, naar een nieuw uurloon te trekken zonder percentage.
 • Nieuw: Onder het tabblad 'Opties' van 'Instellingen' in Tabel onderhoud is aan het tabblad 'Constanten' een regel toegevoegd voor Kandidaten die bij de AVG mail voor 'Nee' hebben gekozen.
 • Nieuw: Bij de 'AVG Tool' op het Dashboard is de status 'Wissen' als kolom toegevoegd.
 • Nieuw: Als er gebruik wordt gemaakt van meerdere factuurstromen in A-PerfectMatch, bijvoorbeeld op basis van Categorie, dan wordt hier tijdens het maken van een handmatige credit nota rekening mee gehouden.
 • Nieuw: Bij het opstarten van A-PerfectMatch zal de 'Agenda Automaat' automatisch gaan draaien bij de eerst ingelogde gebruiker, in plaats van dit eerst te vragen.
 • Nieuw: Tijdens het versturen van E-Facturen wordt nu, naast het e-mail adres, ook het Factuurnummer getoond.
 • Nieuw: Het is nu mogelijk om naast TAPI ook een SIP koppeling met A-PerfectMatch te gebruiken. Dit kan worden ingesteld bij 'Consultant info' en vrijwel alle VOIP accounts worden ondersteund.Extra software is niet nodig. Vraag voor de SIP gegevens bij uw telefoon provider.
 • Nieuw: Het is nu mogelijk om direct vanuit het Telefoonscherm een Contact en Agenda punt aan te maken.
 • Nieuw: Bij Facturen waarbij het veld 'Afdrukdatum' is ingevuld kunnen de velden 'Opdrachtgever', 'Afdeling en de Factuurregels niet meer worden aangepast, tenzij via het menu 'Bewerken' de Afdrukdatum gereset wordt.
 • Nieuw: Bij 'Ontrekende declaraties' van 'Declaratie controle' wordt nu ook de Categorie weergegeven.
 • Nieuw: De Omschrijving van een Query wordt nu na uitvoeren bovenin het scherm weergegeven.
 • Nieuw: Bij het 'Opdrachtscherm' is het nu mogelijk om een Afdeling en/of Contactpersoon aan te maken zonder het scherm te hoeven verlaten.
 • Nieuw: Bij de 'AVG Tool' op het Dashboard is bij Anonimiseren de optie toegevoegd om Registraties te verwijderen.
 • Nieuw: In het 'Bestand' menu is het onderdeel 'Scanner koppeling' toegevoegd, waarmee bestanden van Konica Minolta scanners herkend kunnen worden.
 • Nieuw: In het Grid van 'Salaris verhoging' is een kolom voor Cao toegevoegd. Kan gebruikt worden om, bijvoorbeeld, te filteren.
 • Aangepast: Bij het versturen van Aanmaningen is de bestandsnaam gewijzigd van 'Aanmaning' naar 'Bijlage'.
 • Aangepast: I.v.m. de wet AVG is het niet meer mogelijk om te zoeken op BSN en is het BSN ook niet meer zichtbaar in het Kandidaten Grid.
 • Aangepast: In Microloon worden Looncomponenten die zijn gekenmerkt als 'Dagcomponent' niet meer bij de standaard uren geteld.
 • Fixed: Bij 'Doorzoeken' zorgden aanhalingstekens voor foutmeldingen.
 • Fixed: Er konden Plaatsingen worden gemaakt bij Passieve Opdrachtgevers die niet in de selectie aanwezig waren.


V2.96 R41-42 25-04-2018

 • Nieuw: Onder het tabblad 'Opties' van 'Instellingen' in Tabel onderhoud is het tabblad 'Constanten' toegevoegd met AVG constanten. Hiermee worden gescande e-mails met een overeenkomend onderwerp gebruikt voor het invullen van de velden 'AVG toestemming' en 'AVG toestemming tot' (tabblad 'Details' van het Kandidaatscherm).
 • Fixed: Op sommige systemen waar de tekst in Windows is geschaald naar 150% werden rapporten niet goed gegenereerd.
 • Fixed: Complexe grafieken onder het tabblad 'Management' van het Dashboard zorgden in sommige gevallen voor vastlopers.
 • Fixed: Taart grafieken onder het tabblad 'Management' van het Dashboard zorgden voor perspectief problemen bij andere grafieken.
 • Fixed: Sommige .msg e-mail sjablonen werden geopend in platte tekst, i.p.v. in HTML.
 • Fixed: In het Zoekscherm werkte de combinatie van 'Stapsgewijs zoeken' en 'Sluiten na gevonden resultaat' niet helemaal goed.
 • Aangepast: Onder het tabblad 'Opties' van 'Instellingen' in Tabel onderhoud zijn de tabbladen hernoemd.


V2.96 R40 18-04-2018

 • Nieuw: Het scherm 'Snel zicht kandidaten'. Dit scherm kunt u vanuit het Kandidaten overzicht openen met de 'Snel zicht' knop , maar ook vanuit elk scherm met F11 toets. Dit scherm geeft alle benodigde informatie van een geselecteerde Kandidaat weer in een beknopte, gegroepeerde vorm. De groepen kunt u zelf verplaatsen en inklappen. Deze instellingen worden opgeslagen. Dit scherm werkt bij vrijwel alle grids waar Kandidaten in voorkomen.
 • Nieuw: Het verzenden van Plaatsingen naar P4P is nu ook mogelijk vanuit Opdrachten.
 • Nieuw: Letters en scherm schalen nu mee bij gebruik van grotere/kleinere letters in Windows.
 • Nieuw: De grafieken in de 'Management' tab van het Dashboard zijn nu groter. Daarnaast is het nu ook mogelijk om meerdere data sets te gebruiken i.p.v. een enkele.
 • Nieuw: Bij de tab 'Omzet' van het Kandidaatscherm is de kolom 'Opdracht code's' toegevoegd.
 • Nieuw: Bij 'Opdrachtstatussen' in Tabel onderhoud is het nu mogelijk om kleuren aan de statussen toe te kennen. Deze instellingen overstemmen de standaard kleur instellingen.
 • Nieuw: Bij het Opdrachtenoverzicht is de kolom 'Aantal sollicitanten' toegevoegd. Hier wordt het aantal Sollicitanten getoond die aan de betreffende Opdracht zijn toegevoegd.
 • Nieuw: Bij het Agenda overzicht is de knop 'Contact toevoegen'  toegevoegd. Contacten die hiermee worden aangemaakt nemen automatisch de gegevens van het geselecteerde Agenda punt over.
 • Aangepast: Het scherm 'Verlonen & Factureren' is herontworpen voor meer overzicht.
 • Aangepast: De uren in het 'Uren overzicht' in het Kandidaatscherm worden nu op omschrijving gegroepeerd.
 • Aangepast: In het 'Plaatsing' menu van het Roosterscherm worden Actieve plaatsingen nu bovenaan de lijst geplaatst.
 • Aangepast: Bij het gebruik van 'Rooster->Declaraties' worden bij nachtdiensten (diensten die vóór 0.00 uur beginnen en de volgende dag ná 0.00 eindigen) eventuele Koppelwaarden alléén toegepast op de eerste dag.
 • Aangepast: Oude scrollbars zijn teruggezet.
 • Aangepast: Bij het Selectiescherm bij Agenda is het nu mogelijk om afgewerkte en niet-afgewerkte Agenda punten tegelijk weer te laten geven i.p.v. alleen maar apart.
 • Fixed: In het 'Zoek afdeling' scherm werd in sommige gevallen de naam van de Opdrachtgever niet weergegeven.


V2.96 R39 13-03-2018

 • Nieuw: Bij het aanmaken/aanpassen van een Registratie bij een Kandidaat is het nu mogelijk om 'Drag & Drop' te gebruiken. Dit betekent dat u vanuit externe applicaties document(en) naar dit scherm kunt slepen. U kunt ook bijlagen of complete e-mails vanuit Outlook slepen.
 • Nieuw: Bij de e-mail sjablonen voor Facturen, Loonstrookjes, Aanmaningen en Jaaropgaven is het nu mogelijk om extra queries te gebruiken.
 • Nieuw: Op het tabblad 'Rooster -> Declaratie' van Declaratie controle is het nu mogelijk om andere Declaratie statussen te gebruiken voor aangemaakte declaraties (via 'Page 3' van het tabblad 'Opties' van Instellingen).
 • Nieuw: Bij Instellingen is de Optie toegevoegd om automatisch een Contact aan te maken na het verzenden van een Document via Ondertekenen.nl.
 • Nieuw: Naast .oft bestanden worden .msg bestanden nu ook geaccepteerd als e-mailsjablonen. Deze bestanden zijn makkelijker te wijzigen en op te slaan.
 • Nieuw: Bij Instellingen is de Optie toegevoegd om een melding te krijgen alvorens het veld 'Nr. inkomstenverhouding' wordt verhoogd.
 • Nieuw: Bij het toevoegen van nieuwe Kandidaten via Textkernel wordt nu gecontroleerd op verplichte velden. Als deze niet zijn ingevuld worden deze rood gekleurd. Onderdelen waarbij een verplicht veld niet is ingevuld zullen niet opgeslagen worden.
 • Aangepast: Passieve contactpersonen worden niet meer getoond in het Bellen-scherm van Opdrachtgevers.
 • Aangepast: Overwerk uren worden nu als 'verloonde uren' naar Microloon gestuurd bij de loonaangifte.
 • Fixed: De route bepaling onder Koppel waarden bij Plaatsingen werkte niet voor net aangemaakte plaatsingen.


V2.96 R38 16-02-2018

 • Nieuw: Bij 'Groepen' in Tabel onderhoud is het nu mogelijk om een tweeletterige code te gebruiken die geëxporteerd wordt naar Microloon als 'Werknemersgroep'. Op deze manier kunt u makkelijk secties maken in Microloon.
 • Nieuw: Er is een koppeling toegevoegd voor verloning met de software van Unit4. Meer info.
 • Fixed: In sommige gevallen werden werkdagen dubbel geëxporteerd naar Microloon.


V2.96 R36-37 12-02-2018

 • Nieuw: Belangrijk voor Microloon gebruikers: In het tabblad 'Verlonen' van het Kandidaatscherm is het 'Loonregeling' menu vervangen voor een knop  welke een tabel opent. Meer info.
 • Nieuw: Er is een koppeling toegevoegd voor verloning met de software van Nmbrs. Meer info.
 • Nieuw: In het menu is het nieuwe onderdeel 'Planbord plaatsingen' te vinden. Dit planbord is bedoeld voor organisaties die niet werken met dagroosters en geeft een overzicht van alle actieve Plaatsingen op een bepaald moment. In het grid worden ook, indien van toepassing, vakantie periodes van Kandidaten weergegeven.
 • Nieuw: Bij 'Accounts' in het Opdrachtgeversscherm worden actieve Accounts met een blauwe kleur weergegeven en Standaard accounts met een groene kleur.
 • Nieuw: Bij 'Accounts' in het Opdrachtgeversscherm wordt bij actieve Accounts weergegeven bij hoeveel Kandidaten dit Account gebruikt wordt.
 • Nieuw: Bij 'Accounts' in het Opdrachtgeversscherm is het nu mogelijk om meerdere regels te selecteren (met Ctrl/Shift + klik) en deze te kopiëren/plakken (rechter muisknop) bij andere Opdrachtgevers.
 • Nieuw: Bij alle Planborden is een knop  toegevoegd, waarmee kolommen kunnen worden getoond of verborgen.
 • Nieuw: Bij 'Dienst' in het Kandidaatscherm is de knop 'Fase veranderen'  toegevoegd, welke het veranderen van Fases vereenvoudigd: alle Actieve plaatsingen worden afgesloten, gekopieerd en opnieuw aangemaakt met de nieuwe Loonregeling.
 • Nieuw: Bij 'Koppel waarden' in het Plaatsingscherm is de optie 'Aan alle gewerkte uren' toegevoegd. Dit maakt het mogelijk om met één regel koppelwaarden voor alle normale, toeslag- én overwerkuren aan te maken.
 • Nieuw: Bij het exporteren van Kandidaten met een bouw pensioen naar Microloon wordt nu standaard de optie 'BTER APG Bouw' aangezet.
 • Nieuw: Bij 'Koppel waarden' in het Plaatsingscherm is de knop 'Route' toegevoegd om zo snel de route tussen Opdracht en Kandidaat te bepalen voor i.v.m. het vaststellen van reiskosten.
 • Nieuw: Bij 'Contactpersonen' in het Opdrachtgeversscherm is de kolom 'Aanmaakdatum' toegevoegd. Bij bestaande Contactpersonen zal de 'Wijzigingdatum' hier worden ingevuld. Bij nieuwe Contactpersonen zal deze datum automatisch worden ingevuld.
 • Nieuw: Alle velden van het tabblad 'Bedrijf' in 'Instellingen' (Tabel onderhoud) zijn nu te gebruiken in Rapporten.
 • Nieuw: Bij tabblad 'Bedrijf' in 'Instellingen' (Tabel onderhoud) is een 'G-rekening' veld toegevoegd voor gebruik in Rapporten.
 • Nieuw: Bij 'Plaatsingen' in het Kandidaatscherm is een kolom 'Korte omschrijving' toegevoegd, welke de 'Korte omschrijving' van de betreffende Opdracht weergeeft.
 • Nieuw: Bij 'Details' in het Kandidaatscherm zijn AVG velden toegevoegd. Hiermee kan geregistreerd worden tot wanneer de desbetreffende Kandidaat toestemming geeft om diens gegevens te bewaren en wanneer dat gebeurd is. Meer info.
 • Nieuw: De optie 'AVG toestemming' is toegevoegd aan de Agenda automaat. Deze optie genereert een melding als 'AVG toestemming tot' (tabblad 'Details' van het Kandidaatscherm) binnen X dagen verloopt.
 • Nieuw: De optie 'Document kopie 4-weken controle' is toegevoegd aan de Agenda automaat. Deze optie genereert een melding als een Kandidaat binnen X dagen 4 weken is ingeschreven, Documenten heeft én (nog) niet werkzaam is.
 • Nieuw: Bij 'AVG tool' in het Dashboard is de knop 'Zet geselecteerde kandidaten in de mailing tabel'  toegevoegd, om specifieke mailingen omtrent AVG te maken.
 • Nieuw: In het menu 'Bewerken' bij Kandidaten is het item 'Securitech ID checker'  toegevoegd. Hiermee kan XML van een Securitech scanner worden ingelezen en gebruikt worden om een nieuwe Kandidaat aan te maken of een bestaande Kandidaat bij te werken.
 • Nieuw: Indien u gebruikt maakt van van de nieuwe Internetpagina's, dan kunt u nu de wachtwoorden in A-PerfectMatch extra beveiligen in Tabel onderhoud (in Tabel onderhoud  'Bestand'  'Wachtwoorden omzetten..').
 • Nieuw: Bij 'Sollicitanten' in het Opdrachtscherm is een 'Bellen'  knop toegevoegd.
 • Nieuw: In het 'Zoekenscherm' (knop  of F3 toets) is de optie 'Veld moet beginnen met "Zoek tekst"' toegevoegd.
 • Aangepast: Het tabblad 'Verzekering' in het Kandidaatscherm is opnieuw ingedeeld voor een beter overzicht. De optie 'Contract voor onbp. tijd' is verplaatst naar het tabblad 'Details'.
 • Aangepast: Bij 'AVG tool' in het Dashboard worden nu niet-actieve Kandidaten getoond waar de AVG toestemming niet ingevuld of verlopen is, of als hun laatste Plaatsing een jaar geleden of meer is.
 • Aangepast: Wachtwoorden van Consultants/Kandidaten/Contactpersonen zijn niet meer zichtbaar voor gebruikers i.v.m. AVG. De gebruiker kan deze wachtwoorden wel resetten.
 • Aangepast: Wachtwoorden kunnen niet meer worden uitgelezen in Sjablonen i.v.m. AVG.
 • Aangepast: In het zoekscherm 'BIG-register..' van het Internet tools menu is een zoekveld voor geboorte datum toegevoegd om preciezer te kunnen zoeken.
 • Fixed: Bij het invullen van Week/Maand declaraties was het mogelijk om een Declaratie regel in te voeren zonder een Declaratie code te kiezen. Als dit nu gebeurd verschijnt er een melding.


V2.96 R35 10-01-2018

 • Nieuw: Aan het tabblad 'Instellingen' van Verlonen & Factureren is onder de groep Microloon de optie 'Uren exporteren in de kandidaat categorie ipv plaatsing categorie' toegevoegd.
 • Nieuw: Bij 'Declaratie codes' in Accounts is het veld 'Externe code' toegevoegd. Dit maakt het mogelijk om in de toekomst makkelijker koppelingen naar andere salarispakketten te maken.
 • Nieuw: De koppeling naar de payroll software van Flexpedia is gerealiseerd. Het is vanaf nu mogelijk om Kandidaten, Opdrachtgevers en uren te exporteren.
 • Fixed: Alarmmeldingen veroorzaakte problemen tijdens het aanmaken van een nieuw Agenda punt.
 • Fixed: Agenda punten geopend vanuit een alarmmelding kwam onder de alarmmelding te staan.


V2.96 R34 04-01-2018

 • Nieuw: Aan het 'Plaatsingen' grid van het Kandidaatscherm en het 'Laatste plaatsingen' grid van het Dashboard zijn adres kolommen toegevoegd.
 • Nieuw: Tabellen afkomstig uit Microloon zijn geüpdatet naar versie 2018.
 • Nieuw: Aan het tabblad 'Instellingen' van Verlonen & Factureren is onder de groep Microloon de optie 'Export versie' toegevoegd. Hiermee is het mogelijk export specificaties voor Microloon te kiezen voor als u, bijvoorbeeld, nog gegevens naar Microloon 2017 wilt exporteren.
 • Nieuw: Aan het tabblad 'Verzekeringen' is de groep 'LKV' (loonkostenvoordeel) toegevoegd. Het onderdeel 'Verminderingen' vervalt in 2018.
 • Nieuw: Bij 'Werktijden' in Tabel onderhoud is het nu ook mogelijk om percentages voor feestdagen in te vullen.
 • Nieuw: Bij het uitvoeren van een Salarisverhoging is het nu mogelijk om deze alleen toe te passen op geselecteerde Plaatsingen i.p.v. alle gekoppelde Actieve plaatsingen.
 • Aangepast: Kandidaten export naar Microloon is aangepast voor versie 2018.
 • Aangepast: Aan het Zoekscherm (F3) is de optie 'Sluiten na gevonden resultaat' toegevoegd.


V2.96 R32-R33 14-12-2017

 • Nieuw: Als bij een Agenda punt geen Consultant is ingevuld, dan is dit Agenda punt bij alle Consultants zichtbaar. Is er een alarm ingesteld, dan gaat deze bij alle Consultants af.
 • Nieuw: Bij kiezen van een bijlage na het maken van een e-mail sjabloon, kan nu ook gekozen worden voor Kandidaten Registraties en diens gekoppelde documenten.
 • Nieuw: Bij Week/Maand declaraties worden nu standaard 1000 regels getoond.
 • Nieuw: Aan de Kandidaten en Geschikte kandidaten grids is een leeftijd kolom toegevoegd.
 • Nieuw: Dubbelklikken op Telefoon velden in het Kandidaat-/Opdrachtgever-/Afdeling-/Contactpersoonscherm opent het Telefoonscherm, zodat de persoon direct gebeld kan worden.
 • Nieuw: Bij Geschikte kandidaten/opdrachtgevers/opdrachten is een 'Bellen'  knop toegevoegd.
 • Nieuw: Bij Plaatsingen in het Kandidaatscherm en bij Laatste plaatsingen op het Dashboard wordt nu ook het adres van de gekoppelde Afdeling weergegeven.
 • Aangepast: Het scherm dat opent als op 'Zoeken'  wordt geklikt is versimpeld.
 • Fixed: Management diagrammen die opgebouwd zijn uit meerdere queries gaven een leeg scherm per sub-query.
 • Fixed: Het plakken van een Logo in het Bedrijfsprofiel van Opdrachtgevers werkte niet goed.
 • Fixed: De Agenda Automaat meldingen voor pensioen werkte in sommige gevallen niet goed.
 • Fixed: Als een koppelwaarde aan meerdere declaratie componenten gekoppeld is, werd deze slechts één keer gebruikt.


V2.96 R29-31 30-11-2017

 • Nieuw: Bij het exporteren van het Kandidaat CV (Kandidaten/Geschikte kandidaten/Opdrachtscherm -> Sollicitanten) is het nu mogelijk om een CV lay-out te kiezen.
 • Nieuw: Bij het Planboard opdrachten wordt in het Rooster tabblad (onderin) het aantal sollicitanten* getoond. Ook is hier voor het gemak een 'Geschikte kandidaten'  knop toegevoegd.
 • Nieuw: Dubbelklikken op het grid van het Planbord opdrachten opent direct de desbetreffende Opdracht.
 • Nieuw: Als een Plaatsing wordt doorgezet naar Pay for People, wordt deze gemarkeerd als 'Geëxporteerd'. Plaatsingen die als 'Geëxporteerd' zijn gekenmerkt worden niet nog een keer geëxporteerd. Indien dit wél nodig is kan dit vinkje weggehaald worden.
 • Nieuw: Bij 'Facturen' is de knop 'Markeer geselecteerde facturen als betaald'  toegevoegd. Geselecteerde Facturen worden als 'Betaald' gemarkeerd, samen met een geselecteerde 'Betaalddatum'.
 • Nieuw: Bij het uitbetalen van Reserveringen richting Microloon is het nu mogelijk om ook een aantal uren op te geven. Deze uren worden in de loonaangifte gebruikt als 'Verloonde uren'. De laatste stand van opgebouwde Reserveringen worden in dit scherm weergegeven (in geld en uren) om gemakkelijk dit aantal uren te kunnen bepalen.
 • Nieuw: Op het tabblad 'Instellingen' van 'Verlonen & Factureren' is de instelling 'Plaats uurloon op LC:' toegevoegd. Hiermee kan het uurloon naar een bepaald looncomponent in Microloon gestuurd worden voor het uitvoeren van bepaalde berekeningen. Er kunnen hier ook meerdere looncomponenten worden opgegeven, gescheiden met een puntkomma ';'.
 • Nieuw: In de 'Agenda Automaat' is onder de optie 'Beschikbaarheid' de sub-optie 'ook voor "Van datum"' toegevoegd. Met deze optie kan er ook vóórdat er een periode van (niet-)beschikbaarheid aanvangt.

* Dit zijn Kandidaten die via het nieuwe portaal hebben gesolliciteerd voor een specifieke dienst, niet de Kandidaten van het Sollicitanten tabblad van de betreffende Opdracht.


V2.96 R27-28 06-11-2017  

 • Nieuw: Het Dashboard bevat nu een tool voor de aankomende 'Algemene verordening gegevensbescherming' (AVG).
 • Nieuw: De kleuren die in het grid worden gebruikt om verschillende statussen aan te geven kunnen nu worden aangepast via 'Tabel onderhoud'  'Opties'  'Page 2'.
 • Nieuw: Als een e-mail vanuit Outlook naar Contacten wordt gesleept (in het Kandidaten/Opdracht/Opdrachtgeversscherm) wordt nu de inhoud van de mail in het Omschrijving veld geplaatst.
 • Nieuw: In het Geschikte Kandidaten/Opdrachtgevers selectiescherm kan nu ook geselecteerd worden op Type.
 • Nieuw: De grids van (Geschikte) Kandidaten en Contactpersonen beschikken nu over een 'LinkedIn'  knop. Als bij de Kandidaat/Contactpersoon geen LinkedIn profiel is ingevuld zal er op naam worden gezocht.
 • Nieuw: Bij Kandidaten is nu een 'Overleden' optie en 'Overlijdensdatum' toegevoegd. Als deze zijn ingevuld kan de Kandidaat niet meer geplaatst worden en zal deze niet meer in 'Geschikte kandidaten' overzichten verschijnen.
 • Nieuw: Tijdens het aanmaken van E-Facturen wordt een pdf van deze factuur opgeslagen, zodat deze in de toekomst vanuit het portaal gedownload kan worden. *
 • Nieuw: Pasfoto's bij Kandidaten en Contactpersonen worden nu in een hogere resolutie opgeslagen (max. 291 x 378 pixels).
 • Nieuw: Bij Queries zijn de knoppen 'Plaatsing info' , 'Account info'  en 'Factuur info'  toegevoegd, zodat gerelateerde info direct kan worden geopend.
 • Nieuw: In het 'Roosterscherm' (Opdracht  Rooster) is nu een Sollicitanten grid toegevoegd. *
 • Nieuw: In het 'Roosterscherm' (Opdracht  Rooster) zijn bij 'Plaatsing' en 'Status' velden toegevoegd waar het moment van de laatste wijziging wordt weergegeven.
 • Nieuw: Bij 'Roosterdiensten' in 'Tabel onderhoud' zijn de opties 'In portaal niet zichtbaar voor kandidaten/opdrachtgevers' toegevoegd. *
 • Nieuw: Alarm meldingen (van Agenda punten) worden nu in een grid getoond. De Agenda punten kunnen direct vanuit dit grid geopend worden.
 • Nieuw: Bij Documenten is nu de optie 'Internet' toegevoegd. Als deze optie aan staat is het document in het portaal te zien. *
 • Nieuw: Bij 'Declaratie controle'  tabblad 'Rooster->Declaraties' is een Afdeling kolom toegevoegd.
 • Nieuw: Uitgaande BCC mails worden nu ook als Contact gekoppeld onder Contacten bij Kandidaten en Opdrachtgevers (zolang het maximum ingestelde ontvangers niet overschreden wordt. Zie tabblad <Algemeen> van <Outlook> in <Instellingen>).
 • Nieuw: In het menu 'Bestand' is nu een snelkoppeling naar de AgendaAutomaat aanwezig.
 • Nieuw: De Sjablooncodes %%Factuurbedrag%%, %%Betaaldatum%% en %%Referentie%% zijn toegevoegd voor de Sjablonen voor E-facturen en Aanmaningen.
 • Nieuw: Als bij een E-factuur geen Contactpersoon aanwezig is, dan zal bij code %%Roepnaam_Kontaktpersoon%% het algemene 'Geachte heer of mevrouw' gebruikt worden.
 • Nieuw: Bij de Ondertekenen.nl module is het nu mogelijk om het document door meer dan twee mensen te laten tekenen.
 • Nieuw: Bij alle Sjablonen is de code %%Vandaag%% toegevoegd. Hiermee wordt de huidige datum weergegeven.
 • Nieuw: Bij 'Bestand'  'Contactoverzicht..' is een 'Wissen'  knop toegevoegd.
 • Nieuw: De Microloon periodes voor 2018 zijn aangemaakt.
 • Nieuw: Een koppeling met het verloningspakket van Freepack is gerealiseerd.
 • Nieuw: Exportmogelijkheden van Opdrachtgevers en Facturen naar Afas is toegevoegd.
 • Nieuw: Bij 'Vastloon' kan nu ook een Ingangsdatum worden ingevuld.
 • Nieuw: Bij 'Vastloon' is een Geschiedenis tabel toegevoegd. Deze wordt automatisch aangevuld bij een Salarisverhoging en kan ook handmatig.
 • Nieuw: Bij 'Plaatsingen' in het het Kandidaatscherm is de knop 'Beëindig alle plaatsingen'  toegevoegd.
 • Nieuw: Bij Kandidaten die als ZZP'er zijn gekenmerkt wordt nu niet meer op verplichte velden gecontroleerd. ZZP'ers hoeven dus niet meer in hun eigen Categorie.
 • Verbeterd: APM start nu sneller op, vooral bij databases met veel Kandidaten.
 • Fixed: Bij het aanmaken van e-facturen wordt nu eerst gecontroleerd of het gekozen afwijkende factuurrapport bestaat.
 • Fixed: Als een Kandidaat reeds is ingepland met een Roosterstatus die als 'Geannuleerd' is gemarkeerd en deze Kandidaat nog een keer wordt ingepland, zal er geen 'Al ingepland' melding verschijnen.
 • Fixed: Bij e-mails die ongeldige (null-) tekens bevatte werd de inhoud niet helemaal overgenomen.

* Deze aanpassingen zijn gemaakt in voorbereiding van het nieuwe internet portaal, welke rond het nieuwe jaar gelanceerd zal worden.


V2.96 R26 29-09-2017

 • Nieuw: In het 'Plaatsing' menu van een Roosterdag worden nu de namen van de beschikbare Kandidaten weergegeven.
 • Nieuw: Bij Roosterstatussen in Tabel onderhoud is nu het menu 'Markeer als' toegevoegd. Hiermee kunnen Roosterstatussen in verschillende groepen worden ingedeeld. Geannuleerde en Open Roosterdagen worden niet getoond in het Kandidaat Rooster.
 • Nieuw: Als een Kandidaat vanuit 'Geschikte kandidaten' wordt ingepland, komt nu het Roosterscherm naar boven.
 • Nieuw: Dubbelklikken op een Kandidaat in 'Rooster->Declaraties' bij 'Declaratie controle' opent nu het Roosterscherm.
 • Nieuw: 'Afdeling', 'Locatie', 'Adres', 'Postcode' en 'Plaats' van de gekoppelde Afdeling zijn als kolommen toegevoegd bij 'Geschikte opdrachten'.
 • Nieuw: 'Postcode' is als kolom toegevoegd bij 'Planbord kandidaten'.
 • Nieuw: Tijdens het aanmaken van Declaraties via 'Rooster->Declaraties' worden bestaande 'Normale uren' en 'Toeslag uren' Declaraties overschreven.
 • Nieuw: 'Zzp factuurnummers' is als kolom toegevoegd bij 'Facturen'.
 • Nieuw: Het zoekveld bij 'Facturen' zoekt nu ook op ZZP factuurnummers.


V2.96 R25

 • Nieuw: Bij e-mail sjablonen voor Facturen & Aanmaningen is het veld Periode (%%Periode%%) toegevoegd.
 • Nieuw: In de export definities van Declaraties naar P4P is de Kandidaat naam naar een nieuw formaat aangepast: "Achternaam, Voornaam Tussenvoegsel".
 • Nieuw: Per Roosterstatus kan er nu worden aangegeven of deze moet worden meegenomen bij het genereren van Declaraties o.b.v. Rooster.
 • Fixed: Kopiëren van adressen bij Opdrachtgevers/Afdelingen werkte niet als velden helemaal leeg waren.
 • Fixed: Bij kopiëren van adressen bij opdrachtgevers/afdelingen werd het bijhorende Contactpersoon niet meegenomen.


V2.96 R24

 • Nieuw: De Outlook scan functie is nu uitgebreid met filters die u zelf kunt definiëren door middel van 'regular expression'. Zie de betreffende help pagina voor meer informatie.
 • Nieuw: Bij Facturen en CV rapporten is het nu mogelijk om extra Queries te gebruiken. Hiermee kunnen deze rapporten met bijna alle geregistreerde gegevens worden uitgebreid. Bijvoorbeeld gespecificeerde Facturen.
 • Nieuw: Bij het uitvoeren van een Salarisverhoging is het nu mogelijk om alle oude Plaatsingen in het Rooster, met een datum groter of gelijk aan de salarisverhoging datum, te laten vervangen met de nieuwe aangemaakte plaatsing. Deze optie is te vinden in 'Instellingen' onder 'Tabel onderhoud' (tabblad 'Opties', categorie 'Algemeen').
 • Nieuw: De optie toegevoegd om na een Salarisverhoging bij alle oude Accounts de optie 'Tonen' uit te zetten. Deze optie is te vinden in 'Instellingen' onder 'Tabel onderhoud' (tabblad 'Opties', categorie 'Algemeen').
 • Nieuw: De mogelijkheid toegevoegd om bij Verlonen & Factureren een lijst met betaalde Facturen te importeren (één Factuurnummer per regel).
 • Nieuw: Bij het kopiëren van Opdrachtgever en Afdeling adressen wordt er gekeken of er al iets is ingevuld. Zo ja, dan wordt de vraag gesteld of u de gegevens wilt overschrijven.
 • Nieuw: Bij het exporteren van Facturen naar Exact wordt nu het veld 'Referentie' meegenomen.
 • Nieuw: Bij Agenda punten is de optie 'Taak' toegevoegd. Als deze optie aan staat wordt dit Agenda punt naar de 'Takenlijst' in Outlook geëxporteerd, i.p.v. de Agenda.
 • Nieuw: In de AgendaAutomaat is een nieuw onderdeel toegevoegd: Evaluatiegesprek. Deze maakt een Agenda punt na een X aantal dagen nadat een Plaatsing is ingegaan.
 • Nieuw: Bij de Werktijden tabel in Tabel onderhoud is het nu ook mogelijk om decimale percentages te gebruiken.
 • Nieuw: Bij de Roosterdiensten tabel in Tabel onderhoud is het nu ook mogelijk om standaard Begin en Eind tijden en Pauzes in te voeren. Deze worden standaard ingevuld als de desbetreffende dienst wordt gekozen.
 • Fixed: Plaatsing keuze menu in het Declaratiescherm is breder gemaakt zodat alle gegevens leesbaar zijn.
 • Fixed: De zoekfunctie bij Kandidaten gaf in sommige gevallen een onterechte melding dat er niets is gevonden.
 • Fixed: Het kwam in bepaalde gevallen voor dat twee keer dezelfde sollicitant werd toegevoegd bij een Opdracht.
 • Fixed: De Mailing tabel en andere tijdelijke tabellen worden nu hersteld als de internet connectie wegvalt, zodat deze gegevens niet verloren gaan.
 • Fixed: De import van betaalde Facturen uit KING negeert nu niet-valide nummers.
 • Fixed: De fase berekening voor fase 4 werkte in bepaalde gevallen niet correct.
 • Fixed: Het genereren van Maand/Week declaraties op basis van werktijden gaf in sommige gevallen een foutmelding.
 • Fixed: Bij 'Aangemelde kandidaten' in de Internet tab wordt onder Filiaal nu het juiste filiaal getoond.


V2.96 R22-R23

 • Fixed: Diverse bugs.


V2.96 R21

 • Nieuw: Als inkomende gesprekken niet worden ondersteund door uw TAPI driver, maar wel door uw telefoon applicatie (zoals HIPIN), dan kunt u nu het APM telefoon scherm laten openen door een extra parameter op tegen. Voorbeeld: "APerfectmatch.exe -beller=01012345678".
 • Nieuw: Bij Query Sjablonen zijn de standaardvelden voor Consultant (%%Consulent%%), Filiaal (%%FL_Naam%%) en bedrijfsnaam (%%UB_Naam%%) toegevoegd.
 • Fixed: Als in Windows 10 grote letters waren ingesteld (>100%) werden Rapporten niet goed weergegeven.
 • Fixed: In sommige situaties werd bij geen datum toegekend aan Sjabloon e-mails in Outlook, waardoor deze mails niet zichtbaar waren om te koppelen.


V2.96 R20

 • Nieuw: Het 'Alarm melding' scherm van de Agenda kan nu vergroot worden en meldingen kunnen naar het klembord gekopieerd worden (met CTRL+C).
 • Fixed: Het slepen van bestanden naar 'Opdracht'  'Documenten' werkte niet goed.
 • Fixed: Bij het importeren van loonstroken werd een andere datum instelling aangenomen, wat soms een melding veroorzaakte dat de datum niet geldig was.


V2.96 R19

 • Nieuw: Bij 'Opdracht'/'Kandidaat'/'Opdrachtgevers'/'Tools'  'Document' kunnen gekoppelde documenten met de rechter muisknop direct vanuit het grid geopend worden via 'Open gekoppelde document'.
 • Nieuw: Bij de koppeling met Ondertekenen.nl is het nu mogelijk om een tweede ondertekenaar toe te voegen. Het Contact zal éérst naar deze tweede persoon worden verstuurd. Na ondertekenen zal het Contract (incl. eerste handtekening) worden doorgestuurd naar de eerste persoon.


V2.96 R18

 • Nieuw: Bij Planbord kandidaten zijn knoppen voor 'Email'  en 'Mailing tabel'  toegevoegd.
 • Nieuw: Bij 'Opdrachtgever'  'Afdelingen' is het nu mogelijk om Afdelingen vanuit andere Opdrachtgevers te kopiëren.
 • Nieuw: Bij 'Opdrachtgever'  'Contactpersonen' is het nu mogelijk om Contactpersonen vanuit andere Opdrachtgevers te kopiëren.
 • Nieuw: In het Kandidaten Grid is nu kolom 'Mailing' zichtbaar.
 • Fixed: Bij het kopiëren van Opdrachten werden de gegevens onder 'Extra velden' niet meegenomen.
 • Fixed: Als er een Grid filter (Kandidaten/Opdrachten/Opdrachtgevers) was ingesteld, werkte de info knop (Kandidaat/Opdracht/Opdrachtgever) niet correct.


V2.96 R17

 • Nieuw: Op het tabblad 'Details' van Opdrachtgevers is het nu mogelijk om te definiëren hoe ingevoerde week declaraties worden gefactureerd: Per week of per 4-weken. Deze keuze heeft geen invloed op ingevoerde maand declaraties.
 • Nieuw: Bij de 'Week/Maand declaratie' tabbladen van het Kandidaatscherm is de knop 'Opdracht info'  toegevoegd zodat u direct de desbetreffende opdracht kunt openen.
 • Aangepast: Textkernelscherm is verbeterd.


V2.96 R16

 • Nieuw: Bij het selecteren van een datum via de kalender in Planboard Kandidaten/Opdrachten, wordt de selectie alléén toegepast als er op de datum zelf wordt geklikt en niet meer als er van maand gewisseld wordt. Hierdoor kunt u sneller wisselen van periode.
 • Nieuw: In het selectie scherm van Geschikte kandidaten wordt de laatste keuze van de vinkjes 'Niet passief', 'Beschikbaar' en 'Toon laatste contact datum' bewaard.
 • Nieuw: Als er meerdere Contacten worden gemaakt, bijvoorbeeld bij Sollicitanten, hoeft u de melding 'De contacten zijn aangemaakt' niet meer weg te klikken. Deze verdwijnt vanzelf.
 • Nieuw: Bij de 'Sollicitanten' en 'Plaatsingen' tabbladen van het Opdrachtscherm is het nu mogelijk om tot maximaal 10 Kandidaten op de kaart weer te geven.
 • Nieuw: Als u gebruik maakt van meerdere monitoren, worden nu alle APM schermen op hetzelfde monitor geopend.
 • Nieuw: Bij het Planbord kandidaten is een 'Bellen'  knop toegevoegd.
 • Nieuw: Bij Verlonen & Factureren is nu het vinkje 'Vakantiegeld uitbetalen voor alle kandidaten' toegevoegd.


V2.96 R15

 • Nieuw: Bij Planbord Opdrachten worden nu, indien ingesteld, de kleuren van de Rooster statussen getoond i.p.v. de standaard kleuren blauw en rood.
 • Nieuw: Bij Planboard Kandidaten word naast de Kandidaat naam ook woonplaats getoond.


V2.96 R12-R13

 • Nieuw: Bij de 'Documenten' van Facturen is het nu mogelijk om 'Drag & Drop' te gebruiken. Dit betekent dat u vanuit externe applicaties document(en) naar deze Grids kunt slepen. Deze zullen automatisch toegevoegd worden als Document. U kunt ook bijlagen of complete e-mails vanuit Outlook slepen.
 • Nieuw: Naast Extra velden van het type 'Memo' bevindt zich nu een knop waarmee u een editor kunt openen. Dit maakt het werken met grote teksten makkelijker.
 • Nieuw: Bij het exporteren naar Exact is het nu mogelijk te kiezen welke datum wordt geëxporteerd: Aanmaak- of Boekdatum (standaard).
 • Nieuw: Als u bij Queries gebruik maakt van variabelen zoals __MAILINGEN__, __CONSULTANTEN__ etc., dan hoeft er niet meer op elke variabele apart dubbelklikt te worden om deze in te vullen. Als u op 'Uitvoeren' klikt worden desbetreffende schermen automatisch voor u geopend.


V2.96 R11

 • Nieuw: Bij de 'Documenten' en 'Contacten' Grids van Kandidaten, Opdrachtgevers en Opdrachten is het nu mogelijk om 'Drag & Drop' te gebruiken. Dit betekent dat u vanuit externe applicaties document(en) naar deze Grids kunt slepen. Deze zullen automatisch toegevoegd worden als respectievelijk Document of Contact. U kunt ook bijlagen of complete e-mails vanuit Outlook slepen.
 • Nieuw: Bij het Kandidaten Grid is het nu mogelijk 'Drag & Drop' te gebruiken voor kandidaten CV's. Deze CV's zullen direct geparsed worden met Textkernel.
 • Nieuw: Bij 'Opdracht'  'Sollicitanten' is nu ook het 'Prospect' vinkje zichtbaar.
 • Nieuw: Bij het Rooster Grid van Opdarchten worden nu het aantal uren vermeld.
 • Nieuw: De melding die verschijnt als een Kandidaat wordt ingeroosterd op een dag waar deze al ingeroosterd is is nu uitgebreid met 'Begintijd' en 'Eindtijd'.
 • Nieuw: Bij de export naar Exact wordt in de kopregel nu de 'Boekdatum' i.p.v. 'Aanmaakdatum' geëxporteerd. Daarnaast wordt nu ook de 'Vervaldatum'  geëxporteerd.


V2.96 R09-R10

 • Nieuw: Bij alle Sjabloon schermen is het nu mogelijk om extra queries op te roepen vanuit de Sjablonen zelf. Dit biedt heel veel mogelijkheden om extra gegevens in een Sjabloon toe toevoegen, zoals tabuleren overzichten: U kunt bijvoorbeeld alle rooster regels toevoegen bij een bevestiging Sjabloon. Als u hiervan gebruik wilt maken, laat ons dit dan weten. Wij kunnen uw Sjablonen aanpassen/aanmaken.
 • Nieuw: Bij de balk van 'Kandidaten' en 'Geschikte kandidaten' is de knop 'APM CV exporteren'  toegevoegd.
 • Nieuw: In het 'Bestand' menu is het 'Mailing tabel' item toegevoegd. Hiermee ziet u een overzicht van Kandidaten/Opdrachtgevers/Personen en Opdrachten die zijn gekozen voor een bepaalde mailing. Vanuit verschillende schermen ('Kandidaten', 'Opdrachtgevers', 'Opdrachten', 'Opdrachten'  'Sollicitanten', 'Geschikte Kandidaten', 'Geschikte Opdrachtgevers' en 'Geschikte Opdrachten') kunt regels toevoegen aan deze tabel d.m.v. de knop . Daarna kunt u vanuit 'Queries' een mailing doen naar deze groep. Met deze update zijn ook twee extra queries toegevoegd: 'Mailing tabel kandidaten' & 'Mailing tabel contactpersonen'.
 • Nieuw: Bij 'Tabel onderhoud'  'Toegangsgroepen' is onder 'Toegestaan'  'Opdrachten' de optie 'Rooster wissen' toegevoegd, om het wissen van Roosters te blokkeren.
 • Nieuw: Bij 'Opdracht'  'Rooster' zijn twee velden toegevoegd: 'Consultant' & 'Memo'.
 • Nieuw: Bij 'Kandidaat'  'Verlonen' is naast 'Loonregeling' een knop toegevoegd om (read only) info over de loonregeling op te vragen.
 • Nieuw: Bij 'Tabel onderhoud'  'Instellingen'  'Opties'  'Kandidaten' de optie 'Controleer "Datum uit dienst" voor werkzame kandidaten' toegevoegd. Hiermee is het niet mogelijk om 'Datum Uit Dienst' ('Kandidaat'  'Dienst') in te vullen als er nog Actieve Plaatsingen zijn.
 • Nieuw: Bij 'Queries'  'Email zenden'  'Stuur via sjablonen…' is de tab 'Bijlagen' toegevoegd. Hiermee kunt u bijlagen toevoegen die u wilt gebruiken in uw mailing.
 • Nieuw: 'Werktijden (Cao)' omschrijving ('Opdrachtgever'  'Details') is nu toegevoegd als sjabloon veld: Kandidaten %%Pl_Werktijden%%, Opdrachtgever %%Werktijden%% en Opdracht %%Werktijden%%.


V2.96 R08

 • Nieuw: In de Account declaraties is nu mogelijk om een Minimum en Maximum waarde te bepalen. Tijdens het opslaan van declaraties in APM, wordt gecontroleerd of de ingevoerde waarde voldoet aan de eisen van Min/Max waarde. Als de ingevoerde waarde minder is dan de Minimum waarde, dan wordt de waarde op 0 gezet. Als de ingevoerde waarde is groter is dan Maximum waarde, dan wordt Maximum waarde gebruikt. Deze controle kunt u ook uitvoeren voor declaraties die binnenkomen via internet met het pop-up menu (rechtermuisknop).
 • Nieuw: Er zijn kolommen voor 'Sector', 'Regio', 'Groep', 'Filiaal' en 'Consultant' toegevoegd aan het Grid van 'Geschikte opdrachtgevers'.
 • Nieuw: De '30% regeling' wordt nu ook geëxporteerd naar Microloon.
 • Nieuw: Het is nu mogelijk om bij een Plaatsing de Account te wijzigen als er nog geen declaraties zijn ingevoerd onder deze Plaatsing.
 • Nieuw: Er is een kolom voor 'Intake gesprek' toegevoegd aan het Kandidaten Grid.
 • Nieuw: Bij Opdrachtgevers Sjablonen scherm is het nu ook mogelijk om, indien er geen Plaatsing wordt gekozen, een Account te selecteren. Op deze manier kunt u tarieven van Accounts opnemen in Sjablonen zonder een Plaatsing te maken.
 • Nieuw: Bij Declaraties (week/maand) is het nu mogelijk om toegevoegde documenten ook te wijzigen nádat Declaratie is geëxporteerd/gefactureerd.
 • Nieuw: Declaratie codes met spaties en speciale tekens kunnen nu ook gebruikt worden in Sjablonen door deze te vervangen voor een underscore. Voorbeeld: De Sjabloon code voor het Factuurbedrag van "Overwerk 200%" wordt "%%Overwerk_200__F%%".
 • Nieuw: Bij 'Kleur' in het Agendascherm zijn de kleuren 'Geel' en 'Oranje' toegevoegd.


V2.96 R05-R07

 • Nieuw: Bij binnenkomende Declaraties (Week en Maand) via Internet die werktijden bevatten, is het nu mogelijk om Declaraties te genereren d.m.v. een pop-up (rechter muisknop) menu: 'Declaraties genereren o.b.v. werktijden'.
 • Nieuw: Bij het invoeren van roosterdagen vanuit een Opdracht zijn de velden 'Vervaldatum & tijd' toegevoegd.
 • Nieuw: Declaraties die op basis van werktijden worden gegenereerd, worden nu afgerond op kwartieren. Deze optie is uit te schakelen op het tabblad 'Opties' (Tabel onderhoud  Instellingen).
 • Nieuw: Bij Vastloners is het nu mogelijk om i.p.v. 'Basisloon' ook andere Microloon looncomponenten te gebruiken, zoals bijvoorbeeld 'Basisloon parttime'.
 • Nieuw: Bij het geschikte Kandidaten/Opdrachtgevers/Opdrachten selectie scherm is de optie 'Selecteer alle …' toegevoegd. Hiermee is mogelijk een resultaat uit te breiden met alle records en niet alleen records die voldoen aan één van gevraagde eisen. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld alle Opdrachtgevers binnen een bepaalde straal selecteren.
 • Nieuw: Werktijden bekijken/bewerken vanuit Internet Week/Maand declaraties.
 • Nieuw: Maanddeclaraties worden nu ook gebruikt bij Fasetelling. Houdt er wel rekening mee dat meldingen om de vier weken komen (na het invullen van Maanddeclaraties).
 • Nieuw: Bij 'Opdracht'  'Rooster' worden standaard geen records meer getoond waarvan de datum (meer dan) een maand in het verleden ligt. Met de knop 'Toon alle records' worden ook andere records getoond. Hiermee is het inladen van het rooster sneller geworden bij Opdrachten met een grote hoeveelheid rooster records.
 • Nieuw: Bij 'Opdracht'  'Rooster' is het met het pop-up (rechter muisknop) menu  nu mogelijk om voor geselecteerde records direct een Plaatsing of Status aan te passen.


V2.96 R04

 • Nieuw: Het is nu mogelijk om werktijden met een begintijd vóór 0:00 en een eindtijd ná 0:00 in te vullen. APM zal automatisch het aantal uren verplaatsen naar de juiste dag.
 • Nieuw: Bij 'Opdrachtgevers'  'Details' is het nu ook mogelijk een afwijkend email adres op te geven voor het versturen van (verzamel) facturen. Als deze is ingevuld wordt dit email adres gebruikt i.p.v. het email adres van het contactpersoon. Hetzelfde is mogelijk bij 'Afdeling' voor het versturen van (niet verzamel) facturen.
 • Nieuw: De 'Account' & 'Account declaratie' schermen hebben verbeterde indeling gekregen voor meer overzicht.
 • Nieuw: Bij 'Account declaraties' is het veld 'Afwijkende factuur omschrijving' toegevoegd. Als deze is ingevuld dan wordt dit veld gebruikt bij factuur regels i.p.v. de standaard omschrijving.
 • Nieuw: Bij 'Account' is het veld 'Max. grondslag voor toeslag uren' toegevoegd. Hiermee worden toeslagen, voornamelijk voor ziekenhuis Cao's, berekend met een maximum uurloon.
 • Nieuw: Bij het exporteren naar Microloon wordt bij kandidaten waar pensioen 8029 & 8012 is gebruikt automatisch het vinkje bij PFZW aangezet.
 • Nieuw: Bij 'Opdracht'  'Sollicitanten' is veld 'Kenmerk' toegevoegd. Hiermee kan meer onderscheid gemaakt worden tussen sollicitanten. Dit veld is ook zichtbaar in 'Dashbord'  'Laatste sollicitanten'.
 • Aangepast: Bij Word sjablonen is het nu ook mogelijk om extra lange teksten (bijv. memo velden) te gebruiken.
 • Aangepast: De laatste Microloon tabellen inhoud is toegevoegd.
 • Aangepast: Nieuw Outlook component toegevoegd, hiermee zouden eventuele problemen met UTF codering opgelost moeten zijn.


V2.96 R03

 • Aangepast: Bij Contacten wordt nu de bovenste regel van de omschrijving in het grid weergegeven. Dit is waar de onderwerpsregel van e-mails zich bevinden.
 • Aangepast: Bij email sjablonen (*.oft) is het nu ook mogelijk in het BCC veld APM velden te gebruiken.
 • Aangepast: Bij het kopiëren van week/maand declaraties worden nu ook de werktijden gekopieerd.
 • Fixed: Een aantal kleinere bugs.


V2.96 R02

 • Aangepast: Microloon tabellen inhoud van 2017 overgenomen.
 • Aangepast: Minimumloon naar 358.05.


V2.95 R07

 • Nieuw: Bij 'Verlonen & Factureren' in Tab Instellingen is het vinkje 'Uurloon niet als vast bedrag' erbij gekomen. Hiermee is mogelijk om, indien gewenst, Uurloon niet als een vast bedrag naar ML te sturen.


Daarnaast is het met deze optie ook mogelijk om te verlonen op basis van 'Kosten per uur' en niet alleen op bruto uurloon. Bij deze manier van verlonen is het belangrijk dat u bij LC 2 'Basisloon per uur' in het veld 'Waarde' 0 opgeeft en bij het veld 'Kostprijs' vult u uw kosten per uur in. Met deze methode kunt u geen  gebruik meer maken van standaard Overwerk (LC 21) en Toeslag (LC 26) componenten, maar moet u aparte looncomponenten hiervoor inrichten. Voor instellingen in Microloon en APM dient u contact op te nemen met Actief Software.


V2.95 R06

 • Nieuw: De Koppeling applicatie is nu volledig geïntegreerd in APM en heet nu 'Verlonen & Factureren'. Daardoor vervalt nu noodzaak om Koppeling als losstaande applicatie te starten. Eén voordeel hiervan is een betere communicatie met andere onderdelen in APM. Daarnaast kan de toegang nu worden geregeld met de Toegangsgroepen. 'Verlonen & Factureren' kunt u vinden via het 'Bestand' menu, op dezelfde plek als waar voorheen 'Koppeling' was te vinden. Als laatste is het nu ook mogelijk om een locatie in te stellen waar de exportbestanden worden opgeslagen (tabblad Instellingen).
 • Nieuw: Bij sjablonen (Opdracht/Kandidaat/Opdrachtgever/queries/Agenda) is APM nu in staat om door sub mappen te navigeren. In het 'Sjablonen' scherm is een balk zichtbaar waar de hoofdmap en eventuele sub mappen zichtbaar zijn.
 • Nieuw: Het is nu mogelijk om bij week- en maanddeclaraties per regel een document te koppelen. Klik op de '>>' knop bij het invullen van een declaratie om het 'Document' veld zichtbaar te maken. Documenten kunnen ook bij al gemaakte declaraties toegevoegd worden, door op een declaratie regel te dubbel klikken.
 • Nieuw: Op het tabblad 'Opties' (Tabel onderhoud  Instellingen) is de nieuwe optie toegevoegd 'Na sjablonenscherm niet contactscherm openen', hiermee belet u dat contactscherm gelijk wordt geopend na het invullen van de sjabloon.
 • Nieuw: Op het tabblad 'Opties' (Tabel onderhoud  Instellingen) is de nieuwe optie toegevoegd 'Bij E-Facturen ook bijlagen van declaraties meesturen', hiermee worden toegevoegde documenten bij declaraties automatisch toegevoegd aan de e-mail van een E-Factuur.
 • Nieuw: In het 'Plaatsingen' grid zijn nu ook velden 'Code' en 'Account' toegevoegd voor makkelijkere identificatie.
 • Nieuw: Er zijn velden toegevoegd voor opdrachtsjablonen: 'Kenmerk' en 'Opdracht consultant' velden.
 • Nieuw: Op het tabblad 'Fase overzicht' op het Dashboard worden fases 28 dagen vóór overgang geel gemarkeerd.
 • Nieuw: Op het tabblad 'Opties' (Tabel onderhoud  Instellingen) is de nieuwe optie 'Controleer IBAN tijdens opslaan voor werkzame kandidaten' toegevoegd.
 • Nieuw: Bij 'Bestand  Salaris verhoging' is het nu mogelijk om voor meerdere records salaris verhogingen uit te voeren. Als er meer dan 1 record is geselecteerd, dan is het alleen mogelijk om verhoging d.m.v. een percentage door te voeren. De andere velden zijn dan geblokkeerd.
 • Nieuw: APM is nu ook UBL Ready. Dat betekent dat u bij E-Facturen ook automatisch UBL xml-bestanden kunt toevoegen. Op het tabblad 'Opties' (Tabel onderhoud  Instellingen) dient optie 'Bij E-Facturen ook UBL xml meesturen' aan te staan. Meer over UBL kunt u lezen op http://www.ublready.nl/
 • Nieuw: Bij het importeren van loonstrookjes is het nu mogelijk automatisch een pdf-bestand te laten koppelen, welke wordt gegenereerd op basis van uw loonstrookjes rapport. Hiermee is het mogelijk om loonstrookjes met uw briefpapier via de inlog omgeving van de kandidaten te tonen.
 • Nieuw: Het is nu mogelijk om een taal te kiezen bij het verzenden van contracten via ondertekenen.nl. Hiermee wordt de taal van e-mails vanuit ondertekenen.nl bepaald.
 • Nieuw: In 'Kandidaat  Tab Uren overzicht' is het knopje 'Kopiëren gegevens naar nieuw jaar' toegevoegd. Zo worden alle aanwezige regels van het geselecteerde jaar gekopieerd naar het nieuwe jaar met de optie om saldo te overnemen als begin saldo.
 • Nieuw: De opties 'Standaard waarden' van plaatsing automatisch toevoegen' en ''Koppel waarden' van plaatsing automatisch toevoegen' op het tabblad 'Opties' (Tabel onderhoud  Instellingen) werken nu ook bij binnenkomende (Opdrachtgever goedgekeurd) internet declaraties.
 • Nieuw: Bij 'Afdrukken  Facturen' is het nu mogelijk om facturen (bepaald door selectie) te exporteren in pdf-formaat naar een gekozen map. Als de optie UBL aan staat worden ook UBL xml-bestanden aangemaakt.
 • Nieuw: Bij 'Afdrukken  Loonstrookjes' is het nu een veld 'APM Periode' toegevoegd. Hiermee is het mogelijk om loonstrookjes van één periode af te drukken door een APM periode code te gebruiken.
 • Aangepast: Pensioenmeldingen voor Stipp zijn niet meer verbonden aan de fase systematiek. Op deze manier krijgt u zelfs als kandidaten direct in Fase 3 beginnen pensioenmeldingen.
 • Aangepast: Bij de zoekbox op de kandidaten en opdrachtgevers schermen (rechtsboven) wordt nu ook gezocht op e-mail adres van kandidaat.


V2.95 R05

 • Nieuw: Documenten scherm bij kandidaten/opdrachtgevers/opdrachten is uitgebreid met een Contract tab. Hiermee maakt u duidelijk verschil tussen contracten en andere documenten.
 • Nieuw: Digitaal ondertekenen via SignHost/Ondertekenen.nl is nu geïntegreerd. U kunt dit onderdeel vinden bij Documenten/Contracten. Om hiervan gebruik te kunnen maken dient u contact op te nemen met Actief Software
 • Nieuw: Dashboard/Laatste contracten is toegevoegd. Hierin ziet u de laatste 1000 contracten en ook de status hiervan. Vanuit dit scherm kunt u ook direct het contract digitaal verzenden.
 • Nieuw: Facturen worden nu standaard gesorteerd op de aanmaakdatum. Handig als u gebruik maakt van verschillende factuurstromen.
 • Nieuw: Bij het opdrachten grid is nu veld 'Ingeleend via' toegevoegd. Hierin wordt de waarde van de van het veld 'Ingeleend via' ingevuld van de kandidaat van de plaatsing. Nuttig alleen als u één plaatsing per opdracht hebt.
 • Nieuw: Vast loon velden zijn toegevoegd in sjablonen 'Mogelijk velden.xls'.
 • Nieuw: Bij CVmemo/CV is datumveld toegevoegd van CV wijziging.
 • Nieuw: Bij Tabelonderhoud/Toegangsgroepen is bij Kandidaten, Opdrachten en Opdrachtgevers de mogelijkheid 'Checklisten alleen bekijken' toegevoegd.
 • Nieuw: Export van grid met de knop 'Grid Afdrukken' kan nu ook met oude formaat xls en csv.
 • Nieuw: Bij Kandidaten/Urenoverzicht kunt u nu ook bovenwettelijke uren tellen. Maak voor de BWvakantieuren bij Urenoverzicht een nieuwe regel voor het lopende jaar aan en voeg in het account een accountregel toe (toeslag 100%+tellen als BWvakantieuren.
 • Nieuw: In het plaatsingsscherm zijn velden 'Uurloon', 'Tarief', 'Kostprijs', en 'Info' toegevoegd. 'Uurloon', 'Tarief', 'Kostprijs' worden gevuld vanuit het gekoppelde Account, en 'Info' wordt gevuld met de tekst van de gekozen 'Functiegroep en Periodiek' in scherm Verlonen.
 • Nieuw: De extravelden bij opdracht/opdrachtgever/kandidaat zijn nu mogelijk te verdelen over meerdere Pagina's voor meer overzichtelijkheid.
 • Verbeterd: in sommige gevallen maakte de agendautomaat een signalering voor verlopen documenten bij passieve kandidaten.
 • Verbeterd: in sommige situaties kwam een foutmelding als tijdens het openen van documenten 2x ipv 1x werd geklikt.


V2.95 R02-R04

 • Nieuw: De zoekbox, rechts in het scherm, bij kandidaten/opdrachtgever/opdrachten geeft nu in de lijst ook de eerste 50 gevonden resultaten. Kiezen uit de lijst opent gelijk het geselecteerde resultaat.
 • Nieuw: Querie scherm is uitgebreid met mogelijkheid om ook sql procedures te maken. Dit geeft nog meer mogelijkheden voor queries uitbreidingen.
 • Nieuw: Dashboard/Laatste plaatsingen overzicht is uitgebreid met nog meer velden: uurloon, tarief, categorie….
 • Nieuw: Groeperen en filteren in grid bij kandidaten/opdrachten/opdrachtgevers documenten is nu mogelijk.
 • Nieuw: Bij kandidaten/opdrachten/opdrachtgevers/Documenten is een veld 'Opmerking' toegevoegd.
 • Nieuw: Bij aanmaken van week/maand declaraties vanuit 'Declaratie controle/Ontbrekende declaraties' wordt gelijk periode en plaatsing ingevuld.
 • Nieuw: Het is nu mogelijk om 'Standaard & Koppel waarden' automatisch toe te voegen in week/maand declaraties tijdens het aanmaken/opslaan van declaraties. Deze optie kunt u instellen in 'Tabel onderhoud->Instellingen->Opties->Plaatsing'.
 • Nieuw: Bij doorzoeken van CV's is het nu ook mogelijk aanhalingstekens te gebruiken voor exacte frases.


V2.95 R01

 • Nieuw: Indien er geen afdeling is ingevuld bij de zwarte lijst, dan geldt de zwarte lijst voor alle afdelingen van betreffende opdrachtgever.
 • Nieuw: Bij het kopiëren van gegevens (telefoon, fax en email) bij contactpersoon en afdeling middels het knopje 'Kopiëren gegevens opdrachtgever', wordt gekeken of er in die velden al iets is ingevuld. Zo ja, dan wordt de bestaande informatie niet overgeschreven.
 • Nieuw: In het geval dat u voor bepaalde opdrachtgever(s) gebruik maakt van een andere-factuur layout, kunt u deze factuur layout nu bij opdrachtgever/details instellen. Op die manier zal APM tijdens het versturen van E-Facturen automatisch de juiste layout kiezen. Dit werkt dus alleen bij verzenden E-facturen en niet bij afdrukken en afdrukvoorbeeld.
 • Nieuw: Bij de functie Bestand/Salarisverhoging is het nu ook mogelijk met een vast bedrag te verhogen en niet alleen met een percentage.
 • Nieuw: Feestdagen bij week/maand declaratie overzichten zijn nu ook oranje gearceerd.
 • Nieuw: Bij opdracht/rooster zijn de velden Status en Pauzes toegevoegd. De tabel Roosterstatus kunt u bepalen in Tabel onderhoud/Roosterstatussen. De geschiedenis van de status wordt bewaard bij de roosterdiensten.
 • Nieuw: In Tabel onderhoud is een nieuw onderdeel toegevoegd 'Werktijden'. Hier kunt u toeslag percentages definiëren die gelden bij bepaalde werktijden op bepaalde dagen. Deze werktijden kunt u koppelen aan de opdrachtgever. Indien u deze tabel gebruikt, kan APM elders (middels Declaratie controle en/of invoer maand/week declaraties bij kandidaat) in het programma u een voorstel doen van het (automatisch) te maken werkbriefje, aan de hand van de tabel en de aanwezige declaratiecodes in het gekoppelde account van de plaatsing.
 • Nieuw: Bij 'Declaratie controle' is de mogelijkheid toegevoegd om de dag opdracht roosters om te zetten naar week/maand declaraties. Als de juiste werktijden (uit werktijdentabel) zijn gekoppeld aan de desbetreffende opdrachtgever, zal voor het omzetten gebruik worden gemaakt van deze tabel en evt. afwijkende pauzes bij rooster. De toeslagen die in Werktijden genoemd worden, dienen dan ook aanwezig te zijn in het gekoppelde account bij betreffende plaatsingen. Indien pauzes niet aanwezig zijn in Werktijden, wordt berekend op basis van de opdracht roosterdag Begin/Eind/Pauzes tijd.

In Werktijden ziet u de uren staan zoals in de dagopdracht staan. U kunt hier ook handmatig werktijden invoeren, dus zonder ingevoerde dagopdrachten.

 • Nieuw: Bij invoeren van maand/week declaraties is ook mogelijk om werktijden op te geven en op basis hiervan declaraties te genereren. Als bij opdrachtrooster in desbetreffende week dezelfde plaatsing is gebruikt, dan zullen de werktijden hier automatisch worden overgenomen.
 • Nieuw: bij 'Declaratie controle', in geval dat er in Tabelonderhoud/Instellingen/Algemeen het P4P veld is aangevinkt, wordt bij DEclaratiescontrol/Gereedstaande declaraties voor export, in de knoppenbalk een 'P4P export' knopje voor declaraties getoond. Hiermee wordt een excel bestand gemaakt van de declaraties die kan worden ingelezen in de P4P omgeving.
 • Nieuw: bij Opdrachtgevers is een tab 'Voorkeur lijst' toegevoegd, hiermee kunt u bepalen welke kandidaten bij het matchen extra punten moeten krijgen. Als er geen afdeling is gekozen dan werkt dit bij alle afdelingen 
 • Nieuw: Een Nieuw onderdeel 'Planbord opdrachten' is toegevoegd. Het oude 'Planbord' is hernoemd naar 'Planbord kandidaten'. 'Planbord opdrachten' laat alle roosteropdrachten zien met de ingeplande kandidaten en met roosterdagen die nog niet ingevuld zijn. Vanuit onderste scherm 'Rooster' kunt u makkelijk een kandidaat op de geselecteerde dag inplannen of juist ontkoppelen.
 • Nieuw: Indien u een kandidaat toevoegt met gebruikmaking van Textkernel, kan het voorkopen dat de opleiding/functie/cursus van de kandidaat niet bij u in de tabel bestaat. Het is nu mogelijk om vanuit dit Textkernel scherm deze alsnog gelijk in de tabel toe te voegen, zonder het scherm te verlaten.
 • Nieuw: Bij loonregelingen, tab Pensioenregelingen, is het nu mogelijk tot 10 pensioenen te definiëren.
 • Nieuw: Bij het aanmaken van een week/maand declaratie vanuit het scherm 'Ontbrekende declaraties', wordt automatisch de juiste plaatsing en periode ingevuld.
 • Nieuw: Bij Kandidaten, Tab Details zijn twee velden toegevoegd die zijn gerelateerd aan ZZP'ers: BTW nummer en Factuurnummer (huidige). Met Factuurnummer is het mogelijk dat per ZZP'er zijn/haar eigen factuurstroom wordt aangehouden. Er dient wel een vinkje 'ZZP factuurnummer genereren' in de Koppeling aan te staan. Het is ook belangrijk dat bij de kandidaat bij de start het juiste factuurnummer wordt ingevuld.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator